Preview Subtitle for Straight Up


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:23,875 --> 00:00:27,504
Sigurno ti glava bruji od pitanja.

2
00:00:27,613 --> 00:00:30,980
- Koliko je novca u torbi?
- Izmeğu 350 tisuæa i pola milijuna.


3
00:00:31,083 --> 00:00:33,711
- A koliko ti trebaš, Val?
- Dijelimo po pola.


4
00:00:33,819 --> 00:00:35,218
- Koliko?
- 130 somova.


5
00:00:35,320 --> 00:00:36,878
- Napast æemo ih u petak.
- Nije dovoljno.


6
00:00:36,989 --> 00:00:39,014
- A koliko ti trebaš, Val?
- Dijelimo po pola.


7
00:00:39,124 --> 00:00:40,887
- To je moj novac.
- Nemam dovoljno.


8
00:00:40,993 --> 00:00:42,483
Mojih 70 somova, elim ih nazad.

9
00:00:42,594 --> 00:00:43,788
- 60 mi nedostaje.
- 70.


10
00:00:44,396 --> 00:00:47,160
70, Val. To je 70 somova.
70, glupi gadovi.


11
00:01:11,757 --> 00:01:12,815
Pomozite beskuæniku!

12
00:01:13,016 --> 00:01:15,816
V R A Æ A N J E D U G A

13
00:01:16,228 --> 00:01:17,695
Pomozite beskuæniku!

14
00:01:20,399 --> 00:01:23,425
Sitne kovanice. Zašto
mi ne date malo veæe kovanice?

15
00:01:23,935 --> 00:01:25,926
Dajte mi priliku, ha?

16
00:01:26,038 --> 00:01:27,266
Hajde.

17
00:01:28,507 --> 00:01:31,032
Hvala, èovjeèe. Oh...
Koga vraga radiš?

18
00:01:31,143 --> 00:01:32,872
Dovraga...

19
00:01:37,616 --> 00:01:39,481
Kurvin sine!

20
00:01:45,090 --> 00:01:47,786
- Koliko dugujem?
- $2.98.

21
00:02:06,345 --> 00:02:09,337
Kurvin... Hej! Hej, moje cigarete!

22
00:02:41,413 --> 00:02:43,938
Oh! Oprostite, gospodine. Oprostite.

23
00:03:19,618 --> 00:03:20,846
Hvala.

24
00:03:26,057 --> 00:03:29,618
$100, $200, $300.

25
00:03:30,529 --> 00:03:32,394
Ugodan vam dan, g. Johnson.

26
00:03:33,231 --> 00:03:34,926
Odlièno vam pristaje!

27
00:03:35,567 --> 00:03:37,432
Kako plaæate?

28
00:03:55,284 --> 00:03:57,912
ZALAGAONICA

29
00:04:03,762 --> 00:04:05,389
Dat æu vam 900 dolara.

30
00:04:05,497 --> 00:04:07,089
Dajte da vidim onaj Magnum.

31
00:04:11,269 --> 00:04:12,327
Da, taj.

32
00:04:38,830 --> 00:04:40,320
$500 i pištolj.

33
00:04:44,002 --> 00:04:46,971
- Trebam vidjeti neku ispravu.
- Naravno.

34
00:05:01,019 --> 00:05:03,817
alim, g. Johnson.
Kartica je poništena.

35
00:05:04,689 --> 00:05:05,883
Nemoguæe.

36
00:05:06,324 --> 00:05:07,586
Dvaput sam provjeravao.

37
00:05:07,692 --> 00:05:10,559
- Moete li drukèije platiti?
- Pokušajte ponovno.

38
00:06:58,637 --> 00:07:01,765
Porter, nisi mrtav.

39
00:07:12,684 --> 00:07:13,878
Gdje je Val?

40
00:07:14,786 --> 00:07:16,310
Otišao. Odselio se prije dva mjeseca.

41
00:07:16,421 --> 00:07:18,150
- Gdje?
- Ne znam.

42
00:07:19,324 --> 00:07:21,849
- Tko plaæa stanarinu?
- Val.

43
00:07:23,461 --> 00:07:25,861
- Zašto?
- Isplata, pretpostavljam.

44
00:07:26,965 --> 00:07:29,024
Pretpostavljaš? Ne znaš?

45
00:07:43,715 --> 00:07:47,207
Prokletstvo! Kako imaš obraza
dolaziti ovamo

46
00:07:47,318 --> 00:07:50,719
i praviti se pravedan. Što je,
jesi li doveo svoju kurvu sa sobom? Jesi li?

47
00:08:01,099 --> 00:08:03,192
- Ne, ne, ne.
- Pogledaj!

48
00:08:03,301 --> 00:08:07,237
Gledaj, gledaj. Vidiš?
Slikano je prije nego smo se sreli.

49
00:08:08,373 --> 00:08:09,635
Razmisli o tome.

50
00:08:23,621 --> 00:08:24,815
Boe!

51
00:08:28,493 --> 00:08:29,721
Boe!

52
0
[...]
Everything OK? Download subtitles