Preview Subtitle for The Wild Within


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:34,240 --> 00:02:36,400
Когато за първи път
видях тази земя,

3
00:02:36,520 --> 00:02:40,280
тя бе покрита с бизонска трева,
чак до стремената.

4
00:02:40,400 --> 00:02:44,240
На втората година вече имах
8000 тексаски говеда

5
00:02:44,360 --> 00:02:49,320
и 3500 тома английска литература
в библиотеката си.

6
00:02:50,920 --> 00:02:53,160
Тогава откривахме
недамгосаните говеда

7
00:02:53,280 --> 00:02:56,200
и ги деляхме поравно.

8
00:02:56,320 --> 00:03:00,360
Нямаше кавги за тях
като в днешно време.

9
00:03:00,480 --> 00:03:02,720
Но сега имате много добитък.

10
00:03:02,840 --> 00:03:06,960
В началото загубите бяха
2% годишно. Сега са 7%

11
00:03:07,080 --> 00:03:12,720
само от кражбите, а да не говорим
за измрелите през зимата.

12
00:03:18,640 --> 00:03:20,600
Колко човека сте?

13
00:03:23,600 --> 00:03:28,840
Г-н Бракстън, те държат амуниции
в кончовите от ботуши на седлата.

14
00:03:28,960 --> 00:03:31,960
Пит, не дразни човека
щом не те закача.

15
00:03:32,080 --> 00:03:35,800
Е, просто ми се ще
да знам цялата история.

16
00:03:36,880 --> 00:03:40,280
Е... тази земя е много красива.

17
00:03:42,280 --> 00:03:44,640
Да, сър. Наистина е красива.

18
00:03:46,640 --> 00:03:49,080
Сега го усети с пълна сила, нали?

19
00:03:53,040 --> 00:03:55,440
Да.

20
00:04:49,480 --> 00:04:53,920
Дано тези хубавици
не почернеят от слънцето.

21
00:04:54,920 --> 00:04:57,600
Обичам ги бели като тесто.

22
00:04:59,000 --> 00:05:01,120
Дами.

23
00:05:13,160 --> 00:05:15,600
Готово ли е всичко?

24
00:05:15,720 --> 00:05:18,080
Готово е, Пит.

25
00:05:30,720 --> 00:05:33,960
Кой ще подкара коня... ние или ти?

26
00:05:35,240 --> 00:05:37,200
Аз, сър.

27
00:06:10,240 --> 00:06:12,800
Е, това е един от тях.

28
00:06:15,280 --> 00:06:20,080
Казваше се Сенди Чейс, бил дошъл
в Род Айлънд с армията.

29
00:06:20,200 --> 00:06:22,360
Беше 24 годишен.

30
00:06:25,200 --> 00:06:30,880
Миналата година сме загубили 7% добитък
между пролетта и есенната разпродажба
заради крадците.

31
00:06:31,000 --> 00:06:34,800
Винаги споменаваш процента.
Чудя се защо.

32
00:06:34,920 --> 00:06:38,000
За четвърти път съм в граничен
район и ги знам какви са.

33
00:06:38,120 --> 00:06:40,840
Не бях дори 18 годишен, когато
се озовах при златните залежи
в Калифорния.

34
00:06:40,960 --> 00:06:44,680
Бил съм в Златното дере и съм
ходир чак до Южна Америка.

35
00:06:44,800 --> 00:06:48,600
Тия говедари по Мисури
са голяма сбирщина.

36
00:06:48,720 --> 00:06:51,240
Бръснари от Минеаполис,

37
00:06:51,360 --> 00:06:56,520
разорени фермери, скандинавски
мелези, ловци на вълци и дървари.

38
00:06:56,640 --> 00:07:00,480
Чираци-мошеници,
салджии, отровители.

39
00:07:01,120 --> 00:07:04,800
Дай им възможност
и ще опропастят всичко.

40
00:07:10,240 --> 00:07:15,720
Смаяна си от моята арогантност,
от това, че дори не го съдихме?

41
00:07:16,360 --> 00:07:18,400
Ще трябва да го преглътнеш.

42
00:07:18,520 --> 00:07:22,960
Положението ни едва ли
би могло да бъде по-лошо.

43
00:07:23,080 --> 00:07:27,280
Миличка, ще ми извадиш ли пак
Тристрам Шамри, моля те?

44
00:07:42,160 --> 00:07:44,120
Татко.

45
00:07:48,720 --> 00:07:50,680
Извини ме.

46
00:08:02,680 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles