Preview Subtitle for Berks


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,041 --> 00:00:06,476
Idemo, dru룐.

2
00:00:07,000 --> 00:00:10,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:13,593 --> 00:00:14,725
To!

4
00:00:14,759 --> 00:00:17,126
Polako.

5
00:00:20,850 --> 00:00:23,459
JAHAI ZMAJEVA IZ BERKA

6
00:00:31,730 --> 00:00:34,862
Ovde u Berku, uvek smo radili
stvari na jedan na粕n...


7
00:00:34,896 --> 00:00:36,934
viking뚊i na粕n.

8
00:00:38,796 --> 00:00:41,562
Odkako su do뚋i zmajevi,
viking뚊i na粕n je postao,


9
00:00:41,596 --> 00:00:45,663
pa, te룔 na粕n.
Na료lost, neki ljudi,


10
00:00:45,698 --> 00:00:50,265
poput mog oca jo odbijaju
da se menjaju.


11
00:00:50,300 --> 00:00:52,834
Je li to uradio onaj odbegli zmaj.

12
00:00:52,869 --> 00:00:55,233
Ovo je drugi brog ovde nedelje
koji je uni뚒io.

13
00:00:56,735 --> 00:00:59,502
Izgubili smo i sav ulov.

14
00:00:59,536 --> 00:01:01,704
Mogli smo da ga spasemo da smo
stigli pre.

15
00:01:01,772 --> 00:01:04,841
Znam kako si mogao da stigne tamo pre.

16
00:01:04,875 --> 00:01:09,210
Idemo ispo泊tka.
- Da si leteo na zmaju,

17
00:01:09,244 --> 00:01:12,377
mogao si biti tamo za pet
minuta umesto za dva sata,

18
00:01:12,411 --> 00:01:14,279
i mo룏a si mogao da otera

19
00:01:14,314 --> 00:01:16,380
zauvek tog odbeglog zmaja.

20
00:01:16,414 --> 00:01:21,582
Kao poglavar Berka, radim stvari na
viking뚊i na粕n a ne na zmajev na粕n.

21
00:01:21,616 --> 00:01:24,519
Viking뚊i na粕n nas ko뚒a puno

22
00:01:24,520 --> 00:01:26,455
a skoro isto gubimo i brodove.

23
00:01:26,489 --> 00:01:29,492
Mali je u pravu.
Da ja뚄 zmaja,

24
00:01:29,526 --> 00:01:33,395
mogao bi da 뚒iti ovo ostrvo
od mnogih stvari, 搏k i od Alvina.

25
00:01:33,429 --> 00:01:36,163
Ba. Ti...
mogao bi da koristi zmaja...

26
00:01:36,197 --> 00:01:37,631
U pravu si, Gobere.

27
00:01:37,665 --> 00:01:40,667
Alvin zna da imamo zmajeve.
Vrati老 se.

28
00:01:40,701 --> 00:01:44,804
Video si 뚒a su zmajevi uradili.
Naterali su Alvina u beg.

29
00:01:44,838 --> 00:01:49,407
Zamisli da ima ti komanduje.

30
00:01:49,441 --> 00:01:52,808
Slu뚀m.
- Vidi se, ne mene.

31
00:01:52,843 --> 00:01:57,211
Ve vidim.
Ponosni poglavar, vodi selo

32
00:01:57,245 --> 00:01:59,947
na stra뚍om reptilu koji bljuje vatru.

33
00:01:59,981 --> 00:02:02,550
Sav sam se naje룔o.

34
00:02:02,585 --> 00:02:06,420
To sam poku뚀vao da...
- Gober je u pravu.

35
00:02:06,455 --> 00:02:09,490
Moram da nau粕n da letim.
Kada po粕njemo sa lekcijama?

36
00:02:09,524 --> 00:02:12,157
Ne znam.
A da pita Gobera?

37
00:02:12,191 --> 00:02:14,424
Eh, nemam neki izbor,

38
00:02:14,458 --> 00:02:18,727
ali 뚒o pre je bolje, zar ne?

39
00:02:19,800 --> 00:02:22,000
KAKO IZABRATI SVOG ZMAJA

40
00:02:23,332 --> 00:02:28,770
U redu, napravio sam novu kop拌
da mo룐 da kontroli뚄 Bezubog.

41
00:02:28,804 --> 00:02:30,571
탓je to?

42
00:02:30,605 --> 00:02:33,374
Ja bih trebao da kontroli뚄m tebe.

43
00:02:35,200 --> 00:02:40,475
Tata, pre nego 뚒o se popne na zmaja,
mora da mu poka룐 da mo룐 da ti veruje.

44
00:02:40,494 --> 00:02:43,182
Ve mi veruje.
Ja sam poglavar.

45
00:02:43,216 --> 00:02:47,418
Uh, jednostavno je.
Daj mi ruku.

46
00:02:47,453 --> 00:02:50,487
Nisam do뚀o ovde da se
dr룔mo za ruke, 굢ucko.

47
0
[...]
Everything OK? Download subtitles