Preview Subtitle for Prehistoric Park


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,020 --> 00:00:07,813
Има нещо, което липсва
в нашия свят.

2
00:00:08,908 --> 00:00:13,137
Невероятни животни
изчезнали в миналото.

3
00:00:14,046 --> 00:00:16,915
Но какво би станало
ако можехме да ги върнем?

4
00:00:17,050 --> 00:00:21,052
А ако те не са изчезнали завинаги?

5
00:00:25,725 --> 00:00:29,924
Ще отидем назад във времето
на сафари

6
00:00:30,063 --> 00:00:33,499
с любителя на дивата природа
авантюриста Найджъл Марвин,

7
00:00:33,633 --> 00:00:37,467
за да спасим същества
на ръба на изчезването.

8
00:00:37,904 --> 00:00:41,472
Неговият план е да ги върне обратно
в безопасното настояще

9
00:00:41,908 --> 00:00:45,075
и да им даде втори шанс.

10
00:00:45,311 --> 00:00:48,745
Този път Найджъл ще се върне назад
300 милиона години

11
00:00:49,181 --> 00:00:53,518
във времето много преди динозаврите,
когато насекомите управлявали света.

12
00:00:53,653 --> 00:00:56,418
Неговата цел е да спаси
някои от най-големите,

13
00:00:56,556 --> 00:01:00,117
най-опасните и страховити
насекоми в историята.

14
00:01:02,629 --> 00:01:06,156
Добре дошли в последното
убежище на дивия свят.

15
00:01:08,068 --> 00:01:11,569
Добре дошли в
Праисторически парк.

16
00:01:12,649 --> 00:01:16,086
ПРАИСТОРИЧЕСКИ ПАРК

17
00:01:16,587 --> 00:01:20,887
ПРАИСТОРИЧЕСКИ БУБОЛЕЧКИ

18
00:01:23,884 --> 00:01:27,784
До сега мисиите за връщане
на изчезнали животни

19
00:01:27,785 --> 00:01:31,082
в праисторическия парк
са много успешни.

20
00:01:33,159 --> 00:01:38,328
Слоновете на парка живеят с косматия
си братовчед от ледената епоха.

21
00:01:39,966 --> 00:01:43,661
Стадо гладни титанозаври
бродят свободно,

22
00:01:43,970 --> 00:01:49,239
а лесно разгневяващия се Трицератопс
се нуждае от много внимание.

23
00:01:51,477 --> 00:01:54,674
Това са само някои от
сегашните жители на парка

24
00:01:54,914 --> 00:01:58,106
и още много ще пристигнат.

25
00:02:00,252 --> 00:02:04,385
Докато Найджъл планира
следващото си пътуване в миналото

26
00:02:04,724 --> 00:02:07,422
останалата част от екипа
имат затруднения

27
00:02:07,560 --> 00:02:10,788
с програмата за развъждане
в праисторическия парк.

28
00:02:10,930 --> 00:02:13,431
Сега слушайте и стойте тук.

29
00:02:13,566 --> 00:02:15,993
Хайде. Не него прави, ох.

30
00:02:16,102 --> 00:02:21,023
Има твърде много малки
или твърде малко.

31
00:02:24,110 --> 00:02:26,278
В последното си приключение,

32
00:02:26,312 --> 00:02:29,879
Найджъл и екипа му се върнаха
10 000 години назад във времето

33
00:02:29,983 --> 00:02:32,508
в равнините на Южна Америка.

34
00:02:32,652 --> 00:02:37,385
Тогава саблезъбите тигри
са били на ръба на изчезването.

35
00:02:38,591 --> 00:02:41,521
Найджъл успя да спаси млад мъжки

36
00:02:41,761 --> 00:02:46,229
и една женска,
която току-що бе изгубила малкото си.

37
00:02:56,676 --> 00:02:59,076
Сега двете животни
са се възстановили напълно

38
00:02:59,212 --> 00:03:03,012
и главния ветеринар Сузана
иска да се размножават.

39
00:03:03,149 --> 00:03:07,950
Проблемът е, че женската
се оказва много зла.

40
00:03:10,957 --> 00:03:13,448
Искаме те да се размножават,
но не се получава.

41
00:03:13,593 --> 00:03:15,925
Тя е толкова агресивна към него.

42
00:03:16,062 --> 00:03:19,293
Мисля, че ако ги съберем заедно,
тя ще го убие.

43
00:03:19,732 --> 00:03
[...]
Everything OK? Download subtitles