Preview Subtitle for Angry White Man


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:21,000 --> 00:00:24,319
Obe«ao si da me vozi
na posao ako prespavam.

2
00:00:24,320 --> 00:00:26,999
Nisam siguran, jedva gledam.

3
00:00:27,000 --> 00:00:32,439
Shva«am zato si me pokuao
poljubiti tamo. -Ispri*avam se.

4
00:00:32,440 --> 00:00:36,280
Kako ti nisi mamurna? -Otila
sam od tebe i tvog oca oko 23.00,

5
00:00:36,281 --> 00:00:40,199
pjevaju«i Islands in the Stream,
to je, priznajem, bilo katastrofalno.


6
00:00:40,200 --> 00:00:43,519
Zatim sam se vratila ovdje,
zaspala, da bi me ti probudio

7
00:00:43,520 --> 00:00:48,039
rekavi da me voli i da
mi mora neto vano re«i.

8
00:00:48,040 --> 00:00:51,999
Stvarno? -Ne, rekao si kako
elektri*ar dolazi izmeَu 12 i 18.

9
00:00:52,000 --> 00:00:55,679
Dobro. -Daj, zbilja kasnim.

10
00:00:55,680 --> 00:00:59,159
Samo da provjerim Darrena.
-Moramo razgovarati o njemu.

11
00:00:59,160 --> 00:01:03,040
Sna«i «e se on i sam.
-Sino« sam te pokuala nazvati...

12
00:01:03,041 --> 00:01:05,040
Ima li signala ovdje?
-Jednu crticu na prozoru.

13
00:01:05,041 --> 00:01:08,639
elim re«i... -Iznajmljujem stan
u kojem nemam signala. Fantasti*no.

14
00:01:08,640 --> 00:01:16,679
Nita, pustit «u te da sam sazna.
Pozvat «u taksi, vidimo se. -Napokon.

15
00:01:16,680 --> 00:01:20,719
Halo? Trebao je do«i oko 8.00.

16
00:01:20,720 --> 00:01:22,399
Oprostite, slabo vas *ujem.

17
00:01:22,400 --> 00:01:27,919
Halo? Vraji telefon.

18
00:01:30,400 --> 00:01:34,240
Kako ni vani nema signala?

19
00:01:36,000 --> 00:01:39,479
Ne radi mi to. Bingo!

20
00:01:48,920 --> 00:01:52,920
Halo? -Zato me ljudi
zovu pitaju«i gdje si?

21
00:01:52,921 --> 00:01:58,559
Ovo danas ti je bio test.
چestitam, pao si. Gdje si?

22
00:01:58,560 --> 00:02:01,199
Nemam pojma.
Mislim da sam u lijesu.

23
00:02:01,200 --> 00:02:04,999
Odrasti, Darrene.
-Zatvoren sam u lijesu!

24
00:02:05,000 --> 00:02:07,919
Jebemu, Darrene!
-Molim te nemoj prekinuti!

25
00:02:07,920 --> 00:02:09,719
Na posao, odmah!

26
00:02:09,720 --> 00:02:13,039
Samo nemoj prekinuti!
Molim te, Ollie! -Dobro.

27
00:02:13,040 --> 00:02:15,999
Ollie! Ne!

28
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
MAJSTOR
Sezona 2, Epizoda 3


29
00:02:25,080 --> 00:02:29,919
Dobro jutro, Ollie.

to treba? چavle, boju?

30
00:02:29,920 --> 00:02:34,799
Novi mozak? -Duhovito.
Daj mi Darrenovu adresu.

31
00:02:34,800 --> 00:02:37,639
Zato? -Prvi put ga samog
aljem na posao, on ne doَe.

32
00:02:37,640 --> 00:02:39,880
Idem ga utnuti iz kreveta!

33
00:02:39,881 --> 00:02:42,599
Ne mogu ga pokrivati,
imam hrpu posla u stanu.

34
00:02:42,600 --> 00:02:45,799
Adresu, molim. -Ne eli mi je dati,
pretpostavio je da «e me to dolaziti

35
00:02:45,800 --> 00:02:48,839
pitati svakog puta
kad ne doَe na posao.

36
00:02:48,840 --> 00:02:52,979
Bio je u pravu. -Dobro.

37
00:02:59,320 --> 00:03:01,479
Halo? -Ollie, hvala Bogu!

38
00:03:01,480 --> 00:03:06,719
Gdje ivi, zgubidanu?
-Nisam u lijesu, u kredencu sam.

39
00:03:06,720 --> 00:03:10,159

to? -Zarobljen sam u kredencu!

40
00:03:10,160 --> 00:03:15,879
Povjerovao bih ti da nisam
*uo sve tvoje izlike. -Molim?

41
00:03:15,880 --> 00:03:17,399
Pokvario sam eludac.

42
00:03:17,400 --> 00:03:22,759
Vlak kasni. Osvojio sam
karte za Killerse u Vegasu.


43
00:03:22,760 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles