Preview Subtitle for The Muppet Show


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,477 --> 00:00:16,519
Ovo je Muppet Show, s naom vrlo posebnom
go«om, gospoَicom Kaye Ballard!

2
00:00:24,300 --> 00:00:26,280
Vrijeme je da zasvira glazba,

3
00:00:26,336 --> 00:00:27,838
Vrijeme je da se upale svjetla,

4
00:00:27,880 --> 00:00:31,987
Vrijeme je da upoznate Muppete
u ve*eranjem Muppet Showu.


5
00:00:32,575 --> 00:00:34,555
Vrijeme je da se nanese minka,

6
00:00:34,611 --> 00:00:36,648
Vrijeme je za lijepu odje«u,

7
00:00:36,713 --> 00:00:41,355
Vrijeme je da se podigne zavjesa
u ve*eranjem Muppet Showu.


8
00:00:41,786 --> 00:00:44,642
Hej! Jeste li *uli onaj
o vrlo debeloj svinji?

9
00:00:44,842 --> 00:00:47,749
Jesi li ti *uo onaj o vrlo
plosnatom medvjedu?

10
00:00:50,193 --> 00:00:52,298
Predstavit zvijezdu go«u,

11
00:00:52,362 --> 00:00:54,000
Zato ja sam tu!

12
00:00:54,063 --> 00:00:56,475
I to me ba veseli...

13
00:00:56,533 --> 00:00:58,672
Predstaviti vam:

14
00:00:58,735 --> 00:01:00,908
Gospoَicu Kaye Ballard!

15
00:01:07,277 --> 00:01:11,089
No sada zapo*nimo s
najsenzacionalnijom, najinspirirativnijom,


16
00:01:11,147 --> 00:01:13,218
Najsve*anijom, najmapetovskijom,

17
00:01:13,283 --> 00:01:19,660
Ovo je ono to nazivamo
Muppet Show!


18
00:01:23,068 --> 00:01:24,468
Nije loe!

19
00:01:26,502 --> 00:01:28,664
Hop!

20
00:01:30,240 --> 00:01:32,902
Hvala, hvala i dobrodoli
ponovno u Muppet Show.

21
00:01:32,976 --> 00:01:36,036
Naa je ve*eranja go«a jedna od
najsmjenijih dama u ovom poslu,

22
00:01:36,113 --> 00:01:40,444
i jedna od najdraih, gospoَica Kaye Ballard.
Stog mislimo da «e predstava biti odli*na.

23
00:01:40,517 --> 00:01:42,280
A ako ostanete s nama,
mislimo da «ete se sloiti.

24
00:01:42,352 --> 00:01:46,687
No sada je vrijeme da pokrenemo
stvari u Muppet Showu.

25
00:01:46,757 --> 00:01:48,157
Jen', dva, tri!

26
00:01:48,226 --> 00:01:51,491
U ljeto kad je svo drve«e i li«e zeleno

27
00:01:51,562 --> 00:01:53,758
I kad crveni kardinal
pjeva, ja «u biti tuan,


28
00:01:53,832 --> 00:01:55,800
Jer ti ne eli ljubav moju.

29
00:01:55,868 --> 00:01:59,235
"Neki drugi puta"
rekla si kada sam te poelio,


30
00:01:59,304 --> 00:02:01,637
A onda si se nasmijala
i natjerala me na pla*,


31
00:02:01,708 --> 00:02:03,641
Jer ti ne eli ljubav moju.

32
00:02:03,709 --> 00:02:07,305
چini se, uop«e ne mari za mene,
Radije «e ivjeti bez mene,


33
00:02:07,379 --> 00:02:11,646
Nego da te grle moje ruke
Dok su no«i hladne i tako si sama.


34
00:02:14,722 --> 00:02:18,020
U ljeto kad je svo drve«e i li«e zeleno

35
00:02:18,091 --> 00:02:20,219
I kad crveni kardinal
pjeva, ja «u biti tuan,


36
00:02:20,294 --> 00:02:22,125
Jer ti ne eli ljubav moju.

37
00:02:36,812 --> 00:02:40,146
Neko« davno znala si mi se
smjekati i mahati mi


38
00:02:40,216 --> 00:02:42,445
I etati sa mnom, no sada vie ne,

39
00:02:42,517 --> 00:02:44,486
Jer ti ne eli ljubav moju.

40
00:02:44,554 --> 00:02:47,990
Drugi momak ima svo tvoje vrijeme,

41
00:02:48,057 --> 00:02:49,991
Sad ti vie nema vremena za mene,

42
00:02:50,059 --> 00:02:51,822
Jer ti ne eli ljubav moju.

[...]
Everything OK? Download subtitles