Preview Subtitle for Cheyenne


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:40,165 --> 00:00:41,416
Tele je svezano.

3
00:00:42,417 --> 00:00:44,545
Tele na zemlji.

4
00:00:45,671 --> 00:00:47,756
Spali ga.
- Usijani ig!

5
00:00:53,303 --> 00:00:54,763
Gotovo.

6
00:00:56,932 --> 00:00:59,059
O'Hanlan.

7
00:01:00,018 --> 00:01:01,520
Ja u uzeti ig.

8
00:01:02,187 --> 00:01:04,106
Stari mi je dao ovo da ti donesem.

9
00:01:04,231 --> 00:01:07,234
Rekao je da ti kaem da si
prvi ovjek koji je dobio pismo

10
00:01:07,401 --> 00:01:10,404
poslije dugo vremena.
Jako je ponosan na tebe.

11
00:01:11,822 --> 00:01:16,702
- Od koga je, Johna?
- Odvjetnika. Pie na poleini.

12
00:01:16,910 --> 00:01:19,663
- Misli li da si u nekakvoj nevolji?
- Ne znam.

13
00:01:19,872 --> 00:01:22,875
Ne znam, Harley. Pratilo
me po cijelom Texasu.

14
00:01:23,083 --> 00:01:27,254
Hajde, propalice jedne,
ruak je gotov!

15
00:01:27,379 --> 00:01:29,131
Vidi ovo.

16
00:01:29,298 --> 00:01:32,801
Ovo je onaj ran kod Del Ria na
kojemu smo radili prole jeseni.

17
00:01:32,968 --> 00:01:36,430
Sjea se tog rana, je li, Harley?

18
00:01:36,597 --> 00:01:40,017
ini mi se da se sjeam da
tamo nisam dobro rastegao icu.

19
00:01:40,184 --> 00:01:41,518
Da, tako je.

20
00:01:41,685 --> 00:01:45,397
Stvarno si bio opasan tamo
dolje u Del Riu, Harley.

21
00:01:45,564 --> 00:01:49,693
Rekao sam ti ranije, John,
nisam znao da je ona gazdina ki.

22
00:01:49,818 --> 00:01:51,111
Hoe li ga otvoriti?

23
00:01:51,278 --> 00:01:55,449
Ne otvaram pisma od
odvjetnika na prazan eludac.

24
00:02:03,415 --> 00:02:06,585
Pojeo sam mnogo dobre hrane u
ivotu, ali ova nije bila takva.

25
00:02:06,752 --> 00:02:09,046
Nisam uo da se ostali ale.

26
00:02:09,213 --> 00:02:11,298
Da, pa, oni nisu plave krvi kao ja.

27
00:02:11,465 --> 00:02:15,135
Svi su ti nazovi kuhari su isti.

28
00:02:15,344 --> 00:02:17,304
Ti poeli, a oni e ga upropastiti.

29
00:02:17,471 --> 00:02:22,100
Ovih dana se svatko moe nazvati
kuharom iako ne zna nita o tome.

30
00:02:22,684 --> 00:02:24,937
To je sve ista stvar.

31
00:02:25,103 --> 00:02:28,190
Nema ovdje ivota za ovjeka
koji cijeni finije stvari.

32
00:02:29,900 --> 00:02:32,653
Svake godine, kaem sebi
"potrait u neto lake"...

33
00:02:32,778 --> 00:02:37,115
...a svakog proljea, vratim
se na isto sjeenje i vezivanje.

34
00:02:37,533 --> 00:02:40,661
Sjeam se kada sam imao oko
12 godina, tata me je pitao...

35
00:02:40,827 --> 00:02:43,288
...rekao je, "to e
biti kad naraste?"

36
00:02:43,455 --> 00:02:46,750
A ja budala rekao sam, "Kauboj."

37
00:02:47,251 --> 00:02:50,087
Od tada pravim pogrene poteze.

38
00:02:50,254 --> 00:02:53,757
Ako ikada postanem otac,
rei u malom goljavcu...

39
00:02:54,258 --> 00:02:57,261
- Hej, gdje ide?
- Cheyenne.

40
00:02:57,678 --> 00:03:00,430
Cheyenne? Zar ih nee
obavijestiti da daje otkaz?

41
00:03:00,848 --> 00:03:02,641
To sam uinio kada sam se zaposlio.

42
00:04:04,411 --> 00:04:06,580
Zna, John, mislim
da u idueg Boia...

43
00:04:06,788 --> 00:04:10,000
...odjahati u Arkansas
da vidim sestru.

44
00:04:10,167 --> 00:04:12,419
Mlaa je dvije godine od mene.

45
00:04:12,586 --> 00:04:16,006
Udala se za Breedlawa. Sam Breed
[...]
Everything OK? Download subtitles