Preview Subtitle for Psycho 1960


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:03,920 --> 00:02:07,960
FENIKS, ARIZONA

2
00:02:15,200 --> 00:02:20,400
PETAK, 11. DECEMBAR

3
00:02:25,920 --> 00:02:30,400
14:43

4
00:02:51,560 --> 00:02:53,920
Ti nikada ne dovri svoj ruak,
zar ne?

5
00:02:54,000 --> 00:02:57,160
Bolje da se vratim u kancelariju.
Ova duga pauza za ruak...


6
00:02:57,240 --> 00:02:59,160
mom efu obino ide na ivce.

7
00:02:59,240 --> 00:03:01,120
Zato ne pozove efa
i jednostavno mu kae...

8
00:03:01,200 --> 00:03:03,400
da e ostatak dana
uzeti slobodno?

9
00:03:03,480 --> 00:03:05,920
Ionako je petak,
a i vrue je...

10
00:03:06,000 --> 00:03:10,800
ta da radim sa sobom ako sam slobodna?
Da etam sa tobom do aerodroma?

11
00:03:10,880 --> 00:03:13,360
Pa dobro, mogli bi se
izleavati ovde jo neko vreme.

12
00:03:13,440 --> 00:03:17,280
Moramo otii do 15:00.

13
00:03:17,360 --> 00:03:20,800
Hoteli ove sorte ne brinu previe
kada se prijavljuje...

14
00:03:20,880 --> 00:03:23,240
ali kada ti vreme istekne...

15
00:03:23,320 --> 00:03:26,080
Oh, Sem, mrzim kada smo zajedno
na ovakvim mestima.

16
00:03:26,160 --> 00:03:28,080
Sluao sam o parovima koji
namerno provedu no...

17
00:03:28,160 --> 00:03:29,880
u jeftinom hotelu.

18
00:03:29,960 --> 00:03:33,920
Kada si u braku mora
mnogo toga da radi namerno.

19
00:03:34,000 --> 00:03:36,640
Govori kao da
si bila u braku.

20
00:03:36,720 --> 00:03:39,760
Oh, Sem, ovo nam je
poslednji put.

21
00:03:39,840 --> 00:03:43,400
Da? Za ta?
- Za ovo.

22
00:03:43,480 --> 00:03:47,160
Da se sastajemo ovako
i da se skrivamo.

23
00:03:47,240 --> 00:03:50,040
Dolazi tako ovde
po slubenoj dunosti...

24
00:03:50,120 --> 00:03:52,400
a onda krademo vreme
predvieno za ruak.

25
00:03:52,480 --> 00:03:55,520
Volela bih da
nisi ni dolazio.

26
00:03:55,600 --> 00:03:59,240
Kako bi drugaije?
Pisali bismo jedno drugom ljubavna pisma?

27
00:03:59,320 --> 00:04:01,520
Oh, moram da idem, Sem.

28
00:04:03,800 --> 00:04:06,960
Mogao bih doi sledee sedmice.
- Ne.

29
00:04:07,040 --> 00:04:12,120
ak ni da te samo vidim?
Mogli bismo da ruamo... - na javnom mestu?

30
00:04:12,200 --> 00:04:16,400
Oh, ne smemo se viati.
Mogli bismo zajedno da veeramo.

31
00:04:16,480 --> 00:04:18,400
Ali dostojno.

32
00:04:18,480 --> 00:04:21,320
U mojoj kui, sa maminom
slikom na ogrtau...

33
00:04:21,400 --> 00:04:25,120
dok mi moja sestra pomae
oko zaista velikog odreska.

34
00:04:25,200 --> 00:04:27,480
A posle toga, da li bi mogli
poslati sestru u bioskop...

35
00:04:27,560 --> 00:04:29,480
a maminu sliku obesiti o zid?

36
00:04:29,560 --> 00:04:31,600
Sem!

37
00:04:33,840 --> 00:04:35,960
Dobro, dobro...

38
00:04:41,520 --> 00:04:44,640
Merion, elim da te vidim,
uvek kada je to mogue.

39
00:04:44,720 --> 00:04:49,240
Pod bilo kakvim okolnostima,
ak i 'dostojanstveno'.

40
00:04:49,320 --> 00:04:52,640
Pravi da 'dostojanstveno'
zvui neuljudno.

41
00:04:52,720 --> 00:04:58,000
Ja sam tu zbog toga. Potrebno je strpljenje,
trezna glava, i mnogo preznojavanja.

42
00:04:58,080 --> 00:05:02,360
Sa druge strane, naravno,
to je teak posao.

43
00:05:02,440 --> 00:05:07,480
Ali ako mogu da te vidim, da te dodirnem
makar i ovako, ne mislim o tome.

44
00:05:09,800 --> 00:05:12,280
Umoran sam od preznojavanja
zbog ljud
[...]
Everything OK? Download subtitles