Preview Subtitle for Mozart


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:42,000 --> 00:00:46,000
Çeviri: £NJOY
enjoymuzik@hotmail.com

2
00:00:47,333 --> 00:00:48,457
Salzburg'daki sevgili dostlarım.

3
00:00:49,833 --> 00:00:53,290
Oradan oraya dolaşırken, yazmaya
pek fırsat bulamıyorum.

4
00:00:53,833 --> 00:00:57,374
Brüksel'de Prens Karl'a verdiğimiz
büyük konserden sonra...

5
00:00:57,416 --> 00:01:01,040
...posta arabasıyla, Paris'e dört gün
süren bir yolculuk yaptık.

6
00:01:02,041 --> 00:01:06,332
Malin Kardinali kızıma,
dantel ve kürk...

7
00:01:06,375 --> 00:01:08,582
...Wolfgang'a da iki adet
muhteşem kama hediye etti.

8
00:01:09,708 --> 00:01:13,790
Bu kadar yolculuk yapmayan biri,
bunun nasıl bir şey olduğunu ve...

9
00:01:13,833 --> 00:01:16,415
...üç yıldır neler yaşadığımızı
asla bilemez.

10
00:01:16,458 --> 00:01:19,874
Çok paranız olmalı ve
tetikte olmalısınız.

11
00:01:19,916 --> 00:01:22,999
Her şey, aylar önceden planlanmalı.

12
00:01:23,041 --> 00:01:24,999
Yoğun kar altında kaldık...

13
00:01:25,041 --> 00:01:27,124
...ve soğuk gittikçe artıyordu.

14
00:01:27,166 --> 00:01:29,874
En kötüsü de, sabah ayazından...

15
00:01:29,916 --> 00:01:33,415
...sonra gelen korkunç nemli hava.

16
00:01:34,625 --> 00:01:36,499
Büyük beklentilerimiz var, ama hediyeler...

17
00:01:37,041 --> 00:01:39,332
...genellikle düş kırıklığı yaratıyor.

18
00:01:40,041 --> 00:01:42,665
Prens Karl, bizi üç hafta bekletti.

19
00:01:42,708 --> 00:01:46,499
Bize hiç bir şey vermeyeceğini
söylemeden önce...

20
00:01:47,041 --> 00:01:49,207
...tek yaptığı avlanmak ve bol bol içmekti.

21
00:01:50,541 --> 00:01:52,165
Çocuklara çok sayıda, enfiye kutusu ve...

22
00:01:52,208 --> 00:01:55,790
...küçük hediyeler veriyorlar.

23
00:01:56,416 --> 00:01:59,415
Wolfgang ve Nannerl, herkesi şaşırtıyor.

24
00:01:59,458 --> 00:02:03,624
Saray eşrafı ve ordu mensupları
onları dinlerken, aynı şekilde...

25
00:02:03,666 --> 00:02:06,665
...tarifsiz bir keyifle kendilerinden
geçiyorlar, dilleri tutuluyor.

26
00:02:07,333 --> 00:02:10,707
Çalışmaya devam etmeleri için, bazen
çocukları tehdit ediyorum.

27
00:02:11,250 --> 00:02:13,999
Eğer biri kontrolden çıkarsa,
diğeri de ona uyar.

28
00:02:14,958 --> 00:02:16,832
O zaman da bütün düzen bozulur.

29
00:02:16,875 --> 00:02:18,124
Hayat çok kısa.

30
00:02:18,750 --> 00:02:21,540
Gençlik, adeta bir yarış
gibi hızla geçiyor.

31
00:02:21,583 --> 00:02:23,665
Geçen hiç bir anın
geriye dönüşü yok.

32
00:02:24,750 --> 00:02:26,499
Paris'e yaklaşırken...

33
00:02:27,125 --> 00:02:28,707
...yolun kenarında hisarlar gördük.

34
00:02:30,583 --> 00:02:32,040
Kürk giymiş...

35
00:02:32,666 --> 00:02:34,249
...köylüler gördük.

36
00:02:35,875 --> 00:02:38,999
Wolfgang çok neşeli ve
biraz da haylaz.

37
00:02:39,375 --> 00:02:41,415
Nannerl de çok güzel çalıyor.

38
00:02:41,458 --> 00:02:43,999
Herkes yeteneğine hayran oluyor.

39
00:02:44,958 --> 00:02:48,124
Satırlarıma burada son verirken,
sürç-i lisan ettiysem, affola.

40
00:02:48,166 --> 00:02:50,790
Düşündüğüm şekilde yazmaya çalıştım.

41
00:02:50,833 --> 00:02:54,124
Karım ve çocuklarım,
Tanrı'ya şükür iyiler.

42
00:02:54,166 --> 00:02:55,790
Onların da selamları var.

43
00:02:57,333 --> 00:02:58,582
Leopold Mozart.

44
00:03:08,500 --> 00:03:09,207
Evet?

45
00:03:11,791 --> 00:03:12,790
Dingilde problem v
[...]
Everything OK? Download subtitles