Preview Subtitle for Rules Of Engagement


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,150 --> 00:00:07,410
Akư je Francúzky toast?

2
00:00:08,410 --> 00:00:11,970
Tak dobrư, e si bude myslie,
e si v Paríi.

3
00:00:11,970 --> 00:00:12,990
Váne?

4
00:00:13,000 --> 00:00:14,110
Pozri, toto je bistro.

5
00:00:14,110 --> 00:00:15,620
Vzadu máme bưvalého trestanca,

6
00:00:15,630 --> 00:00:19,630
èo háde tri dni starư chleba na pinavư gril.

7
00:00:19,630 --> 00:00:23,730
e akư je Francúzky taost....

8
00:00:23,730 --> 00:00:25,640
Nie je zrovna tvojim fanúikom.

9
00:00:25,640 --> 00:00:27,570
Len sa pridáva na nau stranu.

10
00:00:27,570 --> 00:00:31,390
My a moc nemusíme odvtedy èo a poznáme.

11
00:00:31,390 --> 00:00:34,100
Priate¾ia!
Pán Dunbar ide hneï za mnou.

12
00:00:34,100 --> 00:00:37,810
Prosím, budte takí láskavư,
a opưtajte sa ho ako dopadol ten vưlet.

13
00:00:37,820 --> 00:00:42,910
Hej, nie sú toto herci z predstavenia
"Cirkus Trapnosti."

14
00:00:42,910 --> 00:00:43,900
Hej.

15
00:00:43,900 --> 00:00:44,940
Tak ako dopadol tvoj vưlet?

16
00:00:44,940 --> 00:00:46,520
Skvelo!

17
00:00:46,530 --> 00:00:47,600
A ako sa vetci máte?

18
00:00:47,600 --> 00:00:48,640
To je to dôleité.

19
00:00:48,640 --> 00:00:50,770
Ako to ide v novej práci?

20
00:00:50,780 --> 00:00:52,190
Poèkajte pane...

21
00:00:52,190 --> 00:00:54,440
Ste si istư, e nám u nechcete niè poveda

22
00:00:54,440 --> 00:00:56,960
o vaom ve¾kom morskom dobrodrustve?

23
00:00:56,960 --> 00:00:58,210
No dobre.

24
00:00:58,210 --> 00:00:59,870
Narazil som tam na niekoho koho poznám.

25
00:00:59,870 --> 00:01:01,370
O niè nejde.

26
00:01:01,370 --> 00:01:03,620
Hmm...

27
00:01:03,620 --> 00:01:07,700
Zdravím mladá dáma.

28
00:01:08,000 --> 00:01:11,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

29
00:01:13,140 --> 00:01:17,130
Nu, ahoj Russell.

30
00:01:17,140 --> 00:01:20,770
Pre zmilovanie boie!

31
00:01:20,770 --> 00:01:22,410
Liz?

32
00:01:22,420 --> 00:01:24,330
Boe, ten svet je malư.

33
00:01:24,330 --> 00:01:27,080
Tak malư zase nie je.
Liz sa dọho zmestí!

34
00:01:29,190 --> 00:01:31,850
No a to je celư príbeh.

35
00:01:31,850 --> 00:01:34,540
Hmm, ste si istư?

36
00:01:34,540 --> 00:01:36,210
Nestalo sa ete nieèo èo by stálo za reè?

37
00:01:36,210 --> 00:01:38,399
Povedal som ti to ako dôvernú informáciu.
Mohol by si za to dosta padáka!

38
00:01:38,400 --> 00:01:41,820
Tej nádeje, e sa tak stane som sa
u dávno vzdal.

39
00:01:41,830 --> 00:01:44,070
Keï sa vám o tom nechce rozpráva,

40
00:01:44,070 --> 00:01:45,340
tak mi bude poteením o tom....--

41
00:01:45,340 --> 00:01:46,750
Nie, nie, nie.
Fajn, fajn.

42
00:01:46,750 --> 00:01:48,920
Poviem to.

43
00:01:48,920 --> 00:01:53,510
Ok, take po pár mango-ritách....

44
00:01:53,510 --> 00:01:56,550
Sme mali s Liz klasickú námornícku hádku,

45
00:01:56,550 --> 00:01:59,420
ktorá sa dala vyriei len jednưm spôsobom.

46
00:02:02,880 --> 00:02:05,500
Mal si pravdu milovník.

47
00:02:05,500 --> 00:02:08,490
Je to tưm èi vie oceánom správne hưba.

48
00:02:08,500 --> 00:02:12,020
Vidí, vravel som ti e ve¾kos lode
s tưm nemá niè spoloèné.

49
00:02:12,020 --> 00:02:14,070
Doká mi to ete raz, námorník!

50
00:02:14,070 --> 00:02:15,200
Oh.

51
00:02:15,200 --> 00:02:16,850
iadam o povolenie vstúp
[...]
Everything OK? Download subtitles