Preview Subtitle for 1923


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,808 --> 00:00:05,984
HACI

2
00:00:36,016 --> 00:00:43,832
1000$ ödül.
Kaçak mahkum.


3
00:01:21,018 --> 00:01:23,008
Kaçak sevgililer.

4
00:01:27,472 --> 00:01:28,807
Baba.

5
00:01:41,345 --> 00:01:43,749
Amerikan Demiryolu Ekspresi

6
00:01:45,998 --> 00:01:48,510
O bizi evlendirebilir.

7
00:03:06,487 --> 00:03:08,715
Yerini saptamak.

8
00:04:50,765 --> 00:05:00,033
Özel Duyuru.
Aziz Philip Pim, pazar günü yeni kilisemize gelecektir.


9
00:05:10,327 --> 00:05:13,879
Genç biri mi, merak ediyorum.

10
00:05:35,065 --> 00:05:37,366
Telgraf bürosu.

11
00:05:37,817 --> 00:05:40,058
Yetiŝemeyeceimi sanŭyorum,

12
00:05:40,200 --> 00:05:44,428
bir hafta gecikmiŝ olacaŭm.
Aziz Philip Pim.


13
00:05:58,737 --> 00:06:00,466
Pazar sabahŭ.

14
00:06:26,745 --> 00:06:28,926
Mahkumun gözüpek firarŭ.

15
00:07:04,754 --> 00:07:12,690
Sanŭrŭm Aziz Bay Pim'siniz.
Ben Ŝerif Bryan.

16
00:07:12,790 --> 00:07:18,130
Kilise üyeleri sizi bekliyor.

17
00:07:46,083 --> 00:07:51,839
Ayin için tam zamanŭnda geldiniz.

18
00:08:29,559 --> 00:08:30,569
Telgraf.

19
00:08:40,210 --> 00:08:45,205
Gözlüklerim yanŭmda deil.
Bunu okur musunuz, lütfen.

20
00:08:47,340 --> 00:08:53,680
Yetiŝemeceimi zannediyorum, bir hafta
gecikmiŝ olacaŭm. Aziz Philip Pim.


21
00:08:57,419 --> 00:09:01,154
Eee, ne diyor?

22
00:09:05,578 --> 00:09:09,583
Kendimi çok iyi hissediyorum - Lizzie.

23
00:10:20,197 --> 00:10:22,350
Ayin.

24
00:10:25,231 --> 00:10:26,751
Koro.

25
00:11:12,365 --> 00:11:14,675
Sayfa - 23. ilahi

26
00:12:25,653 --> 00:12:27,813
iane toplama.

27
00:13:49,494 --> 00:13:52,836
Vaaz - vaaz!

28
00:13:59,834 --> 00:14:05,136
Benim vaazŭm,
Davut ve Golyat olacak.

29
00:14:07,365 --> 00:14:11,586
Ŝimdi, Golyat iri bir adammŭŝ...

30
00:16:46,549 --> 00:16:51,917
Bu, Bayan Brown ve onun kŭzŭ.
Yatacak yer olarak onlarda kalacaksŭn.

31
00:17:06,521 --> 00:17:09,621
Howard Huntington ile tanŭŝma,

32
00:17:09,856 --> 00:17:14,041
lakabŭ Nitro Nick,
nam-ŭ dier Kerpeten Pete.

33
00:17:33,247 --> 00:17:39,131
Ŭyi insanlarla yasaktan önce eski günlerde.

34
00:19:10,263 --> 00:19:12,906
Aile albümü.

35
00:19:56,080 --> 00:19:57,808
Misafirler.

36
00:22:02,642 --> 00:22:06,422
Git de amcalarla oyna.

37
00:22:50,246 --> 00:22:52,994
Git anne ile oyna.

38
00:25:57,318 --> 00:26:00,334
Sana yardŭm edebilir miyim?

39
00:28:28,756 --> 00:28:32,508
Çaya kalmayacak mŭsŭnŭz?

40
00:28:35,099 --> 00:28:40,464
Yo, saolun -
gitmek zorundayŭz.

41
00:29:38,062 --> 00:29:45,674
Lütfen çaya buyrunuz siz.
Biyerde bulacaŭz biz.

42
00:30:03,816 --> 00:30:06,779
Ŝapkamŭ istiyorum.

43
00:31:34,566 --> 00:31:37,570
Nerede buldun onu?

44
00:31:40,508 --> 00:31:43,566
Onlar ŝapkamŭ yiyordu.

45
00:32:04,618 --> 00:32:07,192
Akŝamleyin.

46
00:33:15,493 --> 00:33:19,894
Fakülteden eski ahbaplarŭz.

47
00:33:34,663 --> 00:33:37,818
Neden içeri buyurmuyorsunuz?

48
00:34:48,214 --> 00:34:52,577
Cüzdanŭnŭzŭ düŝürmüŝsünüz.

49
00:35:59,587 --> 00:36:04,797
ipotek için bir miktar param var.

50
00:36:19,311 --> 00:36:23,737
Sanŭrŭm ben de birlikte gideceim.

51
00:36:28,445 --> 00:36:33,271
Yarŭn bana ödersen daha iyi olur.

52
00:36:33,306 --> 00:36:39,385
Kutsal Pazar gününde
iŝ görmek iyi olmaz.

53
00:36:48
[...]
Everything OK? Download subtitles