Preview Subtitle for City Hunter 12


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,500 --> 00:00:10,650
«аспивам с теб пред огледалото,

2
00:00:11,850 --> 00:00:16,400
ѕръстите ми леко зачервени...

3
00:00:20,150 --> 00:00:27,800
“ези ръце неочаквано показват
признаци на слабост,

4
00:00:28,850 --> 00:00:33,500
ј ти присвиваш устни.

5
00:00:36,500 --> 00:00:44,200
¬ този ден с теб си обещахме

6
00:00:44,800 --> 00:00:52,500
сега немога да си спомн¤ Ќас и

7
00:00:53,800 --> 00:01:00,750
“огава защо като в¤търа и облаците

8
00:01:00,750 --> 00:01:04,400
се нос¤ в небето

9
00:01:05,300 --> 00:01:10,500
јз н¤мам криле? «ащо?

10
00:01:10,500 --> 00:01:17,800
 ато звездите, като луната
всичко е обгърнато

11
00:01:18,150 --> 00:01:21,350
и потъва в нощта

12
00:01:22,200 --> 00:01:25,300
јз н¤мам криле!

13
00:01:37,069 --> 00:01:38,620
јрмагеддон...

14
00:01:39,955 --> 00:01:44,378
√решка направена от човечеството
преди стотици години... (1000)

15
00:01:45,209 --> 00:01:48,562
÷ената ко¤то тр¤бваше да се
плати беше прекалено висока.

16
00:02:10,031 --> 00:02:13,598
“е изл¤зоха от мрака.

17
00:03:12,888 --> 00:03:17,912
—ледвайки древни традиции
човечеството ги нарече...

18
00:03:19,434 --> 00:03:20,630
¬ампири.

19
00:03:27,586 --> 00:03:32,077
Ќќў≈Ќ ѕќЋ≈“

20
00:03:42,869 --> 00:03:44,169
»звинете ме...

21
00:03:46,157 --> 00:03:49,060
ƒа?  акво ще желаете, отче?

22
00:03:49,161 --> 00:03:51,227
≈дин чай с мл¤ко...

23
00:03:51,341 --> 00:03:52,975
и тринадесет бучки захар...

24
00:03:52,976 --> 00:03:54,176
“ринадесет?

25
00:03:54,781 --> 00:03:58,305
— толкова мисл¤, че стомахът
ми ще издържи до –им.

26
00:03:59,230 --> 00:04:02,136
Ќима още не сте ¤ли, отче?

27
00:04:02,506 --> 00:04:05,389
ƒа... горе-долу от двадесет часа
насам все н¤мам време.

28
00:04:05,563 --> 00:04:07,754
Ќо на борда има ресторант
все пак...

29
00:04:08,316 --> 00:04:11,455
ћоже и да има, но аз н¤мам пари.

30
00:04:13,556 --> 00:04:16,328
»ма още две седмици докато
ми дадът заплатата.

31
00:04:16,429 --> 00:04:19,284
до тогава ще тр¤бва да се
оправ¤м само с това...

32
00:04:19,510 --> 00:04:22,037
Ѕилета ми го платиха от офиса.

33
00:04:22,151 --> 00:04:23,244
Ќо...

34
00:04:23,529 --> 00:04:26,933
те не плащат никакви разноски,

35
00:04:27,134 --> 00:04:29,477
и така не ми останаха никкави пари.

36
00:04:31,247 --> 00:04:32,639
“ака, че...

37
00:04:32,710 --> 00:04:35,681
един чай с мл¤ко и тринадесет
бучки захар мол¤.

38
00:04:35,843 --> 00:04:37,642
ƒобре. ѕолучаваш го.

39
00:04:44,627 --> 00:04:47,598
’м... значи искаш да станеш пилот?

40
00:04:48,977 --> 00:04:50,355
ƒа... нещо такова...

41
00:04:50,717 --> 00:04:54,158
»скам н¤кои ден да мога да лет¤
с гол¤м кораб като този,

42
00:04:54,847 --> 00:04:57,574
но за сега ми е само мечта.

43
00:05:09,736 --> 00:05:11,038
“ака. ≈то ви...

44
00:05:15,399 --> 00:05:17,916
»звинете!
Ќаистина много съжал¤вам!

45
00:05:18,058 --> 00:05:19,864
- ќпарихте ли се?
- Ќе, всичко е наред.

46
00:05:21,524 --> 00:05:23,046
ћного съм непохватна...

47
00:05:23,931 --> 00:05:27,002
ќтче за да се реванширам,
ще ви направ¤ сандвич.

48
00:05:27,275 --> 00:05:29,295
«а мо¤ сметка, разбира се.

49
00:05:29,722 --> 00:05:32,139
Ќе, н¤ма нужда наистина!

50
00:05:34,132 --> 00:05:37,198
√ово
[...]
Everything OK? Download subtitles