Preview Subtitle for A Frame


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,807 --> 00:00:05,526
Daha önce
"Star Trek: Yeni Nesil'de".

2
00:00:05,607 --> 00:00:08,644
Data'nın kafasını San Francisco'nun
bir mil altında buldular.

3
00:00:08,727 --> 00:00:11,002
Yaklaşık beş yüzyıldır oradaymış.

4
00:00:11,087 --> 00:00:15,126
İlerideki bir tarihte, 19.yüzyıl
Dünya'sına geri gideceğim,

5
00:00:15,207 --> 00:00:16,845
ve orada öleceğim.

6
00:00:16,927 --> 00:00:19,885
Bu zaten oldu.
Yine olacak.

7
00:00:23,447 --> 00:00:25,881
Sizi tanıyor muyum, Bay...

8
00:00:26,327 --> 00:00:27,555
Data.

9
00:00:27,647 --> 00:00:30,115
Evet. Beraber bir gemideydik.

10
00:00:30,207 --> 00:00:32,721
- Atılgan.
- Bir yelkenli miydi?

11
00:00:33,647 --> 00:00:36,207
- Bir yıldızgemisi.
- Yıldızgemisi mi?

12
00:00:47,727 --> 00:00:51,606
Tanrım. Yemeleri için
daha fazlasını getiriyorlar.

13
00:00:51,687 --> 00:00:53,166
Seni babam mı yolladı?

14
00:00:53,247 --> 00:00:55,807
Eğer o yolladıysa, git ve ona de ki...

15
00:00:55,887 --> 00:00:57,479
Beni babanız yollamadı.

16
00:00:58,047 --> 00:01:02,882
19. yüzyıl Dünya'sını
tehdit eden bir türle karşılaştık.

17
00:01:02,967 --> 00:01:05,481
Onun öldüğünü kabul edip,
öyle davranamam.

18
00:01:05,567 --> 00:01:09,196
- Data'yı öncelikli kılamayız.
- Data'dan daha önemli ne olabilir?

19
00:01:09,287 --> 00:01:12,085
- Tanıştığımız ilk zamanı hatırlıyor musun?
- Elbette.

20
00:01:12,167 --> 00:01:13,680
Bundan o kadar emin olma.

21
00:01:14,087 --> 00:01:17,716
Bu göreve gitmezsen,
asla karşılaşmayacağız.

22
00:01:29,567 --> 00:01:31,558
Ve şimdi, kapanış...

23
00:01:34,127 --> 00:01:38,518
Zaman gezginliği kavramıyla
çok uzun süreden beri ilgileniyorum.

24
00:01:38,607 --> 00:01:42,839
Konu hakkında kitap bile yazdım.
Bizim çağımızdan bir adamın...

25
00:01:42,927 --> 00:01:47,682
yeni model aletlerle ve silahlarla,
sırf gelişme uğruna...

26
00:01:47,767 --> 00:01:51,396
6. yüzyılı karıştırmasını anlatıyor.

27
00:01:53,487 --> 00:01:57,400
Bu zaman yolculuğu fikri...

28
00:01:57,487 --> 00:02:00,797
Göründüğü kadar uzak olmayabilir.

29
00:02:00,887 --> 00:02:04,004
Aslında, az önce
gelecekten gelen kişilerin burada,

30
00:02:04,087 --> 00:02:08,603
San Francisco'da yaşadığını öğrendim,

31
00:02:08,687 --> 00:02:12,566
ve niyetlerinin benim Yanki'min
Kral Arthur'un zamanını bozduğu gibi,

32
00:02:12,647 --> 00:02:15,366
dünyamızı bozmak olduğuna
hiç şüphem yok.

33
00:02:15,447 --> 00:02:18,439
Herkesi uyarmama izin ver,

34
00:02:18,527 --> 00:02:22,361
gerekli delillere sahip olduğum anda,
onları ifşa etmeyi...

35
00:02:22,447 --> 00:02:26,201
ve burada hoş karşılanmadıklarını iyice
anladıklarından emin olmaya niyetliyim.

36
00:02:26,287 --> 00:02:30,041
Evet efendim. Peki bu Connecticut'lı
Yanki'nin devamı mı olacak Bay Twain?

37
00:02:30,127 --> 00:02:34,439
Adım Clemens, evlat.
Sam Clemens. E ile yazılıyor.

38
00:02:34,527 --> 00:02:37,803
E ile. Anladım.

39
00:02:42,047 --> 00:02:44,038
Affedersin.

40
00:03:32,567 --> 00:03:36,037
Uzay, son sınır.

41
00:03:37,127 --> 00:03:40,563
Bunlar yıldızgemisi Atılgan'ın maceraları.

42
00:03:41,087 --> 00:03:45,239
Görevi, farklı yeni dünyaları keşfetmek...

43
00:03:46,327 --> 00:03:49,637
yeni hayat ve medeniyetler bulmak...

44
00:03:50,767 --> 00:03:54,476
ve daha önce kimsenin gitmeye cesaret
ed
[...]
Everything OK? Download subtitles