Preview Subtitle for Blood Brother


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:38,000 --> 00:00:43,000
Превод guilpter a.k.a ThrollOfJom

2
00:01:15,201 --> 00:01:20,201
ТОР И ЛОКИ
Кръвни братя част 3

3
00:01:34,502 --> 00:01:36,802
Така няма да стане

4
00:01:37,803 --> 00:01:40,103
Работата въри прекалено бавно

5
00:01:40,104 --> 00:01:42,604
Трябва да е готово до зазоряване

6
00:01:42,605 --> 00:01:44,905
Заръва ли го на работниците

7
00:01:44,906 --> 00:01:46,506
Да милорд

8
00:01:46,507 --> 00:01:49,707
Протете ми, но заповедта ви да построим скелето

9
00:01:49,708 --> 00:01:51,408
дойде едва преди четири часа

10
00:01:51,409 --> 00:01:55,109
с оглед, на които прогреса е забележителен

11
00:01:55,110 --> 00:01:58,110
Забележежителен но недостатъчен

12
00:01:58,111 --> 00:02:01,111
Обещах, че Тор, моят брат

13
00:02:01,112 --> 00:02:03,412
ще умре при изгрев слънце

14
00:02:03,413 --> 00:02:05,613
И така и ще бъде

15
00:02:05,614 --> 00:02:06,914
В противен случей ...

16
00:02:06,915 --> 00:02:09,015
тези заради, които е закъсняла екзекуцията

17
00:02:09,016 --> 00:02:11,716
ще участват в нея по-късно

18
00:02:11,717 --> 00:02:15,817
моля, предай това на началника си

19
00:02:15,818 --> 00:02:17,118
Да господарю

20
00:02:17,119 --> 00:02:21,619
-Извинете миролд -Имаш още за казване

21
00:02:21,620 --> 00:02:25,920
По въпроса за моста Рейнбоу

22
00:02:25,921 --> 00:02:28,021
Остава не защитен.

23
00:02:28,022 --> 00:02:32,022
а с него и Асгард остава оязвим на инвазии от други царства

24
00:02:32,023 --> 00:02:35,023
Никой не е по-подходящ да го пази

25
00:02:35,024 --> 00:02:36,624
от благородния Хеймдал...

26
00:02:36,625 --> 00:02:39,925
когато ако освободите...

27
00:02:39,926 --> 00:02:42,626
ще изпълнява тази длъжност, като никой друг

28
00:02:42,627 --> 00:02:44,627
Вярността му е към самият Асгард

29
00:02:44,628 --> 00:02:46,228
и не към някоя фракция

30
00:02:46,229 --> 00:02:48,529
Хаймдал трябва да ме има за глупак

31
00:02:48,530 --> 00:02:50,530
Той е братът на лейди Сиф

32
00:02:50,531 --> 00:02:52,531
и споделя склонността и към предателство

33
00:02:52,532 --> 00:02:57,532
Не. по въпроса с моста рещението ми е такова

34
00:03:03,533 --> 00:03:04,833
Унищожете го

35
00:03:04,834 --> 00:03:08,834
Какво? Миролд,да унищожим моста Рейнбоу?

36
00:03:08,835 --> 00:03:10,135
Защо не?

37
00:03:10,136 --> 00:03:12,136
Асгард само по себе си е достатъчен

38
00:03:12,137 --> 00:03:15,137
Защо ни е път за трафик с други кралства?

39
00:03:15,138 --> 00:03:17,138
Върви!Изпълни заръчаното!

40
00:03:17,139 --> 00:03:20,639
Некъде бъде изпълнено паралелно с екзекуцията на брат ми

41
00:03:20,640 --> 00:03:23,940
Не искам някой от неговите стари приятелчата от Мидгард

42
00:03:23,941 --> 00:03:25,941
да дойде търсейки отмъщение

43
00:03:26,942 --> 00:03:31,242
И докато изпълняваш заръките
призови Карнила.

44
00:03:31,243 --> 00:03:34,943
Кажи и че ми омръзна да чакам

45
00:03:40,844 --> 00:03:43,344
Наистина ми се искаше да ме пришпорваш толкова
господарю на Асгард

46
00:03:43,345 --> 00:03:45,745
Към заклинание от такова ниво

47
00:03:45,746 --> 00:03:49,546
не бива да се подхожда прибирзано, като
при някоя дребна магия или отвара

48
00:03:49,547 --> 00:03:52,147
Спести ми мрънкането Кралице на Норн

49
00:03:52,148 --> 00:03:54,448
И ми покажи това що копнея да
[...]
Everything OK? Download subtitles