Preview Subtitle for Reputasyon


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,320 --> 00:00:18,025
Charlie?

2
00:00:19,258 --> 00:00:20,006
Charlie?

3
00:00:21,035 --> 00:00:22,540
Co kdybychom se li projķt?

4
00:00:23,139 --> 00:00:23,856
Ne.

5
00:00:24,372 --> 00:00:26,717
Ne, dķky, Locke.
Dneska złstanu uvnitų.

6
00:00:26,788 --> 00:00:27,419
Pojļ.

7
00:00:28,448 --> 00:00:29,548
Čerstvż vzduch ti udģlį dobųe.

8
00:00:38,120 --> 00:00:39,457
Mįm i lepķ fotky.

9
00:00:43,016 --> 00:00:45,170
Taky menķ, kdybys chtģl do penģ˛enky.

10
00:00:46,752 --> 00:00:48,919
Pųiel jsem si pro pįr vģcķ
a tohle bylo...

11
00:00:50,558 --> 00:00:51,882
bylo to u nich.

12
00:00:55,763 --> 00:00:56,808
Tak˛e nezłstįvį?

13
00:00:57,013 --> 00:00:58,114
Budu se mo˛nį opakovat,

14
00:00:58,191 --> 00:01:00,453
ale jeskynģ jsou pųirozenż śkryt,

15
00:01:00,910 --> 00:01:02,967
a mnohem bezpečnģjķ ne˛ ˛ķt na plį˛i.

16
00:01:04,165 --> 00:01:05,185
Jsi na mģ natvanż.

17
00:01:05,548 --> 00:01:07,376
Ne, Kate, jen...

18
00:01:09,480 --> 00:01:13,151
Nechįpu, proč se mnou nechce jķt.
S nįmi.

19
00:01:13,285 --> 00:01:15,261
Je to tak mķli, mo˛nį mķņ.

20
00:01:15,476 --> 00:01:16,720
Spadli jsme pųed 8 dny, Jacku.

21
00:01:16,755 --> 00:01:18,522
- Nestavķm si tam dłm.
- Taky chci z ostrova,

22
00:01:18,575 --> 00:01:20,816
ale oba vķme,
˛e to nebude nijak brzy.

23
00:01:20,898 --> 00:01:21,984
Sayid mį plįn.

24
00:01:22,086 --> 00:01:24,094
Jo, najķt zdroj tķsņového kódu,
jį vķm.

25
00:01:24,165 --> 00:01:25,808
Ten signįl jde odnģkud z ostrova.

26
00:01:25,865 --> 00:01:29,321
Ten signįl se opakuje 16 let, Kate.

27
00:01:29,889 --> 00:01:32,408
A ˛enu, co ho nahrįla,
nikdo nezachrįnil.

28
00:01:32,592 --> 00:01:34,753
Proč myslķ,
˛e to bude s nįmi jinak?

29
00:01:34,870 --> 00:01:36,008
Vģųķm tomu.

30
00:01:37,344 --> 00:01:38,884
Rįd bych sdķlel tvojķ vķru.

31
00:01:38,952 --> 00:01:40,784
Jį bych s nķ taky
rįd sdķlel pįr vģcķ.

32
00:01:42,946 --> 00:01:44,245
Co chce, Sawyere?

33
00:01:44,318 --> 00:01:46,151
Zaslechnul jsem,
˛e doktor vyklizuje domeček.

34
00:01:46,438 --> 00:01:49,140
Tak jsem si to sem zael zabrat,
ne˛ mi to nģkdo čórne.

35
00:01:51,071 --> 00:01:52,873
Mł˛u to tu pģknģ vylepit.

36
00:01:52,934 --> 00:01:54,322
Mo˛nį by tu chtģl
se mnou i nģkdo bejt.

37
00:01:54,388 --> 00:01:55,417
Promluvķme si pozdģji.

38
00:02:12,273 --> 00:02:13,122
Locke?

39
00:02:15,611 --> 00:02:16,543
Jste to vy?

40
00:02:34,706 --> 00:02:36,803
Po˛ehnej mi, otče,
nebo¯ jsem zhųeil.

41
00:02:39,879 --> 00:02:42,775
Je to tżden od poslednķ zpovģdi.

42
00:02:42,958 --> 00:02:45,141
Pokračuj, synu.

43
00:02:45,826 --> 00:02:47,672
Minulou noc jsem mģl...

44
00:02:48,195 --> 00:02:53,152
fyzickż vztah s dķvkou,
kterou jsem ani neznal.

45
00:02:53,638 --> 00:02:56,946
Chįpu. Jetģ nģco?

46
00:02:57,047 --> 00:03:01,220
Jo. Hned potom jsem mģl...

47
00:03:03,022 --> 00:03:06,601
vztah s jinou dķvkou.

48
00:03:07,683 --> 00:03:12,884
A hned potom jsem se dķval,
kdy˛ mģly...

49
00:03:14,236 --> 00:03:17,051
vztah ty dķvky spolu.

50
00:03:19,198 --> 00:03:22,745
Jde o mou skupinu,
otče, Driveshaft.

51
00:03:23,068 --> 00:03:27,434
Hrįli jsme v klubech
v Manchesteru a...

52
00:03:28,225 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles