Preview Subtitle for This Just In


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,236 --> 00:00:03,306
Prole sezone u Roditeljima.

2
00:00:03,510 --> 00:00:07,641
Kad ti kau da te vie ne
trebaju, najvie si im potreban.

3
00:00:07,741 --> 00:00:12,023
Sluaj me! -Na *emu si? Ne«u
te pustiti s ovim gubitnikom!

4
00:00:13,336 --> 00:00:17,181
Nema dozvolu da
kvari moje snove.

5
00:00:17,596 --> 00:00:20,040
Ti si nae dijete.

6
00:00:20,298 --> 00:00:23,994
Seksa se, a ja to
ne mogu sprije*iti!

7
00:00:24,277 --> 00:00:27,133
Kupio sam ti ku«u.

8
00:00:27,266 --> 00:00:31,183
Molim se za *udo, ali moda upali.

9
00:00:32,152 --> 00:00:34,299
Ostani sa mnom!

10
00:00:34,402 --> 00:00:40,059
Ho«e ga primiti? -elim jo
jedno dijete. elim posvojiti.

11
00:00:40,775 --> 00:00:45,463
Jo to? -Dobio sam
otkaz. -Trudna sam.

12
00:00:46,591 --> 00:00:49,340
Ove sezone u Roditeljima.

13
00:00:49,465 --> 00:00:53,204

to ima? -چekam da mi se
jave za nekoliko poslova.

14
00:00:53,329 --> 00:00:56,495
Dobit «e posao. Ho«e.

15
00:00:59,948 --> 00:01:02,026
Trudna si?

16
00:01:02,871 --> 00:01:06,407
Ne, pojela sam veliki ru*ak.

17
00:01:06,623 --> 00:01:10,330
Cura koja prodaje kavu
na poslu je trudna.

18
00:01:10,434 --> 00:01:14,654
elim je pitati mogu li
kupiti njezino dijete.

19
00:01:15,798 --> 00:01:19,459
To zvu*i ludo. -Nije ludo.

20
00:01:19,623 --> 00:01:24,062
Ako ve« prodaje kavu,
moda bi prodala i dijete.

21
00:01:24,331 --> 00:01:28,622
S ponosom navravam 40,
mama. Ho«u i svje«ice i tortu.

22
00:01:28,749 --> 00:01:32,623
Sarah, uranjeni roَendanski poklon.

23
00:01:32,716 --> 00:01:36,348
To je najslavniji studio za
snimanje u sjevernoj Kaliforniji.

24
00:01:36,438 --> 00:01:42,221
Uzet «u ga u najam. Trebali
bismo zajedno u posao.

25
00:01:42,532 --> 00:01:47,094

to? -Ti i ja. -Mislim
da sam pronala stan.

26
00:01:47,377 --> 00:01:52,928
Amber se seli. -Tako nenadano?!
-Moram se maknuti odavde!

27
00:01:53,033 --> 00:01:59,250
Zato?
to je tu tako loe?
-Guite me. elim svoj prostor.

28
00:01:59,612 --> 00:02:03,362
Prva maturantska
zabava bit «e sjajna!

29
00:02:03,470 --> 00:02:09,941
Pijana je, ne«u je ostaviti.
-Ovo je moja ku«a! Odlazi!

30
00:02:13,440 --> 00:02:16,924
Ho«e popiti kavu sa
mnom ako si slobodna?

31
00:02:17,042 --> 00:02:20,380
Kavu? Moe. -Vidjeli ste pla«u?

32
00:02:20,505 --> 00:02:25,004
Jesam. Nia je od
uobi*ajene, ali moe pro«i.

33
00:02:25,098 --> 00:02:29,255
Ja bih se trebao
brinuti i skrbiti za nas!

34
00:02:29,347 --> 00:02:34,303
Skrbi se. -Zna li kako mi
je zato to to sad ne mogu?

35
00:02:35,037 --> 00:02:38,568
Dobit «emo dijete.
Imamo zakazani razgovor.

36
00:02:38,693 --> 00:02:42,395
Zvali su iz agencije, svidjeli
smo se jednoj djevojci.

37
00:02:42,653 --> 00:02:46,709
Tko je ona? -Trudnica.

38
00:02:47,040 --> 00:02:53,040
To je moj de*ko! Mogu
objasniti sve. Ja sam kriva.

39
00:02:53,132 --> 00:02:58,411
Posluajte me! On nije nita
zgrijeio!
to vie da u*inim?!

40
00:03:01,646 --> 00:03:06,008
Seli se od ku«e.
-Amber «e i«i na koled.

41
00:03:06,131 --> 00:03:11,572
Mislim da «e se pokazati da
je ovo *ekanje dobro za nju.

42
00:03:12,635 --> 00:03:17,468
Imamo priliku raditi
neto to volimo. elim to!

43
00:03:17,592 --> 00:03:20,220
A ne elim bez tebe.

44
00:03:27,946 --> 00:03:31,
[...]
Everything OK? Download subtitles