Preview Subtitle for Popstars


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ01Ψ15,325 --> 00Ψ01Ψ17,160
Kada sam bila mlaa

2
00Ψ01Ψ17,202 --> 00Ψ01Ψ19,037
Svirala sam iz zabave

3
00Ψ01Ψ19,079 --> 00Ψ01Ψ20,998
Smiljala rei

4
00Ψ01Ψ21,039 --> 00Ψ01Ψ22,749
Koje niko uo ne bi

5
00Ψ01Ψ22,833 --> 00Ψ01Ψ24,376
Ali sada vidim

6
00Ψ01Ψ24,793 --> 00Ψ01Ψ26,461
Sve te oi na meni

7
00Ψ01Ψ26,670 --> 00Ψ01Ψ28,505
I odjednom

8
00Ψ01Ψ28,547 --> 00Ψ01Ψ30,382
Ja sam u snu

9
00Ψ01Ψ31,258 --> 00Ψ01Ψ33,969
I imam oseaj

10
00Ψ01Ψ35,095 --> 00Ψ01Ψ38,682
Da nekako sve je dobro.

11
00Ψ01Ψ39,850 --> 00Ψ01Ψ41,476
Tu sam

12
00Ψ01Ψ41,560 --> 00Ψ01Ψ43,187
Ono sam to elim

13
00Ψ01Ψ43,395 --> 00Ψ01Ψ45,022
Dajem ono to imam

14
00Ψ01Ψ45,355 --> 00Ψ01Ψ47,065
Nikada ne sumnjam

15
00Ψ01Ψ47,399 --> 00Ψ01Ψ48,859
Ovde idem

16
00Ψ01Ψ49,067 --> 00Ψ01Ψ50,652
Sjajim kao iskra

17
00Ψ01Ψ50,944 --> 00Ψ01Ψ54,406
Ponovo osvetljavam tamu

18
00Ψ01Ψ58,744 --> 00Ψ02Ψ00,829
Zar ona nije divna,
VanesaΠ

19
00Ψ02Ψ01,205 --> 00Ψ02Ψ03,373
ViktorijaΞ ta radi ovdeΠ

20
00Ψ02Ψ04,458 --> 00Ψ02Ψ05,709
Teto EmilijaΞ

21
00Ψ02Ψ05,751 --> 00Ψ02Ψ09,379
Molim te, mogu li da idem na
koncert, barem na kratkoΠ

22
00Ψ02Ψ10,130 --> 00Ψ02Ψ11,423
Apsolutno neΞ

23
00Ψ02Ψ11,465 --> 00Ψ02Ψ13,550
Imamo goste.
Sada doi.

24
00Ψ02Ψ15,552 --> 00Ψ02Ψ18,263
I molim te, uradi neto
sa svojom kosomΞ

25
00Ψ02Ψ20,349 --> 00Ψ02Ψ22,768
Kraljevski prijem
broj devet.

26
00Ψ02Ψ23,602 --> 00Ψ02Ψ25,646
Ustajem ujutru

27
00Ψ02Ψ25,729 --> 00Ψ02Ψ27,773
I kao vojvotkinja kae

28
00Ψ02Ψ27,856 --> 00Ψ02Ψ30,817
Kad e iveti svoj ivot
prema pravilima

29
00Ψ02Ψ30,901 --> 00Ψ02Ψ32,611
Znam o emu misli

30
00Ψ02Ψ32,694 --> 00Ψ02Ψ34,363
Da sam ja srenica

31
00Ψ02Ψ34,404 --> 00Ψ02Ψ37,449
Ali princeze
se ele zabaviti

32
00Ψ02Ψ37,533 --> 00Ψ02Ψ40,410
Ali princeze ele zabavu

33
00Ψ02Ψ40,577 --> 00Ψ02Ψ44,248
To je ono to svi
mi zapravo elimo...

34
00Ψ02Ψ44,331 --> 00Ψ02Ψ47,543
... je malo zabave

35
00Ψ02Ψ47,751 --> 00Ψ02Ψ51,421
Kada kraljevske dunosti obavljaju

36
00Ψ02Ψ51,463 --> 00Ψ02Ψ53,590
Princeze ele i zabavu.

37
00Ψ02Ψ53,924 --> 00Ψ02Ψ55,425
Koraam prema gore

38
00Ψ02Ψ55,759 --> 00Ψ02Ψ57,344
Pravo ka vrhu

39
00Ψ02Ψ57,594 --> 00Ψ02Ψ59,137
Tako sam povezana...

40
00Ψ02Ψ59,263 --> 00Ψ03Ψ00,973
I idem vie

41
00Ψ03Ψ01,390 --> 00Ψ03Ψ02,933
Preuzimam kontrolu

42
00Ψ03Ψ02,975 --> 00Ψ03Ψ05,185
Jer razbila sam kalup

43
00Ψ03Ψ05,269 --> 00Ψ03Ψ06,812
Devojka koju vidite

44
00Ψ03Ψ07,020 --> 00Ψ03Ψ08,647
Zavisi od mene

45
00Ψ03Ψ09,606 --> 00Ψ03Ψ11,692
Uzdiem se sa tla

46
00Ψ03Ψ13,443 --> 00Ψ03Ψ17,823
Pronalazei savren zvuk.

47
00Ψ03Ψ19,074 --> 00Ψ03Ψ20,617
Tu sam

48
00Ψ03Ψ20,742 --> 00Ψ03Ψ22,452
Ono sam to elim

49
00Ψ03Ψ22,494 --> 00Ψ03Ψ23,954
Dajem ono to imam

50
00Ψ03Ψ24,663 --> 00Ψ03Ψ26,373
Nikada ne sumnjam

51
00Ψ03Ψ26,456 --> 00Ψ03Ψ27,583
Ovde idem

52
00Ψ03Ψ28,041 --> 00Ψ03Ψ29,918
Sjajim kao iskra

53
00Ψ03Ψ30,210 --> 00Ψ03Ψ32,504
Ponovo osvetljavam tamu

54
00Ψ03Ψ33,755 --> 00Ψ03Ψ35,549
Ponovo

55
00Ψ03Ψ35,632 --> 00Ψ03Ψ37,342
Ponovo

56
00Ψ03Ψ37,467 --> 00Ψ03Ψ40,053
Ponovo i ponovo i ponovo

57
00Ψ03Ψ46,560 --> 00Ψ03Ψ48,145
Hej, MirabelaΞ

58
00Ψ03Ψ50,772 --> 00Ψ0
[...]
Everything OK? Download subtitles