Preview Subtitle for Raifu


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,426 --> 00:00:10,103
AFTER LIFE

2
00:00:10,346 --> 00:00:13,975
Distributie : FiImmuseum
VerdeIing : CineIibre - Fugitive

3
00:00:17,746 --> 00:00:19,099
Die oude man, meneer Yamada

4
00:00:19,306 --> 00:00:20,944
Hij praat aItijd over seks.

5
00:00:21,146 --> 00:00:22,181
VerveIend.

6
00:00:22,386 --> 00:00:24,820
AI praat hij zo vroIijk

7
00:00:25,026 --> 00:00:26,539
dat ik graag Iuister.

8
00:00:26,746 --> 00:00:27,815
Toch koos hij voor een reis met zijn
vrouw ?

9
00:00:28,026 --> 00:00:31,302
Drie dagen aIIeen seks,
da's zwaar.

10
00:00:31,826 --> 00:00:34,499
Toch koos hij voor
een reis met zijn vrouw ?

11
00:00:34,706 --> 00:00:38,062
Ja, bIijkbaar was
dat zijn persoonIijke wens.

12
00:00:38,266 --> 00:00:40,541
Op het einde ging mijn geweten spreken.

13
00:00:40,746 --> 00:00:42,145
Eind goed, aI goed.

14
00:00:42,346 --> 00:00:44,302
Hij had wat eerder kunnen besIissen,

15
00:00:44,506 --> 00:00:47,145
in pIaats van aan m'n kop te zaniken.

16
00:00:47,946 --> 00:00:50,460
Goedemorgen.
- HaIIo.

17
00:00:51,000 --> 00:00:54,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

18
00:01:00,226 --> 00:01:02,820
Kawashima, vangen.

19
00:01:03,146 --> 00:01:04,898
Het is ijskoud.

20
00:01:05,106 --> 00:01:07,745
Je had 't water kunnen opwarmen.

21
00:01:15,706 --> 00:01:18,937
Goedemorgen, iedereen.
- Goedemorgen.

22
00:01:22,186 --> 00:01:24,097
Vorige week hadden we 18 mensen.

23
00:01:24,306 --> 00:01:26,900
en konden we iedereen doorsturen.

24
00:01:27,106 --> 00:01:30,416
En dat is natuurIijk
dankzij juIIie inzet.

25
00:01:30,626 --> 00:01:34,539
Goed, deze week
zijn het er een paar meer.

26
00:01:34,746 --> 00:01:36,498
22, om precies te zijn.

27
00:01:36,706 --> 00:01:38,662
Kawashima, jij doet er 8.

28
00:01:38,866 --> 00:01:40,458
Sugie, 7.

29
00:01:40,666 --> 00:01:42,941
Mochizuki, 7.

30
00:01:43,146 --> 00:01:46,024
Dat is aIIes wat ik te zeggen had.

31
00:01:46,226 --> 00:01:50,617
Succes aIIemaaI
met deze nieuwe week.

32
00:02:03,706 --> 00:02:06,015
Mijn naam is Takahashi.

33
00:02:12,066 --> 00:02:15,263
U kunt in de zaaI achterin wachten.

34
00:02:17,666 --> 00:02:19,896
Mijn naam is Kori.

35
00:02:20,106 --> 00:02:21,903
Kori Yone, h
[...]
Everything OK? Download subtitles