Preview Subtitle for Big Mama


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:48,560 --> 00:00:49,353
Ало?

2
00:00:57,652 --> 00:01:00,864
Главоболието е премахнато.

3
00:01:00,899 --> 00:01:02,497
Сега какво ще правим?

4
00:01:02,532 --> 00:01:06,203
Стой близо до
телефона, рабра ли?

5
00:01:06,787 --> 00:01:08,371
Да,разбира се.

6
00:01:08,496 --> 00:01:09,580
Дано да е така.

7
00:01:12,416 --> 00:01:13,751
Какво беше това?

8
00:01:14,711 --> 00:01:15,670
Нищо.

9
00:01:17,254 --> 00:01:18,756
Заспивай.

10
00:01:23,677 --> 00:01:27,557
Агент XXL 2.
Трябва да се измъкнеш от това.

11
00:01:27,598 --> 00:01:30,726
Ти го измисли, нали?
Ти само,заради нас.

12
00:01:30,761 --> 00:01:32,608
Да, но ако не го правят както аз.

13
00:01:32,643 --> 00:01:35,939
Ако се заблеете за секунда
всичко ще се провали.

14
00:01:35,974 --> 00:01:39,314
И Господ да Ви е на помощ ако това стане.

15
00:01:39,349 --> 00:01:42,619
Неможем да рискуваме,
нека е по друг начин.

16
00:01:42,654 --> 00:01:45,364
Не съм бягал от нищо досега
и сега няма да го направя.

17
00:01:45,399 --> 00:01:47,367
Кажи ми само едно нещо...

18
00:01:47,659 --> 00:01:49,243
Има ли много хора?

19
00:01:54,707 --> 00:01:57,001
Остават само 2 места.

20
00:01:58,877 --> 00:02:01,214
Трябва да е шега.

21
00:02:03,591 --> 00:02:06,156
Сега да посрещнем...

22
00:02:06,191 --> 00:02:08,721
...Тук в училище...

23
00:02:09,138 --> 00:02:11,723
Броути, Орелът Спасител.

24
00:02:27,488 --> 00:02:30,075
Какво те води насам,
"Орел Спасител"?

25
00:02:30,110 --> 00:02:32,535
Тук съм за да събера...

26
00:02:32,702 --> 00:02:35,621
...няколко млади следователя.

27
00:02:38,708 --> 00:02:40,792
Немога да говоря за това
което ще разследват.

28
00:02:40,827 --> 00:02:42,719
Ако вашите бащи нямат работа...

29
00:02:42,754 --> 00:02:45,589
...или имат Ролекс
от 20 хил. големи,Обадете ни се

30
00:02:45,624 --> 00:02:49,135
Ей, видяхте ли типа с
костюма на кокошка?

31
00:02:49,170 --> 00:02:51,053
Не е ли твоят втори баща?

32
00:02:55,098 --> 00:02:57,232
Ако Орелът Спасител
го свърже...

33
00:02:57,267 --> 00:02:59,937
...ще се получи една голяма светкавица

34
00:02:59,972 --> 00:03:01,854
Свържи го!
Свържи го!

35
00:03:02,855 --> 00:03:04,566
Дяволски деца!

36
00:03:05,024 --> 00:03:07,235
Когато летят орлите...

37
00:03:07,444 --> 00:03:10,030
...Чустват ако има опастност

38
00:03:38,974 --> 00:03:40,976
Можеш ли да спреш
да правиш това с костюма на кокошка?

39
00:03:41,011 --> 00:03:43,901
Първо това е костюм на Орел

40
00:03:43,936 --> 00:03:46,898
И за нещастие нямах друг избор
наредиха ми го.

41
00:03:46,933 --> 00:03:48,650
При всички случаи.
какво лошо има?

42
00:03:48,685 --> 00:03:49,943
Франк и момчетата те видяха.

43
00:03:49,978 --> 00:03:51,903
- И?
- Срамно е.

44
00:03:52,362 --> 00:03:55,531
Браян блъсна колата на баща си.

45
00:03:55,740 --> 00:03:57,665
Той е който трябва да се срамува.

46
00:03:57,700 --> 00:03:59,911
Поне не трябва да се
облича като кокошка.

47
00:03:59,946 --> 00:04:02,205
Орел.
Аз съм Орел!

48
00:04:03,121 --> 00:04:04,958
И Орелът е велика птица!

49
00:04:04,993 --> 00:04:06,501
Заслужава уважение.

50
00:04:10,379 --> 00:04:11,804
И какво имаш да ми разкажеш?

51
00:04:11,839 --> 00:04:15,051
Нещата които
[...]
Everything OK? Download subtitles