Preview Subtitle for Fanny Hill


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,880 --> 00:00:06,040
Sadr얷j nije primjeren
mlaima od 18 godina


2
00:00:26,840 --> 00:00:31,680
F A N N Y H I L L

3
00:00:36,400 --> 00:00:39,560
Scenarij

4
00:00:40,560 --> 00:00:43,960
Prema knjizi Johna Clelanda

5
00:01:01,680 --> 00:01:05,000
MEMOARI 랤NE
ZADOVOLJSTVA


6
00:01:09,600 --> 00:01:14,600
Ljudi su koje쉞a govorili
o meni, ne uvijek lijepo.


7
00:01:15,240 --> 00:01:22,400
A sada u ja ispovjediti kako se
sve dogodilo: moju istinitu priu.


8
00:01:29,040 --> 00:01:35,000
Rodila sam se u seocetu, roditelji
su bili siromasi, ali po쉞eni.


9
00:01:35,720 --> 00:01:38,760
Bila sam jedinica,
ali veoma sretna.


10
00:01:39,320 --> 00:01:43,440
Svi su hvalili moju ljepotu,
ali bila sam dobra djevojka.


11
00:01:45,200 --> 00:01:52,840
A onda su me sna쉕a strahovita zla.
Oba su mi roditelja pala od boginja.


12
00:02:01,120 --> 00:02:05,280
Fanny Hill? -Izvolite, gospoo?
-Zar me ne prepoznaje?

13
00:02:06,360 --> 00:02:12,160
Esther Davis. Neko smo se zajedno
igrale. Do쉕a sam u posjet svojima.

14
00:02:12,400 --> 00:02:16,520
Nisam te prepoznala.
Sada se tako fino oblai.

15
00:02:17,760 --> 00:02:20,360
Moja suut.

16
00:02:21,280 --> 00:02:23,840
둻o si namjeravala dalje?

17
00:02:24,320 --> 00:02:27,520
Istini za volju: nemam pojma.

18
00:02:28,640 --> 00:02:35,800
Zna 쉞o: hoe li poi sa mnom
u London poiskati svoju zaradu?

19
00:02:36,600 --> 00:02:40,880
Ja sam se dobro sna쉕a kao
sobarica, poslu엞jem i gospodu.

20
00:02:41,200 --> 00:02:43,760
Za쉞o ne bi i ti?

21
00:02:50,240 --> 00:02:54,400
Je li posao te얷k? -Katkad
je naporno biti u slu얺i.

22
00:02:54,680 --> 00:02:59,760
Ali ti si lijepa i pristojna: nai
e dobro namje쉞enje i zaraditi.

23
00:03:00,160 --> 00:03:04,920
Kako? -Bit e dobra i
ispunjavati prohtjeve gospodara.

24
00:03:05,200 --> 00:03:10,160
Budi orna i puna po쉞ovanja.
A svakako sauvaj ednost.

25
00:03:10,480 --> 00:03:13,880
Gospodar bi te
mogao i uzeti za 엁nu.

26
00:03:14,160 --> 00:03:17,480
Ogrnut e te najfinijom
svilom. Dogodilo se nekima.

27
00:03:17,720 --> 00:03:22,400
A nisu bile ljep쉋 od tebe. -Mlada
damo, ako se mogu umije쉆ti.

28
00:03:22,800 --> 00:03:27,400
Ne mo엁te odavati ednost u
nadi za zemaljskim nagradama.

29
00:03:27,680 --> 00:03:31,480
To nije istinski put. -Nego 쉞o?

30
00:03:32,000 --> 00:03:37,000
Da legnemo na plea i
pustimo gospodi na volju?

31
00:03:49,480 --> 00:03:53,000
Esther me savjetovala i
za쉞itila koliko je mogla.


32
00:03:55,480 --> 00:03:58,640
A istovremeno mi je
naplatila svoje usluge:


33
00:03:58,880 --> 00:04:03,680
platila sam prijevoz
za nas obje. I vrlo rado.


34
00:04:04,600 --> 00:04:10,160
London! Bio je uzbudljiv:
buka i strka, ljudi.

35
00:04:11,360 --> 00:04:16,960
Pomislila sam da u tamo
napokon pronai blago i sreu.

36
00:04:18,040 --> 00:04:23,640
Esther nije ekala i odvela me
ravno u agenciju za zapo쉕javanje.

37
00:04:25,240 --> 00:04:31,440
Doi! -Gdje smo? -U
zavodu za zapo쉕javanje.

38
00:04:31,920 --> 00:04:38,120
Nemam radnu knji엍cu. -Nema veze.
Dobit e namje쉞enje i ovako.

39
00:04:39,000 --> 00:04:43,880
Stani s ostalim curama,
a ja u se zalo엍ti za tebe.

40
00:04:45,880 --> 00:04:50,12
[...]
Everything OK? Download subtitles