Preview Subtitle for Naves


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:43,258 --> 00:00:50,967
Федерико Фелини
И КОРАБЪТ ПЪТУВА

3
00:04:01,716 --> 00:04:04,633
Казаха ми: "Ти си репортер -
разкажи за всичко, което се случва!"

4
00:04:04,675 --> 00:04:08,258
Но кой, по дяволите, можеше
да знае какво ще се случи?

5
00:04:36,758 --> 00:04:39,508
Всеки, случайно намиращ се
на пристан №10 в Неапол

6
00:04:39,675 --> 00:04:46,341
в едно юлско утро на 1914 г,
щеше да стане свидетел на това...

7
00:06:38,174 --> 00:06:40,674
Поръчано ми е да предам тази
урна с прахта на Едмеа Тетуа.

8
00:06:48,174 --> 00:06:49,341
Сеньор Партексано!

9
00:06:58,508 --> 00:07:01,549
Разрешете да приема на борда
прахта на Едмеа Тетуа.

10
00:07:01,924 --> 00:07:05,341
Разрешавам.
- Мирно!

11
00:12:35,715 --> 00:12:39,215
Моника, какво правиш?
- Много е горещ, мамо!

12
00:12:39,507 --> 00:12:40,882
Почакай, докато изстине!

13
00:12:42,257 --> 00:12:45,382
Дори съпругът ми да е съгласен,
това още нищо не означава.

14
00:12:45,924 --> 00:12:49,715
Мъжът ми е голям артист, но...
не се сърди, скъпи...

15
00:12:50,007 --> 00:12:51,424
но в бизнес делата
е още младенец.

16
00:12:51,632 --> 00:12:54,549
Не бих казал. Все пак аз съм тук
за да защитавам интересите му.

17
00:12:54,674 --> 00:12:57,549
Не е вярно! Вие не защитихте
интересите му по този договор!

18
00:12:57,715 --> 00:12:59,799
И ще ви кажа защо.
Първо - рекламите.

19
00:13:00,507 --> 00:13:02,799
Те не са изгодни за него.

20
00:13:03,549 --> 00:13:08,299
Сменете рекламата на сопраното.
Изпъква повече, отколкото мъжа ми.

21
00:13:08,632 --> 00:13:12,507
Благотворителност или не, аз не
желая вече да забавлявам тълпите
млади глупави подрастващи.

22
00:13:12,674 --> 00:13:15,382
Аз съм Рикотин!
Изискан елитен комик!

23
00:13:15,507 --> 00:13:17,049
Децата не са моята аудитория!

24
00:13:17,174 --> 00:13:19,299
Интелигенцията винаги ме е ценяла!
- Ти така си мислиш, скъпи.

25
00:13:19,507 --> 00:13:22,424
Последните рецензии
са просто катастрофални.

26
00:13:22,674 --> 00:13:26,299
Жилбер, френският критик...
- Изпълнявайте си договора!

27
00:13:26,757 --> 00:13:29,340
Вие сте тук за да рекламирате
моя филм, нищо повече!

28
00:13:31,424 --> 00:13:33,799
Например, индусите
в Бомбай казват...

29
00:13:35,340 --> 00:13:36,965
макар, че не знам
дали това е истина...

30
00:13:37,465 --> 00:13:42,924
казват, че ако гледаш
тигъра право в очите,

31
00:13:43,799 --> 00:13:47,674
той няма да те нападне.
- Възможно ли е, сър Реджиналд?

32
00:13:49,215 --> 00:13:52,132
Какво?
- Лесно ли е да се направи това?

33
00:13:56,299 --> 00:14:00,507
Не, напротив.
Няма нищо по-трудно,

34
00:14:00,965 --> 00:14:04,257
особено ако тигърът...

35
00:14:05,882 --> 00:14:08,215
ви гледа право в очите.

36
00:14:23,799 --> 00:14:27,590
Къде отиват всички
тези забележителни хора?

37
00:14:29,007 --> 00:14:32,965
Защо са се събрали на
борда на този приказен...

38
00:14:34,132 --> 00:14:36,465
легендарен...
- Извинете, че ви прекъсвам,

39
00:14:36,590 --> 00:14:40,590
но сте препречили
пътя на сервитьорите.

40
00:14:40,757 --> 00:14:43,799
Не бихте ли могли да се
преместите в онзи ъгъл, например?

41
00:14:43,965 --> 00:14:47,132
Разбирам.
- Много любезно от ваша страна.

42
00:14:47,507 --> 00:1
[...]
Everything OK? Download subtitles