Preview Subtitle for Confessions 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,040 --> 00:00:01,470
Досега в "Борджиите"

2
00:00:01,590 --> 00:00:04,650
Нека поговорим за брат ни.
Устремил се е към гибелта си.

3
00:00:04,770 --> 00:00:06,850
И ще повлече семейството със себе си.

4
00:00:06,970 --> 00:00:09,750
Жалък си.
Искаш да заемеш мястото ми.

5
00:00:09,870 --> 00:00:12,010
Да носиш доспехите и меча ми.

6
00:00:12,130 --> 00:00:15,430
Животът ти ще премине
в свещеническата роба.

7
00:00:15,550 --> 00:00:18,030
Дълг на дъщерята е да се омъжи
за когото реши баща й!

8
00:00:18,150 --> 00:00:20,960
Ще обича, когото реши.
Тя е Борджия.


9
00:00:21,080 --> 00:00:24,050
Щях да се омъжа, както ми нареди.
Но ако следвах сърцето си...

10
00:00:24,170 --> 00:00:27,530
Значи бъдещето на семейството ни
е заложник на сърцето ти?

11
00:00:27,650 --> 00:00:30,500
Обвинен сте
в неподчинение на папска заповед

12
00:00:30,620 --> 00:00:32,640
да прекратите
еретичните си проповеди.

13
00:00:32,760 --> 00:00:39,250
Ще премина през огъня, за да докажа,
че говоря Божията правда!

14
00:00:39,370 --> 00:00:42,620
Савонарола бе низвергнат.
Водят го в Рим.

15
00:00:42,740 --> 00:00:44,820
Призна ли?
- Ще го стори.

16
00:00:44,940 --> 00:00:47,220
При изтезанията ще признае.

17
00:00:47,340 --> 00:00:51,530
Представи се за францисканец.
Потърси работа като негов дегустатор.

18
00:00:51,650 --> 00:00:53,730
Ако те вземат,
изчакай подходящия момент.

19
00:00:53,850 --> 00:00:57,360
Може да имаш само една възможност
да дадеш смъртоносната доза.

20
00:00:57,480 --> 00:01:00,370
Някой ден ще разбереш,
че съм сторил всичко за твое добро.

21
00:01:00,490 --> 00:01:03,010
Както се погрижи за Паоло ли?
Конярчето.

22
00:01:03,130 --> 00:01:06,080
За доброто на семейството.
- Точно така.

23
00:01:06,200 --> 00:01:09,080
Остави детето ми!
Хуан, остави детето ми на мира!

24
00:01:09,200 --> 00:01:13,620
Какво се случи с теб, Хуан?
Беше толкова прелестно дете.

25
00:01:13,740 --> 00:01:16,790
Разкажи ми за отровата.
Днес с радост бих убила.

26
00:01:16,910 --> 00:01:18,930
И ще сломиш бащиното сърце?

27
00:01:19,050 --> 00:01:21,360
Помогни му в този мрачен период.

28
00:01:21,480 --> 00:01:23,930
Не позволявай завистта
да диктува на сърцето ти.

29
00:01:24,050 --> 00:01:27,630
Той обича блудния си син, нали?
Повече от покорния.

30
00:01:27,750 --> 00:01:31,400
Тогава никакви убийства.
Винаги можеш да разбиеш нечие сърце.

31
00:01:31,520 --> 00:01:33,610
Дошъл си да поискаш прошка
задето ме обиди?

32
00:01:33,730 --> 00:01:35,730
Вече ти е простено.

33
00:01:37,830 --> 00:01:40,240
Ние сме Борджии!
Никога не прощаваме.

34
00:01:59,890 --> 00:02:02,690
БОРДЖИИТЕ

35
00:02:02,810 --> 00:02:05,210
ДЖЕРЪМИ АЙРЪНС

36
00:02:05,860 --> 00:02:08,300
ФРАНСОА АРНО

37
00:02:08,460 --> 00:02:10,900
ХОЛИДЕЙ ГРЕЙНДЖЪР

38
00:02:11,110 --> 00:02:14,070
ДЖОАН УОЛИ

39
00:02:14,280 --> 00:02:16,830
ЛОТЕ ВЕРБЕЕК

40
00:02:17,540 --> 00:02:19,850
ДЕЙВИД ОУКС

41
00:02:20,190 --> 00:02:23,020
ШОН ХАРИС

42
00:02:23,350 --> 00:02:25,690
СТИВЪН БЕРКОФ

43
00:02:25,810 --> 00:02:28,100
ДЖУЛИАН БЛИЙЧ

44
00:02:28,520 --> 00:02:31,240
ПИТЪР СЪЛИВАН

45
00:02:31,380 --> 00:02:33,830
и КОЛМ ФИОРИ

46
00:02:39,590 --> 00:02:42,070
Музика
ТРЕВЪР МОРИС

47
00:03:11,140 --> 00:03:13,410
По идея на
НИЙЛ ДЖОРДАН


[...]
Everything OK? Download subtitles