Preview Subtitle for My Boys


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:31,414 --> 00:00:32,665
Úžasné.

3
00:00:40,673 --> 00:00:41,758
Mladý Donny Berger

4
00:00:41,883 --> 00:00:43,051
Èo nové, debili?

5
00:00:43,176 --> 00:00:44,511
Kukajte a plaète.

6
00:00:44,594 --> 00:00:46,220
Lístky na Van Halen.

7
00:00:46,345 --> 00:00:47,429
Do tretieho radu!

8
00:00:48,097 --> 00:00:49,348
Mal by si vzia Jolene.

9
00:00:49,432 --> 00:00:51,143
Vraj má ve¾ké bradavky.

10
00:00:51,268 --> 00:00:52,893
Toto je predsa Van Halen.

11
00:00:53,018 --> 00:00:54,478
Je to vážne.

12
00:00:54,603 --> 00:00:57,314
Aj tak už nie som na dievèatá.

13
00:00:57,606 --> 00:00:59,984
Aj ja som na chalanov!

14
00:01:00,152 --> 00:01:01,319
Nie, nie.

15
00:01:01,402 --> 00:01:02,570
To som tým nemyslel.

16
00:01:04,656 --> 00:01:05,823
Som na ženy.

17
00:01:33,350 --> 00:01:34,436
Ahoj, Mary.

18
00:01:35,644 --> 00:01:37,605
Mám dva lístky na Van Halen tento víkend.

19
00:01:37,730 --> 00:01:38,814
Kedy a vyzdvihnem?

20
00:01:39,106 --> 00:01:41,650
Som sleèna McGarricleová, Donny.

21
00:01:41,775 --> 00:01:45,197
Je to od teba milé,
ale som tvoja uèite¾ka, nie frajerka.

22
00:01:45,322 --> 00:01:47,781
Sleèna McGarricleová,
kto hovoril o frajerke?

23
00:01:47,908 --> 00:01:49,450
Zaèneme letným flirtom

24
00:01:49,534 --> 00:01:50,618
s trochou ruènej práce,

25
00:01:50,951 --> 00:01:52,495
bez záväzkov.

26
00:01:52,703 --> 00:01:54,498
Nechoïte hneï na mòa s citmi.

27
00:01:54,789 --> 00:01:57,167
Za toto máš mesiac po škole.

28
00:02:00,378 --> 00:02:01,462
Èo znamená ruèná práca?

29
00:02:01,546 --> 00:02:04,090
Neviem, ale aj ja to asi chcem.

30
00:02:07,593 --> 00:02:08,969
Môžem ís na toaletu?

31
00:02:09,054 --> 00:02:11,889
Nie, rozpráva sa je zakázané, pán Berger.

32
00:02:12,181 --> 00:02:13,891
Dobre, mrzí ma to.

33
00:02:13,974 --> 00:02:15,435
Už sa to nestane.

34
00:02:16,436 --> 00:02:18,229
Máš ve¾ký problém, Donny.

35
00:02:18,979 --> 00:02:21,691
Nepoviete o tom môjmu otcovi, však?

36
00:02:21,942 --> 00:02:23,985
Nakope ma do zadku. Je šibnutý.

37
00:02:24,610 --> 00:02:26,237
O èo ti vôbec šlo?

38
00:02:26,320 --> 00:02:27,489
Urobi dojem na kamošov?

39
00:02:28,073 --> 00:02:31,075
Viete, ste...

40
00:02:32,201 --> 00:02:34,079
Máš na mòa slabos?

41
00:02:34,287 --> 00:02:35,455
Nie.

42
00:02:35,580 --> 00:02:38,834
"Nie." Takže, ty...

43
00:02:39,084 --> 00:02:40,710
Ty ma nechceš.

44
00:02:42,211 --> 00:02:44,588
Nie. Hej.

45
00:02:44,713 --> 00:02:47,258
Neviem, èo mám poveda.

46
00:02:47,383 --> 00:02:49,426
To máš žuvaèku, Donny?

47
00:02:59,562 --> 00:03:02,481
Vieš, pozorovala som a celý rok, Donny.

48
00:03:02,566 --> 00:03:04,693
Keï si strelil tú strelu
v zápase proti Fairfield

49
00:03:04,776 --> 00:03:09,406
a skákal si v tých svojich trenírkach

50
00:03:09,531 --> 00:03:13,033
a potil sa ako kyslé uhorky
na horúcom slnku...

51
00:03:13,367 --> 00:03:14,911
Och, bože.

52
00:03:14,995 --> 00:03:16,538
To bolo také sexi.

53
00:03:19,331 --> 00:03:21,626
Toto sa naozaj deje?

54
00:03:21,751 --> 00:03:23,878
Deje sa to.

55
00:03:24,003 --> 00:03:26,213
Práve teraz sa to deje.

56
00:03:26,298 --> 00:03:27,757
V mojom kabinete.

57

[...]
Everything OK? Download subtitles