Preview Subtitle for Lilo Stitch


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,895 --> 00:00:23,857
√Ћј¬≈Ќ ўјЅ Ќј √јЋј “»„≈— ј“ј
‘≈ƒ≈–ј÷»я, ѕЋјЌ≈“ј “”–ќ

2
00:00:32,658 --> 00:00:37,162
ѕрочетете жалбата.
-ƒ-р ƒжамба “укуба.  ато водещ

3
00:00:37,412 --> 00:00:40,958
научен работник в сферата на галактическата
отбрана, е изправен пред този съд

4
00:00:41,250 --> 00:00:47,130
заради незаконното извършване
на генетични експерименти.

5
00:00:53,387 --> 00:00:59,142
 ъкво ще кажете, докторе? -Ќевинен съм.
ћоите експерименти са само

6
00:00:59,351 --> 00:01:03,564
теоретични. »зц¤ло в рамките
на закона. -„ухме

7
00:01:03,897 --> 00:01:09,611
че сте сътворили нещо...
-—ътворил?! “ова би било

8
00:01:09,862 --> 00:01:15,617
нев¤рно и неточно.
Ќикога не бих...

9
00:01:26,378 --> 00:01:33,844
 ъква е тази чудовищност?
-“ова пред ¬ас е пример

10
00:01:34,052 --> 00:01:41,977
за нов вид. Ќарекъл съм го
≈ксперимент 626. »ма възможността

11
00:01:42,227 --> 00:01:48,150
да мисли по-бързо от компютър.
¬ижда в тъмнината и може да премества

12
00:01:48,400 --> 00:01:51,153
предмети, 3000 пъти
по-големи от него.

13
00:01:51,403 --> 00:01:56,116
≈динственното му желание е
да унищожава всичко живо!

14
00:01:58,243 --> 00:02:02,247
«начи е чудовище.
-—ъвсем малко. -“ова е против

15
00:02:02,497 --> 00:02:06,543
природата и тр¤бва да бъде унищожено!
-”спокойте се, капитан Ќанту.

16
00:02:06,793 --> 00:02:12,674
ћоже да има н¤къкви причини.
≈ксперимент 626, дай н¤какъв

17
00:02:12,925 --> 00:02:15,552
знак, че разбираш нещо
от това което става тук.

18
00:02:16,094 --> 00:02:20,599
ѕокажи дали има нещо
добро в тебе.

19
00:02:30,651 --> 00:02:35,239
ѕростащина!
-Ќе съм го учил на това.

20
00:02:35,989 --> 00:02:40,077
’ванете този идиот !
-ѕредпочитам да ме наричате

21
00:02:40,369 --> 00:02:44,748
зъл гений!
-“ова си е чисто

22
00:02:44,957 --> 00:02:56,176
полуд¤ване.  апитан Ќамту,
водете го. -—ъс най-гол¤мо удоволствие.

23
00:02:58,762 --> 00:03:00,472
«ј“¬ќ–Ќ»„≈— » “–јЌ—ѕќ–“

24
00:03:18,699 --> 00:03:25,080
Ќе ти е при¤тно? ƒобре е.
—ъдът те осъди на изгнаничество

25
00:03:25,455 --> 00:03:30,794
на пуст астероид. ќтпусни се
и се наслаждавай на пътуването. “ези пушки

26
00:03:31,086 --> 00:03:36,925
са генетично приковани за теб и
н¤ма да уби¤т никого другиго

27
00:03:37,217 --> 00:03:41,346
освен тебе.
“и малък...

28
00:03:41,597 --> 00:03:47,436
“р¤бва да ¬и подсет¤, че сте
на служба. -«атворете бързо!

29
00:03:56,028 --> 00:03:57,654
Ќапред.

30
00:04:01,992 --> 00:04:05,162
ƒобре ли ти действува това ?

31
00:04:33,899 --> 00:04:36,276
“ишина, ти...

32
00:04:38,946 --> 00:04:41,448
“очно в целта а!
-ќтвори канала.

33
00:04:51,250 --> 00:04:54,211
ѕалуба ÷ е отворена!
-јларма! ¬сички на палубата!

34
00:05:02,803 --> 00:05:05,138
ќхрана!
Ќа изход 7!

35
00:05:09,601 --> 00:05:10,602
“ук е!

36
00:05:15,274 --> 00:05:18,402
ќсигурете моста.
ѕремина.

37
00:05:21,738 --> 00:05:23,740
ќтива към системата за нападение!

38
00:05:27,703 --> 00:05:31,874
 ъкво беше това?
-ћисл¤ че вече не е на борда.

39
00:05:32,416 --> 00:05:38,755
¬зе полицейски¤ автомобил.
-ƒа и то най-бързи¤, червени¤.

40
00:06:02,112 --> 00:06:04,865
’ванахме го!
’ванахме го!

41
00:06:10,162 --> 00:06:11,788
’ванали са го!

42
00:06:15,334 --> 00:06:19,5
[...]
Everything OK? Download subtitles