Preview Subtitle for De Zaak Alzheimer


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:17,800 --> 00:01:23,158
Slatka je. Zaista.
Bi«e sre«an s njom. Znam to.

3
00:01:24,720 --> 00:01:28,349
Jedna stvar koju slobodno mogu da kaem o sebi:
Dobar sam u proceni ljudi.

4
00:01:30,280 --> 00:01:33,511
Kao na primer, vidim da si nervozan.

5
00:01:34,160 --> 00:01:37,197
Prvi put kad si doao u bar,
bio si nervozan takoَe.

6
00:01:37,400 --> 00:01:40,676
Rekao sam sebi:
ثutljiv *ovek.

7
00:01:42,920 --> 00:01:44,114
Introvert.

8
00:01:44,440 --> 00:01:45,873
U pravu sam...

9
00:01:47,080 --> 00:01:48,638
...ili nisam?

10
00:01:53,600 --> 00:01:58,310
Sve «e biti u redu.
Sve dok se bude ponaao kako treba.

11
00:01:59,200 --> 00:02:02,033
I sve dok mi bude donosio novac.

12
00:02:13,880 --> 00:02:16,758
Doavola, *uvaj se Tinkerbela.

13
00:02:20,440 --> 00:02:23,955
Zove se Bike.
Idi sedi pored nje.

14
00:02:25,480 --> 00:02:27,994
Idi sedi.
Hajde!

15
00:02:52,840 --> 00:02:55,115
Mogu li da pogledam tvoje crtee?

16
00:02:55,640 --> 00:02:57,915
-Bolje da ne.
-Bike!

17
00:03:03,040 --> 00:03:06,476

ta nije u redu? Prvi put, jeli?

18
00:03:07,640 --> 00:03:10,552
Znam ja to.
Dobar sam u proceni ljudi.

19
00:03:11,840 --> 00:03:12,795
Bike!

20
00:03:21,600 --> 00:03:24,114
eleo bih da razgovaramo prvo.

21
00:03:24,480 --> 00:03:26,277
Zar ne bi radije voleo
da te zadovoljim?

22
00:03:26,800 --> 00:03:28,950
Ho«u da razgovaramo prvo.

23
00:03:29,160 --> 00:03:32,118
O tebi, o ljudima
koji ti dolaze u posetu.

24
00:03:32,600 --> 00:03:34,272
Tata mi ne dozvoljava da to radim.

25
00:03:36,360 --> 00:03:37,395

ta je to?

26
00:03:38,360 --> 00:03:39,429
Tata!

27
00:03:41,560 --> 00:03:44,233
Hej *ove*e! Hej ta ti je to?

28
00:03:46,280 --> 00:03:48,157
Do vraga. Provaljen je.

29
00:03:50,400 --> 00:03:52,675
Vinke je provaljen! Brzo!

30
00:03:53,160 --> 00:03:55,549
Pourite! Brzo!

31
00:04:04,200 --> 00:04:05,155
Paljivo!

32
00:04:11,560 --> 00:04:13,790
Spusti oruije!
Spusti oruije, do vraga!

33
00:04:14,000 --> 00:04:17,709
Prljava َubrad!
سubrad!

34
00:04:17,960 --> 00:04:18,915
Smiri se!

35
00:04:19,120 --> 00:04:21,554
Ona ide samnom, *ujete li!?
چujete li me!?

36
00:04:21,760 --> 00:04:24,399
Smiri se.
Hajde da ne uradi nita glupo.

37
00:04:25,440 --> 00:04:27,590
ni ti...ni mi takoَe.

38
00:04:28,040 --> 00:04:30,838
Iza«i «emo zajedno napolje.
Nita se jo nije desilo.

39
00:04:31,040 --> 00:04:32,598
Dosta se toga desilo.

40
00:04:32,840 --> 00:04:35,991

ta vi znate?
Mislite da sam ja glup?

41
00:04:37,800 --> 00:04:41,031
Pogledaj Bike.
Ona te voli.

42
00:04:42,080 --> 00:04:45,834
Ti si joj otac.
Ona te voli.

43
00:04:49,800 --> 00:04:52,712
-Potreban si joj.
-ta ti zan?

44
00:04:55,600 --> 00:04:58,034
Mrtav si ortak.
Mrtav si.

45
00:04:58,280 --> 00:05:01,033
-Vinke...
-sranje Fredi.

46
00:05:02,760 --> 00:05:03,829
Fredi!

47
00:05:04,400 --> 00:05:05,753
Tata! Tata!

48
00:05:12,400 --> 00:05:13,719
Ne mrdaj!

49
00:05:15,080 --> 00:05:16,229
Na kolena!

50
00:05:17,320 --> 00:05:19,993
Na kolena!
Na kolena odmah.

51
00:05:26,680 --> 00:05:29,478
Tat!
Oni su prokletnici Bike!

52
00:05:29,680 --> 00:05:31,636
Oni su prokletnici!

53
00:05:34,600
[...]
Everything OK? Download subtitles