Preview Subtitle for Jin


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:08,000 --> 00:01:11,402
In het begin van de Ming-dynastie
zet de keizer...

3
00:01:11,560 --> 00:01:17,010
...om z'n macht te verstevigen,
een waterdicht beveiligingssysteem op.

4
00:01:17,160 --> 00:01:21,245
Hij leidt straatwezen streng
en onder totalitaire leefregels op.

5
00:01:21,400 --> 00:01:26,804
Deze geheime wachters staan boven
de wet. Zij hebben hun eigen regels.

6
00:01:26,960 --> 00:01:30,851
Zij worden de Jinyiwei genoemd:
De Brokaatwachters.

7
00:01:34,840 --> 00:01:42,088
Hun bevelhebber en beste strijder
heet Qinglong.

8
00:01:59,960 --> 00:02:06,491
Aan hem
werden de 14 klingen gegeven.

9
00:02:06,640 --> 00:02:11,680
In deze kist bevinden zich 14
stalen klingen. Acht ervan zijn gemerkt:

10
00:02:11,840 --> 00:02:17,244
Lucht, aarde, rang, regels, wijsheid,
vertrouwen, goedheid en moed.

11
00:02:18,160 --> 00:02:20,970
Deze worden gebruikt voor verhoor.

12
00:02:21,120 --> 00:02:22,929
De overige dienen voor uitvoering:

13
00:02:23,080 --> 00:02:25,048
De eerste om hen te doden
die de keizer niet gehoorzamen.

14
00:02:25,200 --> 00:02:26,964
De tweede om hen te doden
die de regering hinderen.

15
00:02:27,120 --> 00:02:28,690
De derde om hen te doden
die corruptie bedrijven.

16
00:02:28,840 --> 00:02:31,650
De vierde om verraders te doden.

17
00:02:31,800 --> 00:02:35,009
De vijfde om de wachters te doden
die hun .Jinyiwei-broeders doden.

18
00:02:35,160 --> 00:02:39,131
De laatste is een gouden zwaard:
Vervul je missie, of sterf.

19
00:02:40,960 --> 00:02:44,123
Deze wezen zijn alleen op de wereld.

20
00:02:44,280 --> 00:02:48,410
Onderwijs bestuur
verdedigen zij het land.

21
00:02:48,560 --> 00:02:52,201
Maar onder dwaas bestuur
vormen zij de schrik van het volk.

22
00:02:55,880 --> 00:02:58,884
De Jinyiwei zijn betrokken
bij militaire en politieke zaken.

23
00:02:59,040 --> 00:03:02,681
Als missies verkeerd aflopen,
komen zij vaak om.

24
00:03:02,840 --> 00:03:07,004
Dan treffen zij hun droevig lot.

25
00:03:23,240 --> 00:03:26,722
HET NOORDEN -
DE STAD VAN PRINS QING

26
00:03:31,920 --> 00:03:34,048
PRINS QING IS DE OOM
VAN DE KEIZER

27
00:03:34,200 --> 00:03:37,522
ONDER DE VORIGE KEIZER

28
00:03:37,680 --> 00:03:40,490
LEIDDE HIJ HET LEGER
BIJ EEN MISLUKTE OPSTAND

29
00:03:40,640 --> 00:03:44,087
DAT KOSTTE HEM Z'N BENEN
EN HIJ WERD VERBANNEN

30
00:03:51,720 --> 00:03:56,931
Mijn heer, alles is volgens plan
geregeld met Jia Jingzhong.

31
00:03:57,080 --> 00:04:00,607
Ik word niet goed
als ik aan z'n inhalige smoel denk.

32
00:04:01,760 --> 00:04:07,290
Erger is het dat hij
de reden is dat ik nog leef.

33
00:04:09,200 --> 00:04:13,489
U hebt hem gegeven wat u had beloofd
en nu wil hij nog meer.

34
00:04:13,640 --> 00:04:15,881
Ik jaag op inhalige zielen.

35
00:04:16,040 --> 00:04:19,761
Geld is een telbaar goed.
Gewoon wat getallen.

36
00:04:23,680 --> 00:04:27,366
Waar ik een hekel aan heb,
zijn openstaande rekeningen.

37
00:04:28,240 --> 00:04:31,050
HET QIANQING-PALEIS
IN DE VERBODEN STAD

38
00:04:43,120 --> 00:04:45,282
Uw trouwe slaaf Jia Jingzhong is hier...

39
00:04:45,440 --> 00:04:50,321
...om Uwe Majesteit
een lang en gezond leven te wensen.

40
00:05:26,320 --> 00:05:30,245
Tuo Tuo is hier, n
[...]
Everything OK? Download subtitles