Preview Subtitle for Disposal


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:27,983 --> 00:00:30,969
Aš visada drebu prieš misiją.

2
00:00:32,553 --> 00:00:35,039
Man darė injekcijas,

3
00:00:36,084 --> 00:00:38,523
bandė hipnotizuoti.

4
00:00:39,429 --> 00:00:42,640
Federacijos mokslinčiai skenavo
mano smegenų bangas.

5
00:00:48,008 --> 00:00:51,028
Patikrino viską.

6
00:00:51,267 --> 00:00:54,311
Gydytojas sako, kad tai ne baimė.

7
00:00:56,171 --> 00:00:58,959
Aš ir pats būčiau tai pasakęs.

8
00:01:00,379 --> 00:01:03,597
Arklys, stovėdamas
starto vartuose, nebijo.

9
00:01:03,806 --> 00:01:06,785
Jis tiesiog pasiruošęs bėgti.

10
00:01:09,989 --> 00:01:13,489
- Erdvėlaivio kariai: Invazija -

11
00:01:30,950 --> 00:01:33,950
Keisio fortas: prie 48 valandas

12
00:01:45,072 --> 00:01:49,587
A komanda, mūsų misija -
užimti B doko skyrių ir jį kontroliuoti,

13
00:01:49,713 --> 00:01:52,791
nudėti visus vabzdžius ir
evakuoti išgyvenusiuosius.

14
00:01:52,907 --> 00:01:56,856
Kai tik nusileisime, prisijungsime prie
forte esančios K-12 komandos.

15
00:01:57,072 --> 00:02:00,999
Paprasta procedūra - paimk ir bėk.
Po išgelbėjimo grįšime į laivą,

16
00:02:01,160 --> 00:02:04,009
pakilsime ir tuomet susprogdinsime
fortą kartu su vabzdžiais.

17
00:02:04,221 --> 00:02:07,317
- Ar supratote?
- Supratome, sere.

18
00:02:20,522 --> 00:02:22,979
Pirmyn. Bėgam, bėgam.

19
00:03:00,828 --> 00:03:02,549
- Situacija?
- Gana prasta, sere.

20
00:03:02,756 --> 00:03:05,853
- Kai kurie iš mūsų vis dar tame koridoriuje.
- Tuomet ištraukime juos iš ten.

21
00:03:06,038 --> 00:03:08,840
Mechai. Judam toliau.
Pasiruošk sprogdinimui.

22
00:03:09,045 --> 00:03:12,024
- Sere.
- Šventuoli ir Čou, pridenkite.

23
00:03:12,240 --> 00:03:14,520
Bigersai ir Kraisochai - likite savo vietose.

24
00:03:14,709 --> 00:03:16,725
Visi kiti sekite paskui mane.

25
00:03:16,873 --> 00:03:19,698
Mes atskridome gelbėti
žmones, vyručiai.

26
00:03:29,014 --> 00:03:31,067
Leitenante Doherti, kokia pas jus situacija?

27
00:03:31,259 --> 00:03:34,085
Pernelyg daug vabzdžių.
Užimti Keisio forto nebepavyks.

28
00:03:34,257 --> 00:03:37,125
Pasiliksime, kol neišskris
Džonas A. Vordenas.

29
00:03:37,709 --> 00:03:40,594
Alesija lauks evakuacijos.
Praneškite, jei kas nutiks.

30
00:03:40,727 --> 00:03:42,884
Supratau.
Mechai, ar dar ilgai?

31
00:03:43,036 --> 00:03:45,264
Beveik baigiau, sere.

32
00:03:49,881 --> 00:03:52,039
Baigta. Eime.

33
00:04:04,326 --> 00:04:07,871
- Čarlstonas sužeistas. Medike!
- Tuojau.

34
00:04:15,207 --> 00:04:17,737
Ar visi konteinerius pakrovei?

35
00:04:17,977 --> 00:04:21,049
Ne. Tai ir yra pagrindinė užduotis.

36
00:04:30,250 --> 00:04:32,489
Karlai, kas čia, po velnių, vyksta?

37
00:04:32,690 --> 00:04:34,391
Malonu vėl tave matyti, Karmen.

38
00:04:34,603 --> 00:04:38,060
- Tu pasisavinai mano laivą.
- Pasiskolinau. Aš jį grąžinsiu.

39
00:04:38,269 --> 00:04:40,507
Tu niekada neatimsi iš
manęs Džono A. Vordeno.

40
00:04:40,683 --> 00:04:44,452
Apsauginiai, regis, kad kapitonę
Ibanes laikas nuvesti į Alesiją.

41
00:04:45,228 --> 00:04:47,513
Kam tau mano laivas, Karlai?

42
00:04:48,587 --> 00:04:52,077
Karmen, tai slapta informacija.
Bet galiu pasakyti štai ką:

43
00:04:52,342 --> 00:04:55,626
ši misija viską pakeis.

44
00:04:55,855 --> 00:04:58,387
Tu visada buvai mulkis.

45
00:04:5
[...]
Everything OK? Download subtitles