Preview Subtitle for Born To Be Bad


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,117 --> 00:00:08,717
prevod i obrada
Gaca62


2
00:01:07,169 --> 00:01:10,389
Pretpostavljam da sam morala prvo da
se najavim, a ne ovako da upadnem.

3
00:01:10,548 --> 00:01:13,258
Svideće ti se Kristabel.
-Srećna sam da pomognem.

4
00:01:13,417 --> 00:01:15,011
Kristabelin stric je uvek bio
jako dobar prema meni.

5
00:01:15,170 --> 00:01:17,720
Nadam se da ću mu se ovim,
bar malo odužiti.

6
00:01:17,880 --> 00:01:19,513
Nedostajaće mi posao
kod njega.

7
00:01:19,673 --> 00:01:23,140
Ako će ti biti lakše, Kristabel
ne mora da dođe sutra,

8
00:01:23,299 --> 00:01:24,933
nego recimo kasnije
tokom nedelje.

9
00:01:25,092 --> 00:01:26,925
Njen stric mi reče da joj poslovna
škola počinje sutra.

10
00:01:27,084 --> 00:01:30,033
Ne znam zašto moj brat insistira da
Kristabel ide u poslovnu školu...

11
00:01:30,192 --> 00:01:35,771
Hoću reći, ako će raditi u njegovoj
kancelariji to mi deluje bespotrebno.

12
00:01:35,930 --> 00:01:39,118
Ako bude dobila moj posao, mislim
da će joj koristiti. Izvinite.

13
00:01:39,795 --> 00:01:41,589
Da?
-Kenet, gospođice Foster.


14
00:01:41,748 --> 00:01:44,736
Dođi gore, Kenete i, molim te,
ostavi vrata otvorena.

15
00:01:44,896 --> 00:01:47,605
Baš mi je žao što ne možemo da sednemo
i lepo popričamo, gospođice Kejn.

16
00:01:47,805 --> 00:01:49,877
Ionako je kasno a ti imaš
mnogo posla.

17
00:01:50,036 --> 00:01:54,021
Izuzetno si ljubazna pa sam sigurna
da će Kristabel ovde biti srećna.

18
00:01:54,180 --> 00:01:57,248
Volela bih da mogu da je zadržim, ali su
u Santa Flori mogućnosti ograničene...

19
00:01:57,408 --> 00:02:01,631
za tako privlačnu devojku a uz to
Kristabel je tako... tako živa.

20
00:02:01,791 --> 00:02:04,221
Izgleda da vam već
nedostaje.

21
00:02:05,576 --> 00:02:08,804
Molim te, stavi to u kuhinju.
-Da, gospođice Foster.

22
00:02:08,963 --> 00:02:12,510
Izvinite što sam u ovolikoj gužvi, ali
kad god rešim da napravim zabavu...

23
00:02:12,669 --> 00:02:14,582
u kancelariji imam posla
preko glave.

24
00:02:16,056 --> 00:02:17,849
Gabi?
-Naravno.


25
00:02:18,008 --> 00:02:21,196
Dođi gore i ne zatvaraj vrata.
-Naravno.


26
00:02:24,862 --> 00:02:27,930
Idem ja polako. -Sačekajte, molim
vas, ispratiću vas do dole.

27
00:02:28,568 --> 00:02:29,803
Halo?

28
00:02:29,962 --> 00:02:30,680
Zdravo, Margaret.

29
00:02:30,839 --> 00:02:33,509
Nemoj da se mučiš.
Mogu i sama.

30
00:02:33,668 --> 00:02:37,015
Ali, ja... Ne, Margaret!
Zabava je posle predstave.

31
00:02:38,171 --> 00:02:41,000
Do viđenja. -Možeš sa nama
Kertisovim kolima.

32
00:02:42,315 --> 00:02:44,586
Da.
-Dobar dan.

33
00:02:46,459 --> 00:02:48,332
Dobro veče.

34
00:02:52,914 --> 00:02:55,663
Gabi, stavi to u kuhinju.
-Ko je ciganka?

35
00:02:55,823 --> 00:02:58,293
Da. Da.

36
00:02:58,493 --> 00:03:00,565
Sa kim pričaš?
-Margaret.

37
00:03:00,724 --> 00:03:02,278
Margaret? Daj da je
pozdravim.

38
00:03:02,477 --> 00:03:04,629
Gabi hoće samo da te
pozdravi.

39
00:03:05,824 --> 00:03:08,733
Zdravo, Margaret.
-Zdravo, Gabi.


40
00:03:09,012 --> 00:03:10,447
Gabi...

41
00:03:11,004 --> 00:03:12,837
Mnogo vam hvala.

42
00:03:14,870 --> 00:03:17,499
Gabi, moramo još milion
stvari da obavimo.

43
00:03:17,659 --> 00:03:20,408
Mi? A ko je ova ispomoć sa
k
[...]
Everything OK? Download subtitles