Preview Subtitle for First Years


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:01,667
V minul齝h d韑ech Tudorovc:

2
00:00:01,702 --> 00:00:03,299
To je pan Boleynov?

3
00:00:03,334 --> 00:00:05,299
D靨鑕, kv鵯i kter閙u by kr醠 ob靦oval sv man瀍lstv

4
00:00:05,334 --> 00:00:07,959
s nanejv龤 milostivou a l醩kyplnou kr醠ovnou.

5
00:00:07,994 --> 00:00:09,382
Obdr瀍l jsem petici, v kter se tvrd,

6
00:00:09,417 --> 00:00:11,716
瀍 rozvod m ohromuj韈 podporu anglick閔o lidu.

7
00:00:11,751 --> 00:00:15,542
Lid miluj svou kr醠ovnu
a i na to maj v歟chny d鵹ody.

8
00:00:15,577 --> 00:00:18,292
仨k醫e, 瀍 jste byla nedotknut princem Arturem?

9
00:00:18,327 --> 00:00:18,965
Ano, Ot鑕.

10
00:00:19,000 --> 00:00:21,674
Tak瀍 jste do kr醠ovy postele vstoupila jako panna?

11
00:00:21,709 --> 00:00:24,501
Jsem pravou a z醟onnou man瀍lkou Jeho Veli鑕nstva.

12
00:00:24,536 --> 00:00:26,299
Poslal m n釟 spole鑞 ptel.

13
00:00:26,334 --> 00:00:29,292
Obsahuje to hodn dobr齝h krit韐 pape瀞tv

14
00:00:29,327 --> 00:00:32,250
a arogance a p鴈歭ap ze strany kn靭.

15
00:00:32,285 --> 00:00:33,876
U to dlouho nevydr烅m.

16
00:00:33,911 --> 00:00:35,174
Nebude muset.

17
00:00:35,209 --> 00:00:37,417
Co kdy n靕do v歟chno naschv醠 oddaluje?

18
00:00:37,452 --> 00:00:38,299
Campeggio?

19
00:00:38,334 --> 00:00:40,883
Ne, n靕do, kdo je ti mnohem bli灇.

20
00:00:40,918 --> 00:00:43,501
Do pekla s t韒!
V鵥ec to nen Campeggio! Jste to Vy!

21
00:00:43,536 --> 00:00:45,048
Vy jste ten, kdo v靋i zdr瀠je!

22
00:00:45,083 --> 00:00:47,549
Lhal jste mi!
P鴈dst韗al, 瀍 jste na m stran!

23
00:00:47,584 --> 00:00:50,834
Veli鑕nstvo, psah醡 p鴈d V醡i a p鴈d Bohem,

24
00:00:50,869 --> 00:00:52,834
瀍 jsem Va氻m nejpokorn靔氻m slu瀍bn韐em...

25
00:00:53,959 --> 00:00:55,883
Jestli odm韙nete ud靗en rozvodu,

26
00:00:55,918 --> 00:00:58,959
ztrat韙e kr醠e a tak

27
00:00:58,994 --> 00:01:02,209
zni桧te mn, a to nem鶠u dopustit!

28
00:01:02,244 --> 00:01:06,301
庒d醡 o jednu jedinou v靋.

29
00:01:06,994 --> 00:01:08,330
Spravedlnost.

30
00:01:08,365 --> 00:01:09,632
Mylorde!

31
00:01:09,667 --> 00:01:11,507
Beru si Boha za sv閔o soudce,

32
00:01:11,542 --> 00:01:13,667
byla jsem pravou pannou nedotknutou mu瀍m.

33
00:01:13,702 --> 00:01:16,164
A a to je a nebo nen pravda,

34
00:01:16,199 --> 00:01:18,626
to nech醰醡 na Va歟m sv靌om.

35
00:01:22,626 --> 00:01:24,959
Opovrhuje t韒to soudem!

36
00:01:25,000 --> 00:01:28,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

37
00:01:31,918 --> 00:01:33,918
Mysl韙e si, 瀍 zn醫e pb靐...

38
00:01:33,953 --> 00:01:36,143
Ale zn醫e jen jeho konec.

39
00:01:36,178 --> 00:01:38,443
Aby jste se dostali k jeho j醖ru,

40
00:01:38,478 --> 00:01:40,709
mus韙e se vr醫it zp靦 na za栳tek.

41
00:01:52,200 --> 00:01:55,200
Tudorovci
Epizoda 1x09

42
00:01:57,700 --> 00:02:04,700
P鴈klad: Anuris
P鴈lo瀒l do CZ: Esoon

43
00:03:01,875 --> 00:03:04,924
Mylordi,

44
00:03:04,959 --> 00:03:07,507
v neptomnosti kr醠ovny samotn,

45
00:03:07,542 --> 00:03:11,042
kterou tento tribun醠 prohl醩il za vzpou鴈nou,

46
00:03:11,077 --> 00:03:13,000
pon靨ad se nedostavuje, kdy je p鴈dvol醤a,

47
00:03:13,834 --> 00:03:16,500
se sna烅me ur鑙t, jestli bylo nebo nebylo

48
00:03:16,535 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles