Preview Subtitle for Cherry 2000 1987


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:10,589 --> 00:02:13,675
-Duo!
-Bok.

2
00:02:21,725 --> 00:02:22,768
Ovo je za mene?

3
00:02:24,061 --> 00:02:25,103
Lijepo je.

4
00:02:25,479 --> 00:02:27,231
-Gladan si?
-Da

5
00:02:27,606 --> 00:02:29,775
Spremila sam tvoje
omiljeno jelo.

6
00:02:30,943 --> 00:02:33,695
Ho«e li otvoriti vino?
-Naravno.

7
00:02:34,613 --> 00:02:35,739
Sjajna Berba.

8
00:02:38,992 --> 00:02:43,247
Oprosti to kasnim. -Gdje
si bio? Zabrinula sam se.

9
00:02:43,372 --> 00:02:47,125
Neki traga* je donio gomilu
svje«ica i drugi stvari.

10
00:02:47,584 --> 00:02:53,298
Skroz su bile zahrَale, narandaste.

11
00:02:54,633 --> 00:02:58,136
- Dobar tek.
- Sjajno izgleda.

12
00:02:58,345 --> 00:03:00,013
-I ti.
-Hvala.

13
00:03:00,722 --> 00:03:02,558
Nema na *emu, Same.

14
00:03:13,652 --> 00:03:18,115
Zna li da je hrَanje
elektrokemijski proces?

15
00:03:18,532 --> 00:03:23,036
Elektrokemijski?
-Da.To sam danas nau*io.

16
00:03:24,538 --> 00:03:26,331
I ja sam danas neto nau*ila.

17
00:03:27,374 --> 00:03:31,086

to je zajedni*ko za ove
stvari? "fig newtons" keks,

18
00:03:31,253 --> 00:03:34,256
pokretne stepenice,
kemijska olovka i vazelin?

19
00:03:34,464 --> 00:03:38,260
Vazelin? Ne znam.

20
00:03:38,510 --> 00:03:42,681
-Sve su napravili Amerikanci.
- Tko je izmislio vazelin?

21
00:03:50,647 --> 00:03:55,819
-Desert?
-Da.

22
00:04:06,205 --> 00:04:07,331
Cherry.

23
00:04:09,124 --> 00:04:12,669

to ti je duo? Dobro si?

24
00:04:16,924 --> 00:04:18,091
Poljubi me.

25
00:05:38,046 --> 00:05:39,214
Cherry.

26
00:06:08,202 --> 00:06:09,828
Upila je dosta vode.

27
00:06:14,583 --> 00:06:17,628
Moe li je popraviti?
-ao mi je.

28
00:06:19,129 --> 00:06:24,051
Potpuno je uniten.
Vie ne prave ovakve.

29
00:06:24,218 --> 00:06:26,678
Ta razina reakcije,osje«ajnost...

30
00:06:29,389 --> 00:06:32,434
To pripada prolosti.
ao mi je.

31
00:06:33,644 --> 00:06:37,272
-
to je sa *ipom?
- Mora ga zadrati.

32
00:06:37,439 --> 00:06:40,150
Tu je osnovna memorija.

33
00:06:40,901 --> 00:06:45,989
Govor, instiktivne reakcije,
osobnost. Vie ne prave takve.

34
00:06:46,490 --> 00:06:50,369
Zna li koliko je
ovo rijetko i vrijedno?

35
00:06:53,080 --> 00:06:59,002
-Da. Znam.
-Znam kako ti je.

36
00:06:59,169 --> 00:07:01,839
Ti si kao ja. Romanti*an.

37
00:07:02,130 --> 00:07:06,927
Ve«ina momaka doَe
ovdje i ba ih briga.

38
00:07:07,511 --> 00:07:11,723
Ali, mi znamo vie od toga.
Svaka od ovih je posebna.

39
00:07:11,849 --> 00:07:15,644
Imaju posebne *ari. Zar ne?

40
00:07:18,063 --> 00:07:20,482
Pokazat «u ti neto. Doَi.

41
00:07:21,358 --> 00:07:25,863
Prihvati to. Sada je 2017.
Ni najbolji traga* ne moe

42
00:07:26,029 --> 00:07:30,742
na«i Cherry. -
to da
radim, Slime? Cherry ili nita.

43
00:07:30,951 --> 00:07:35,455
Pokazat «u ti neke druge.
Ovo je model Bambi 14.

44
00:07:35,581 --> 00:07:39,293
Potpuno je nova. Neupotrebljena.
Slijede«a je Cindy 990.

45
00:07:39,418 --> 00:07:43,088
Ku«na varijanta. Ku«ni
poslovi,porezi i sli*ne stvari.

46
00:07:43,172 --> 00:07:45,048
Ispod struka nema ni*ega.

47
00:07:45,424 --> 00:07:50,554
Ako se ne varam, ti
trai neto vatrenije.

48
00:07:50,679 --> 00:07:53,432
Nije u pitanju vatrenost,
neodreَenije je.

49
00:07:53,724 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles