Preview Subtitle for Disneyland


If preview looks OK then Download subtitles


{1}{1}23.976
{27}{58}Proszę, proszę...
{59}{91}Co to jest?
{92}{154}Sprawdzamy mój wzrost,
[...]
Everything OK? Download subtitles