Preview Subtitle for Spooky


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:23,735 --> 00:00:28,355
Neee
Za ljubav Đindi, neka prestane!

2
00:00:28,550 --> 00:00:29,550
Ne mogu da izdržim!

3
00:00:37,469 --> 00:00:39,069
Dragi jesi li dobro?

4
00:00:39,314 --> 00:00:41,164
Nikad te nisam čula da tako vrištiš ranije!

5
00:00:41,681 --> 00:00:44,901
Da, šta je sa tobom čoveče?
Kakva osoba vrišti kada vidi raspevanu opaticu?

6
00:00:45,010 --> 00:00:47,190
Noć veštica je za ime boga!

7
00:00:47,318 --> 00:00:49,578
To nije ono šta hoću da vidim večeras!

8
00:00:49,668 --> 00:00:51,568
Ok, dobro gospodine "kralju maskembala"!

9
00:00:51,642 --> 00:00:53,012
Šta si hteo da vidiš večeras?

10
00:00:53,082 --> 00:00:56,332
Ooo, pa ne znam...
nešto sa mumijama!

11
00:00:56,394 --> 00:01:00,134
Ili biljkom ljudožderkom, makar
zombi ili dva...

12
00:01:00,216 --> 00:01:01,976
Zombiji nisu dame li dame...

13
00:01:02,212 --> 00:01:04,012
To je poenta!

14
00:01:04,555 --> 00:01:07,955
Zašto ne otpevamo jednu
strašnu pesmu?

15
00:01:08,294 --> 00:01:10,654
O da, znam šta će ga skameniti!

16
00:01:11,567 --> 00:01:12,357
Šta je sad?

17
00:01:23,080 --> 00:01:24,440
Zovem taxi!

18
00:01:31,099 --> 00:01:32,199
Mrzim kad ovo radiš!

19
00:01:37,579 --> 00:01:39,009
Molim te ga ućutkaj!

20
00:01:46,072 --> 00:01:47,572
Ne budi guzica!

21
00:01:48,700 --> 00:01:50,740
To je bilo dobro rimovanje.

22
00:01:51,046 --> 00:01:55,216
Već smo pričali o ovome, znaš šta
mislim o spontanom pevanju.

23
00:01:56,608 --> 00:02:02,858
Tama pada širom zemlje,
ponoć bliže otkucava...

24
00:02:03,328 --> 00:02:06,898
stvorenja gmižu u potrazi za krvlju

25
00:02:07,475 --> 00:02:10,535
i terorišu ceo tvoj kraj

26
00:02:11,484 --> 00:02:17,444
i svako koga pronađu, bez redosleda
biće odvučen

27
00:02:18,288 --> 00:02:22,128
a kada ustane postaće stanovnik
iz samoga pakla

28
00:02:22,438 --> 00:02:26,068
i truli leš iznutra biće...

29
00:02:26,339 --> 00:02:31,969
i dokle god se boriš da ostaneš živ,
tvoje telo počinje da drhti

30
00:02:32,368 --> 00:02:38,578
jer ni jedan smrtnik ne može odoleti
strahu kojeg donosi zlo!

31
00:02:39,037 --> 00:02:40,317
Ovo je noć veštica!

32
00:02:40,781 --> 00:02:43,841
O čoveče, ja i moja brbljiva usta!
Znao sam da treba da ostanem kući!

33
00:02:48,005 --> 00:02:49,095
O opet ti!?

34
00:02:55,286 --> 00:02:56,916
Fiona vreme je da idemo!

35
00:02:59,880 --> 00:03:01,450
Macane? Magarče?

36
00:03:12,245 --> 00:03:15,895
O ne, ne ovo,
ne plesanje!!

37
00:03:27,217 --> 00:03:28,527
Dobro, dosta je!

38
00:04:02,524 --> 00:04:03,834
Daj mi to!

39
00:04:25,617 --> 00:04:27,607
Uu, biće mi loše ujutro!

40
00:04:29,227 --> 00:04:30,227
O ne!

41
00:04:30,881 --> 00:04:33,941
O hajde sad, Macane!
Fiona!

42
00:04:34,560 --> 00:04:36,160
Magarče! To sam ja!

43
00:04:43,418 --> 00:04:44,438
O molim te mi reci da je gotovo?

44
00:04:44,772 --> 00:04:45,772
Gotovo?

45
00:04:46,431 --> 00:04:48,211
Slatkišu prespavao si uvod.

46
00:04:48,829 --> 00:04:51,729
Tako je ali sledećih nekoliko sati
gledaćemo samo decu i kokice.

47
00:05:02,893 --> 00:05:04,353
ŽMARCI

48
00:05:19,233 --> 00:05:23,781
ŠREKOVE STRAŠNE PRIČE
U NOĆI VEŠTICA

49
00:05:26,384 --> 00:05:28,151
Bežite!

50
00:05:28,152 --> 00:05:29,752
Spasavaj se ko može!

51
00:05:29,753 --> 00:05:31,688
Be
[...]
Everything OK? Download subtitles