Preview Subtitle for Decodings


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,512 --> 00:00:05,904
Om jag sa att USA
har sitt eget Stonehenge...

2
00:00:06,072 --> 00:00:12,144
Stenarna dök plötsligt upp
utanför Atlanta år 1980.

3
00:00:12,264 --> 00:00:16,800
Den som byggde dem
förblir anonym, liksom syftet.

4
00:00:16,944 --> 00:00:22,944
Utöver prislappen på en halv miljon
dollar vet man nästan inget om dem.

5
00:00:23,112 --> 00:00:27,792
De består av 107 ton granit
och har kodade meddelanden-

6
00:00:27,960 --> 00:00:32,712
-som står skrivna
med världens åtta vanligaste språk.

7
00:00:32,880 --> 00:00:38,712
Pelarna är också gjorda
för att följa astrologiska cykler.

8
00:00:38,880 --> 00:00:43,152
Vissa tolkar budskapet
som ett tecken på slutet.

9
00:00:43,272 --> 00:00:47,784
Andra menar att de manar till
folkmord i enorm skala.

10
00:00:47,904 --> 00:00:53,064
Oavsett budskapet vill jag veta
vem som har byggt dem där-

11
00:00:53,232 --> 00:00:55,512
-och vad de betyder.

12
00:00:56,832 --> 00:01:01,584
Brad Meltzer. Jag har samlat
på historier hela livet.

13
00:01:02,592 --> 00:01:08,904
De bästa inkluderar tecken,
symboler och dold innebörd.

14
00:01:09,072 --> 00:01:14,472
Vissa är basen till mina böcker,
men jag har bara skrapat på ytan.

15
00:01:14,640 --> 00:01:21,000
Nu har jag resurserna
för att undersöka de övriga.

16
00:01:23,280 --> 00:01:26,232
Det här är "Decoded".

17
00:01:34,872 --> 00:01:40,344
Finns det nåt bättre mystiskt
än monoliter som dyker upp?

18
00:01:40,464 --> 00:01:45,792
-Hur länge har vi kört mot Atlanta?
-I ungefär två timmar.

19
00:01:45,912 --> 00:01:48,504
Där är det!

20
00:01:48,720 --> 00:01:55,080
-Varför här ute i Georgia?
-Om de sökte avskildhet så...

21
00:01:59,112 --> 00:02:03,264
Det ser ut som
ett litet Stonehenge i majsfältet.

22
00:02:03,432 --> 00:02:08,520
-Det finns ingen majs där.
-Scott är en stadspojke.

23
00:02:11,040 --> 00:02:16,152
-Scott, ta det lugnt.
-"Området videofilmas."

24
00:02:16,320 --> 00:02:19,992
-Kusligt. Vem kollar oss?
-Vet inte.

25
00:02:20,160 --> 00:02:24,432
Det är nån som sitter
i ett kontrollrum nånstans.

26
00:02:24,600 --> 00:02:27,144
Ser du hieroglyferna?

27
00:02:27,312 --> 00:02:30,792
Här finns ett hål.
Det går rakt igenom.

28
00:02:30,960 --> 00:02:34,440
-Man ser rakt igenom.
-Coolt.

29
00:02:34,584 --> 00:02:37,632
Det ser ut att vara många språk.

30
00:02:37,752 --> 00:02:42,000
Jag googlade. Det är engelska,
spanska, swahili-

31
00:02:42,144 --> 00:02:46,272
-hindi, hebreiska, arabiska
kinesiska och ryska.

32
00:02:46,392 --> 00:02:49,440
De åtta vanligaste språken.

33
00:02:49,632 --> 00:02:54,432
-Som skumma tio nya budord.
-Är de tio?

34
00:02:55,872 --> 00:03:00,144
-Visst är det underligt?
-Bra upptäckt!

35
00:03:01,320 --> 00:03:05,784
Hur och varför de byggdes
har aldrig fått ett svar.

36
00:03:05,952 --> 00:03:09,840
Vi vet att aliaset R.C. Christian-

37
00:03:09,984 --> 00:03:14,832
-dyker upp på granitföretaget
en sommardag 1979-

38
00:03:14,952 --> 00:03:20,904
-och säger att han vill bygga
stenarna. Han har mycket pengar.

39
00:03:21,024 --> 00:03:25,992
Det enda han kräver
är att han får förbli helt anonym.

40
00:03:26,160 --> 00:03:29,784
Än idag vet ingen vem han är.

41
00:03:29,904 --> 00:03:34,080
Stenarna avtäcktes
vid en ceremoni 1980.

42
00:03:34,224 --
[...]
Everything OK? Download subtitles