Preview Subtitle for The Sacred


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,711 --> 00:00:11,134
Gde je? - Ko? - Meldrik Luis,
tvoj partner. Seலூaஞு ga se?

2
00:00:11,259 --> 00:00:17,056
Suspendovan je. - Stvarno?
Bio sam kod njega. Hoலூeஞு li mi reலூi gde je?

3
00:00:17,181 --> 00:00:21,436
Nemam pojma, pre nedelju dana je
otiஞுao da kupi cigare.

4
00:00:21,561 --> 00:00:23,646
On ne puஞுi.
- To sam i ja rekao.

5
00:00:23,771 --> 00:00:29,193
Kladim se da Meldrik trenutno le௱i na
nekoj fensi pla௱i i u௱iva k'o car.

6
00:00:29,318 --> 00:00:32,238
Poslednjeg detektiva
iz ove jedinice koji je nestao

7
00:00:32,363 --> 00:00:34,782
vadili smo kukama iz mora.

8
00:00:34,907 --> 00:00:38,703
Vrlo uteஞுno, Manழூ, hvala ti.
- Ima li nekih problema, gospodo?

9
00:00:38,828 --> 00:00:40,621
Majk se brine zbog Meldrika.

10
00:00:40,746 --> 00:00:45,251
Nije kod kuலூe, ne javlja se,
otiஞுao je odavde bez pozdrava.

11
00:00:45,376 --> 00:00:48,963
Pod jedan, imamo one
katastrofalne tu௱be.

12
00:00:49,088 --> 00:00:53,259
Zatim je optu௱en za napad
i nakon toga suspendovan.

13
00:00:53,384 --> 00:00:55,928
Misliஞு da bi zvao trubaழூe
da doட்u i sviraju mu na uvce?

14
00:00:56,053 --> 00:00:59,307
Samo hoலூu da ga ழூujem.
- Evo je!

15
00:00:59,432 --> 00:01:04,770
Ljupka i talentovana Teri Stajvers!
- Javljam se na du௱nost, poruழூniழூe.

16
00:01:04,896 --> 00:01:07,148
Mo௱eஞு da sedneஞு za
Luisov sto. - ஸ்ta?

17
00:01:07,273 --> 00:01:10,276
Konaழூno su se bogovi premeஞுtaja
u stanici i nama nasmeஞுili.

18
00:01:10,401 --> 00:01:16,032
Od danas, Teri Stajvers je
zvaniழூno detektiv Odeljenja za ubistva.

19
00:01:16,157 --> 00:01:20,953
Dakle, konaழூno si stigla i do ubistava.
- Da, konaழூno.

20
00:01:21,078 --> 00:01:25,541
றestitam. - Hvala.
- Ovo je kao sluழூajno? - Molim?

21
00:01:25,666 --> 00:01:28,711
Luis je suspendovan,
ti se pojavljujeஞு nedelju dana kasnije.

22
00:01:28,836 --> 00:01:32,548
To mi malo bode oழூi.
Svakako ti je iஞுlo na ruku.

23
00:01:33,424 --> 00:01:36,761
Ne znam o ழூemu priழூaஞு.
- Nemoj previஞுe da se opustiஞு.

24
00:01:43,184 --> 00:01:45,061
Dobro doஞுla u Ubistva.

25
00:02:07,184 --> 00:02:16,061
Prevod: Cakana

26
00:02:56,495 --> 00:03:00,582
Otac Majkl ௩ano.
Star 51 godinu. Sveஞுtenik.

27
00:03:00,707 --> 00:03:06,213
Ko ga je naஞுao? - Drugi sveஞுtenik, otac Klaski.
Trenutno je u susednoj prostoriji.

28
00:03:06,338 --> 00:03:07,923
Moramo da mu postavimo
par pitanja.

29
00:03:08,048 --> 00:03:14,179
Trenutno se moli. - Nebo mo௱e da ழூeka,
uviட்aj ne mo௱e. - Koksova, tvoj red.

30
00:03:14,304 --> 00:03:18,851
Viஞுestruke ubodne rane po
grudima, vratu i ramenima.

31
00:03:18,976 --> 00:03:23,021
Plus, izgleda da je udaren
masivnim tupim predmetom u glavu.

32
00:03:23,147 --> 00:03:25,816
Verovatno ovim.
- Konzervom piletine.

33
00:03:25,941 --> 00:03:30,779
Nakon ஞுto ga je udarac onesvestio,
vezan je za stolicu i tek tad je izboden.

34
00:03:30,904 --> 00:03:34,741
Stu, govoriஞு li ஞுpanski?
- Ne joஞு od srednje ஞுkole. ஸ்to?

35
00:03:34,867 --> 00:03:37,619
Nadala sam se da லூe mi neko
prevesti ovo.

36
00:03:37,744 --> 00:03:42,374
Enseண்anos a vivir de vera.
Dios de amor.

37
00:03:42,499 --> 00:03:46,003
Neஞுto o bogu ljubavi.
"Enseண்anos" znaழூi "uழூiti".

38
00:03:46,128 --> 00:03:51,633
"Bo௱e ljubavi, nauழூi nas da ௱ivimo."
"Perdona. Perdona."

39
00:03:51,758 --> 00:03:55,512
Oprosti, oprosti.

40
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles