Preview Subtitle for Across The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:15,065 --> 00:00:19,065
PREKO PACIFIKA

2
00:00:21,536 --> 00:00:30,736
Prevod i obrada:
SAVA GAVRILOVI

3
00:01:31,243 --> 00:01:33,458
- Suenje može poeti.
- Razumem, gospodine.

4
00:01:42,207 --> 00:01:44,843
Kapetane Liland, ovaj sud je
pažIjivo razmotrio vaš sluaj...

5
00:01:44,844 --> 00:01:47,447
i došao do zakljuaka
baziranih na dokazima...

6
00:01:47,448 --> 00:01:51,820
koji su ovde izneti u vašem
prisustvu. Po iznošenju dokaza,

7
00:01:51,821 --> 00:01:55,020
sudsko vee je tajnim glasanjem,
dvotreinskom veinom,

8
00:01:55,193 --> 00:02:00,063
donelo zakljuak da ste krivi
po svim takama optužnice.

9
00:02:00,335 --> 00:02:03,972
Sudsko vee je, opet
dvotreinskom veinom,

10
00:02:04,140 --> 00:02:06,676
odluilo o vašoj kazni.

11
00:02:06,677 --> 00:02:09,675
Biete otpušteni iz vojske SAD-a...

12
00:02:09,848 --> 00:02:13,719
i gubite pravo na sve plate i
naknade koje bi vam bile priznate.

13
00:02:15,257 --> 00:02:19,093
- Ima li još nekih pitanja? - Ne, g-dine?
- Predlog za okonanje sednice?

14
00:02:19,496 --> 00:02:22,266
- Predlažem da se sednica završi.
- Takoe.

15
00:02:22,267 --> 00:02:25,536
Ima li prigovora? Oigledno da nema.
Sud je završio sa zasedanjem.

16
00:02:48,105 --> 00:02:52,570
Može jedna partija, momci? - U redu,
Hensone. Ti i ja protiv Grira i Parsonsa.

17
00:02:52,746 --> 00:02:55,581
Uzeu tak.

18
00:03:01,926 --> 00:03:06,221
Pa, kaetane...
Nešto vas mui?

19
00:03:07,234 --> 00:03:10,703
Postoji obiaj u britanskoj vojsci
kada neko osramoti uniformu koju nosi.

20
00:03:11,140 --> 00:03:14,468
Šteta što mi nemamo taj obiaj.

21
00:03:30,870 --> 00:03:33,598
Napred.

22
00:03:35,143 --> 00:03:37,879
Pa, Rik?

23
00:03:37,880 --> 00:03:41,579
Oficir ne bi trebao da se druži s
nekim ko je neasno otpušten.

24
00:03:41,753 --> 00:03:44,389
Tako piše u pravilu službe.

25
00:03:44,390 --> 00:03:47,324
Autant je dao dozvolu.

26
00:03:50,565 --> 00:03:53,968
Uprkos dokazima,
ja prosto ne mogu poverovati u to.

27
00:03:54,138 --> 00:03:56,973
A ako si ak to i uradio,
mora da si imao razlog za to.

28
00:03:57,143 --> 00:04:01,949
Razlog za koji si mislio da je važan.
Reci mi, ja sam ti prijatelj.

29
00:04:02,150 --> 00:04:06,221
Sve je reeno u iskazu. - Ja sam ti
mogao pozajmiti novac, bar jedan deo.

30
00:04:06,222 --> 00:04:09,687
Bilo je tu i drugih koji
bi rado pomogli.

31
00:04:10,595 --> 00:04:13,332
Prosto ne mogu da verujem.

32
00:04:13,333 --> 00:04:16,425
Od svih koje poznajem, baš ti.

33
00:04:18,207 --> 00:04:21,667
Da, izgleda da niko nikoga
u stvari ni ne poznaje.

34
00:04:22,380 --> 00:04:26,051
Šta eš sad, Rik?
- Verovatno u otii u Kanadu.

35
00:04:26,352 --> 00:04:29,579
Njima su potrebni artiljerci.
- Ali, Rik...

36
00:04:32,228 --> 00:04:35,256
Pa, sreno, u svakom sluaju.

37
00:04:35,433 --> 00:04:38,124
Hvala.

38
00:04:49,955 --> 00:04:52,690
Zbogom.

39
00:05:15,527 --> 00:05:18,719
Sedi.

40
00:05:20,367 --> 00:05:22,469
Vidim da ste artiljerac, g. Liland.

41
00:05:22,470 --> 00:05:25,307
Kakvo iskustvo imate i koju vrstu
borbene tehnike?

42
00:05:25,308 --> 00:05:28,301
Sve vrste i kalibri stacionarnih i
priobalnih oružja...

43
00:05:28,479 --> 00:05:31,082
ukljuujui i godinu dana
u protivvazdušnoj jedinici.

44
00:05:31,083
[...]
Everything OK? Download subtitles