Preview Subtitle for Berks


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,734 --> 00:00:06,469
Idemo, druže.

2
00:00:07,000 --> 00:00:10,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:13,741 --> 00:00:14,908
To.
- Opa.

4
00:00:14,942 --> 00:00:18,786
Super.
- Baš lepo.

5
00:00:21,000 --> 00:00:23,787
JAHAČI ZMAJEVA IZ BERKA

6
00:00:26,084 --> 00:00:29,893
Berk je mali selo usred ničega.

7
00:00:33,198 --> 00:00:36,002
Tako, kada vidimo nešto novo,

8
00:00:36,036 --> 00:00:39,943
Trgovac Johan je ovde.
Trgovac, Johan!

9
00:00:39,978 --> 00:00:43,483
malo prenaglimo.

10
00:00:43,518 --> 00:00:47,025
Nažalost, novo ponekad nije i dobro.

11
00:00:48,300 --> 00:00:51,000
ZMAJEV CVET

12
00:00:53,638 --> 00:00:58,547
Berk... najomiljenije ostrvo
od svih na koje putujem.

13
00:00:58,581 --> 00:01:00,783
Gde si bio sve ovo vreme,
trgovče, Johane?

14
00:01:00,817 --> 00:01:05,222
Oh, Bakete, stvari koje sam video
i ljude koje sam sreo...

15
00:01:05,257 --> 00:01:07,226
Trebala bi mi nedelja dana da ti ispričam.

16
00:01:07,261 --> 00:01:10,865
Ali nažalost, nemamo toliko vremena.

17
00:01:10,899 --> 00:01:16,908
Šta god da tražite, uveravam vas da
ćete to naći ovde!

18
00:01:16,942 --> 00:01:19,711
Moje je.
Sve plaćam.

19
00:01:19,746 --> 00:01:23,883
Imam hrane svih vrsta,
začina, egzotičnih životinja...

20
00:01:23,917 --> 00:01:25,718
Da li se to mrda?
Je li to pok...

21
00:01:25,753 --> 00:01:29,556
Umetničkih dela,
nakita i da ne pominjemo znanje.

22
00:01:29,591 --> 00:01:32,092
Trgovče Johane, da li je ovo jedina
knjiga o botanici?

23
00:01:32,127 --> 00:01:36,966
Jeste, g. Ribljonogi.
Dobio sam je od samog autora.

24
00:01:37,001 --> 00:01:41,639
Da li biste uzeli ovu ogrlicu?
Napravljena je od zuba bebe zmaja.

25
00:01:41,673 --> 00:01:44,910
Veoma dobro, g. Ribljonogi.

26
00:01:44,978 --> 00:01:47,913
Izgledam bolje nego što sam mislio.

27
00:01:51,852 --> 00:01:53,920
Da li si dobro, Gobere?

28
00:01:53,954 --> 00:01:58,624
Bolje sam od toga.
U raju sam.

29
00:01:58,659 --> 00:02:01,193
Oh, to je pravo sipino mastilo, Štucko,

30
00:02:01,227 --> 00:02:04,964
koje je dobijeno od ogromne sipe
iz severnih mora.

31
00:02:04,999 --> 00:02:08,536
Može li ovaj durbin za zamenu?
Sam sam ga napravio.

32
00:02:08,570 --> 00:02:11,072
Znam, dao si mi već pet takvih.

33
00:02:11,107 --> 00:02:13,676
Nažalost, ima samo dva oka.

34
00:02:13,710 --> 00:02:16,579
Šta još imate?
- Šta mislite na ovaj čekrk?

35
00:02:16,613 --> 00:02:19,215
Pomoći će vam da podigne daske.

36
00:02:19,250 --> 00:02:22,586
Dobrodošlo oruđe za ozleđeno rame.

37
00:02:22,621 --> 00:02:24,121
Neka bude.

38
00:02:26,792 --> 00:02:29,261
Još jedan mač...
Baš nam to treba.

39
00:02:29,296 --> 00:02:31,997
Ako moraš da znaš, nije za mene.

40
00:02:32,032 --> 00:02:35,735
Idem na godišnji sastanak
a vođom Drhtavih Obala.

41
00:02:35,770 --> 00:02:40,073
Onaj ko se pojavi bez poklona,
ostaje bez glave.

42
00:02:40,108 --> 00:02:42,043
Johane, šta ćeš za zamenu?

43
00:02:42,077 --> 00:02:46,248
Stoiče, želim tvoju milost,

44
00:02:46,282 --> 00:02:48,851
kada moj brod prolazi kroz Berk.

45
00:02:48,885 --> 00:02:53,756
Uvek si dobrodošao na naše obale.
Vraćam se za pet dana.

46
00:02:53,791 --> 00:02:59,263
Šta ja to govorim?
Vraćam se za dva, zahva
[...]
Everything OK? Download subtitles