Preview Subtitle for Clean


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:07,417 --> 00:01:10,159
Toto je prvn

3
00:01:10,250 --> 00:01:13,492
masovـ hnut v historii,

4
00:01:13,875 --> 00:01:18,699
kterـ neیdی nco pro sebe,

5
00:01:18,792 --> 00:01:22,831
ale poaduje spravedlnost

6
00:01:22,917 --> 00:01:25,533
pro celك svt.

7
00:01:55,208 --> 00:01:57,244
Hej, pomote mi
s tm autem.

8
00:01:57,333 --> 00:02:00,040
Sem

9
00:02:00,875 --> 00:02:02,740
Na tأi.

10
00:02:03,542 --> 00:02:05,578
Jeden, dva, tأi.

11
00:02:23,958 --> 00:02:25,664
Policie!

12
00:02:26,875 --> 00:02:28,331
Policie!

13
00:02:29,000 --> 00:02:30,831
کstup!

14
00:02:30,917 --> 00:02:33,033
Hej, zpیtky.

15
00:02:47,958 --> 00:02:51,450
Hey, Paris, sly m?

16
00:02:51,542 --> 00:02:53,578
V poأیdku?

17
00:02:53,708 --> 00:02:55,198
Jdem.

18
00:03:23,333 --> 00:03:24,869
Co to mی bejt?

19
00:03:25,667 --> 00:03:27,373
Zasranej vكbuch.

20
00:03:29,042 --> 00:03:31,249
Njakej Ital.

21
00:03:31,333 --> 00:03:34,040
- Myslel jsem, e to byl
panl.
- Ne, byl to Ital.

22
00:03:35,042 --> 00:03:37,203
Nicmـn tu za*nی bكt chaos.

23
00:03:41,208 --> 00:03:43,324
Etienne, poslouchej.

24
00:03:45,125 --> 00:03:47,116
Kon*m v Janov.

25
00:03:47,208 --> 00:03:48,869
Odjd?

26
00:03:50,625 --> 00:03:52,581
Promluvm s ostatnmi, ale

27
00:03:53,375 --> 00:03:55,206
rozhodl jsem se,

28
00:03:56,417 --> 00:03:58,373
e u tu nechci bكt.

29
00:04:03,417 --> 00:04:04,998
Dیvej na sebe pozor.

30
00:04:24,458 --> 00:04:25,789
Dobrك ve*er.

31
00:04:26,042 --> 00:04:30,615
Summit G8 dnes za*al tragـdi.

32
00:04:30,792 --> 00:04:35,912
Mladك mu byl zastأelen
bhem nیsilnكch stأetؤ

33
00:04:36,083 --> 00:04:39,780
mezi protestujcmi a polici.

34
00:04:39,917 --> 00:04:45,412
Policista, kterك stأlel,
bude vyslكchیn.

35
00:04:45,583 --> 00:04:49,747
Stأety pokra*ovaly po celك den.

36
00:04:49,917 --> 00:04:53,785
Chlapec lec
mezi soply a slznكm plynem.

37
00:04:54,750 --> 00:04:57,583
Zیvr dramatickـho dne,

38
00:04:57,750 --> 00:05:01,447
kterك za*al mrumilovn
psnmi a tancem,

39
00:05:01,625 --> 00:05:04,617
ale zvrhl se
s pأchodem anarchistؤ,

40
00:05:04,792 --> 00:05:06,953
kteأ za*ali rozbjet,
podpalovat a ni*it.

41
00:05:07,208 --> 00:05:10,621
Summit za*al pأjezdem
hlav stیtؤ

42
00:05:10,792 --> 00:05:13,078
prؤmyslov nejrozvinutjch nیrodؤ.

43
00:05:13,417 --> 00:05:16,830
Zdvoأilosti si vymnili
prezident Bush

44
00:05:16,958 --> 00:05:20,246
a prezident Chirac.

45
00:05:20,458 --> 00:05:24,280
Diskuze tكkajc se svtovـ ekonomiky
jsou v plnـm proudu.

46
00:05:24,500 --> 00:05:27,492
"Krize v Americe
dosیhla nejniho bodu", أekl Bush,

47
00:05:27,667 --> 00:05:31,580
"hospodیأstv bude brzy
stimulovat rؤst v Evrop."

48
00:05:31,750 --> 00:05:33,490
Tak a je to..

49
00:05:33,708 --> 00:05:36,575
- Odjd?
-Pro* tady zؤstیvat?

50
00:05:36,750 --> 00:05:40,197
-Je to nesmysl...
-Nen jednoduchـ se dostat do Janova.

51
00:05:40,375 --> 00:05:41,831
Tady jsme uite*nj
[...]
Everything OK? Download subtitles