Preview Subtitle for Chaahat


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,830 --> 00:00:21,230
LJUBAV JE...

2
00:01:54,680 --> 00:01:57,150
- Sine! Ti flertuje sa svim devojkama...

3
00:01:57,350 --> 00:01:59,850
- ... bele koe ili tamne koe, bez obzira...

4
00:02:00,440 --> 00:02:02,410
- Pa, nece valjda ljudi svojim
erkama izvaditi oi.

5
00:02:02,710 --> 00:02:03,710
- Moj sin je mlad ovek.

6
00:02:04,320 --> 00:02:05,590
- On je atraktivan i snaan...

7
00:02:05,790 --> 00:02:08,090
- ... kao mali, jeo je bademe i pistae.

8
00:02:08,100 --> 00:02:09,490
- Sada je vreme da se eni.

9
00:02:09,680 --> 00:02:12,750
- Ne, tata.
- Sada ne!

10
00:02:22,090 --> 00:02:24,060
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

11
00:02:24,520 --> 00:02:26,590
Moj sin je glup,
Budala!

12
00:02:27,040 --> 00:02:28,810
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

13
00:02:29,040 --> 00:02:31,010
Moj sin je glup,
Budala!

14
00:02:31,490 --> 00:02:32,460
Blagosloveni mir!

15
00:02:33,490 --> 00:02:35,460
Hajde, oladi!

16
00:02:36,340 --> 00:02:38,310
Moj razmaeni prine...

17
00:02:38,410 --> 00:02:40,110
... nai u ti jednu mladu i lepu devojku.

18
00:02:41,490 --> 00:02:45,460
I ako u biti elav, skoiu na
konja da te pratim.

19
00:02:45,690 --> 00:02:49,660
Moes da urla da e te upropastiti taj brak.

20
00:02:50,690 --> 00:02:54,660
Neu da jaem konja
Radije bi se obesio!

21
00:02:54,690 --> 00:02:55,660
Umukni!

22
00:02:55,910 --> 00:02:58,880
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

23
00:02:59,010 --> 00:03:00,880
Moj sin je glup,
Budala!

24
00:03:00,910 --> 00:03:02,880
Moj sin je glup,
Budala!

25
00:03:03,910 --> 00:03:05,880
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

26
00:03:05,910 --> 00:03:06,880
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

27
00:03:07,910 --> 00:03:09,880
O zato uriti.

28
00:03:15,910 --> 00:03:19,880
Ako ides da se besi?
Ja u pesei konopac!

29
00:03:20,910 --> 00:03:24,180
Ti es presei konopac?
Onda u se popeti na zgradu.

30
00:03:24,830 --> 00:03:28,800
Popee se na zgradu?
Pozvau onda vatrogasce.

31
00:03:29,830 --> 00:03:32,800
Pozvae vatrogasce?
Onda u da skoim

32
00:03:33,830 --> 00:03:43,800
Ako skoi
Povredie se!

33
00:03:44,830 --> 00:03:48,400
Bolee me i biu invalid

34
00:03:48,950 --> 00:03:53,020
Ostau invalid, invalid!

35
00:03:55,320 --> 00:03:57,790
Ja u biti tvoja taka...

36
00:03:57,890 --> 00:04:00,190
... ali ipak stavi ehru na glavu.

37
00:04:00,320 --> 00:04:04,290
Neu da jaem konja.
Bolje u da se obesim!

38
00:04:05,320 --> 00:04:09,290
I ako u biti elav, popecu se na
konja da te pratim.

39
00:04:09,320 --> 00:04:10,290
Umukni!

40
00:04:10,730 --> 00:04:12,590
O tata! Ne uri, budi miran.(cool)

41
00:04:13,730 --> 00:04:15,690
Moj sin je glup,
Budala!

42
00:04:15,730 --> 00:04:17,290
Moj sin je glup,
Budala!

43
00:04:17,420 --> 00:04:19,390
Tata mirno
Bez urbe, opusti se...

44
00:04:19,420 --> 00:04:20,390
... Tata, oladi!

45
00:04:21,420 --> 00:04:23,390
Hajde oladi!

46
00:04:44,420 --> 00:04:46,490
Ja u ti vezati ehru na glavu...

47
00:04:46,590 --> 00:04:47,590
... i odveu te da se vena.

48
00:04:48,300 --> 00:04:49,970
Ako me odvede
[...]
Everything OK? Download subtitles