Preview Subtitle for Across The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:12,323 --> 00:00:16,523
PREKO PACIFIKA

2
00:00:17,224 --> 00:00:21,424
Prevod i obrada:
SAVA GAVRILOVI

3
00:01:28,024 --> 00:01:31,058
- Suenje može poeti.
- Razumem, gospodine.

4
00:01:39,803 --> 00:01:42,437
Kapetane Liland, ovaj sud je
pažIjivo razmotrio vaš sluaj...

5
00:01:42,438 --> 00:01:45,040
i došao do zakljuaka
baziranih na dokazima...

6
00:01:45,041 --> 00:01:49,411
koji su ovde izneti u vašem
prisustvu. Po iznošenju dokaza,

7
00:01:49,412 --> 00:01:52,609
sudsko vee je tajnim glasanjem,
dvotreinskom veinom,

8
00:01:52,782 --> 00:01:57,650
donelo zakljuak da ste krivi
po svim takama optužnice.

9
00:01:57,921 --> 00:02:01,557
Sudsko vee je, opet
dvotreinskom veinom,

10
00:02:01,725 --> 00:02:04,259
odluilo o vašoj kazni.

11
00:02:04,260 --> 00:02:07,257
Biete otpušteni iz vojske SAD-a...

12
00:02:07,430 --> 00:02:11,299
i gubite pravo na sve plate i
naknade koje bi vam bile priznate.

13
00:02:12,836 --> 00:02:16,670
- Ima li još nekih pitanja? - Ne, g-dine?
- Predlog za okonanje sednice?

14
00:02:17,073 --> 00:02:19,842
- Predlažem da se sednica završi.
- Takoe.

15
00:02:19,843 --> 00:02:23,110
Ima li prigovora? Oigledno da nema.
Sud je završio sa zasedanjem.

16
00:02:45,668 --> 00:02:50,130
Može jedna partija, momci? - U redu,
Hensone. Ti i ja protiv Grira i Parsonsa.

17
00:02:50,306 --> 00:02:53,140
Uzeu tak.

18
00:02:59,482 --> 00:03:03,775
Pa, kaetane...
Nešto vas mui?

19
00:03:04,787 --> 00:03:08,254
Postoji obiaj u britanskoj vojsci
kada neko osramoti uniformu koju nosi.

20
00:03:08,691 --> 00:03:12,018
Šteta što mi nemamo taj obiaj.

21
00:03:28,411 --> 00:03:31,138
Napred.

22
00:03:32,682 --> 00:03:35,417
Pa, Rik?

23
00:03:35,418 --> 00:03:39,115
Oficir ne bi trebao da se druži s
nekim ko je neasno otpušten.

24
00:03:39,289 --> 00:03:41,924
Tako piše u pravilu službe.

25
00:03:41,925 --> 00:03:44,857
Autant je dao dozvolu.

26
00:03:48,097 --> 00:03:51,498
Uprkos dokazima,
ja prosto ne mogu poverovati u to.

27
00:03:51,668 --> 00:03:54,501
A ako si ak to i uradio,
mora da si imao razlog za to.

28
00:03:54,671 --> 00:03:59,475
Razlog za koji si mislio da je važan.
Reci mi, ja sam ti prijatelj.

29
00:03:59,676 --> 00:04:03,745
Sve je reeno u iskazu. - Ja sam ti
mogao pozajmiti novac, bar jedan deo.

30
00:04:03,746 --> 00:04:07,209
Bilo je tu i drugih koji
bi rado pomogli.

31
00:04:08,117 --> 00:04:10,852
Prosto ne mogu da verujem.

32
00:04:10,853 --> 00:04:13,944
Od svih koje poznajem, baš ti.

33
00:04:15,725 --> 00:04:19,183
Da, izgleda da niko nikoga
u stvari ni ne poznaje.

34
00:04:19,896 --> 00:04:23,565
Šta eš sad, Rik?
- Verovatno u otii u Kanadu.

35
00:04:23,866 --> 00:04:27,091
Njima su potrebni artiljerci.
- Ali, Rik...

36
00:04:29,739 --> 00:04:32,765
Pa, sreno, u svakom sluaju.

37
00:04:32,942 --> 00:04:35,632
Hvala.

38
00:04:47,457 --> 00:04:50,191
Zbogom.

39
00:05:13,016 --> 00:05:16,207
Sedi.

40
00:05:17,854 --> 00:05:19,955
Vidim da ste artiljerac, g. Liland.

41
00:05:19,956 --> 00:05:22,791
Kakvo iskustvo imate i koju vrstu
borbene tehnike?

42
00:05:22,792 --> 00:05:25,784
Sve vrste i kalibri stacionarnih i
priobalnih oružja...

43
00:05:25,962 --> 00:05:28,563
ukljuujui i godinu dana
u protivvazdušnoj jedinici.

44
00:05:28,564
[...]
Everything OK? Download subtitles