Preview Subtitle for Rena Rama Rolf


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:46,700 --> 00:00:51,700
Превод:
Таня Бошнакова

2
00:00:51,727 --> 00:00:57,769
Мадикен, щура главо!
Ти постоянно спиш!

3
00:00:57,927 --> 00:01:03,093
Ако канибала дойде
изобщо няма да го чуеш!

4
00:01:03,247 --> 00:01:07,650
Него никой не го чува.

5
00:01:07,807 --> 00:01:10,856
Е, да!

6
00:01:11,007 --> 00:01:16,457
Той се е спотаил в джунглата...
И покрай него се прокрадва мисионер...

7
00:01:16,607 --> 00:01:23,172
А канибала ще скочи и ще го сграбчи!
Той няма да успее и звук да издаде!

8
00:01:23,327 --> 00:01:28,367
— Канибалът не отива на небето.
- Не!

9
00:01:28,527 --> 00:01:32,532
Така му се пада!

10
00:01:34,647 --> 00:01:40,177
- И въпреки всичко, отива на небето.
- Как така?

11
00:01:40,327 --> 00:01:47,017
Така. Нали в корема му ще е мисионерът,
а той със сигурност ще отиде на небето.

12
00:01:54,767 --> 00:01:58,488
Ха-ха!
Алва, винаги се изчервяваш!

13
00:01:58,647 --> 00:02:03,574
— Защо ти намига?
— Той намига на всички момичета.

14
00:02:03,727 --> 00:02:09,848
- Но той е женен и има пет деца!
- Какво да се прави - той е красавец!

15
00:02:10,007 --> 00:02:14,331
- Това е сигурно...

16
00:02:22,407 --> 00:02:29,575
Хайде да купим от панаира
захаросани плодове!

17
00:02:29,727 --> 00:02:35,689
О, какви красавици са излезли на разходка!

18
00:02:35,847 --> 00:02:40,171
На мен ми купиха нови сандали!
Ужас, колко са красиви!

19
00:02:40,327 --> 00:02:43,410
За какво са ти?

20
00:02:43,567 --> 00:02:47,089
Когато аз бях малка, ние
нямахме такива неща,

21
00:02:47,090 --> 00:02:50,610
но пораснахме здрави
и силни, като бичета!

22
00:02:50,767 --> 00:02:54,772
Мадикен, ела тук за минутка!

23
00:03:03,247 --> 00:03:07,616
Не си ли виждала Нилсон?

24
00:03:07,767 --> 00:03:11,931
Той е в градината, както обикновено.

25
00:03:12,087 --> 00:03:19,175
Разбира се, седи там, размишлява и
философства, вместо да помогне.

26
00:03:19,327 --> 00:03:23,810
– Беше ли трезвен?
– Като че ли, да.

27
00:03:25,327 --> 00:03:31,130
Едва ли.
На него това не му пречи - за разнообразие...

28
00:03:43,527 --> 00:03:48,931
Я, това е малката Мадикен,
младата дама от Юнибакен!

29
00:03:49,087 --> 00:03:54,571
- С какво съм заслужил тази чест?
- Аббе в къщи ли е?

30
00:03:54,727 --> 00:04:03,215
От пет сутринта пече гевречета.

31
00:04:03,367 --> 00:04:09,249
– А мама ги продава на пазара.
– Да, аз
[...]
Everything OK? Download subtitles