Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:39,943 --> 00:00:42,102
DORUČAK ZA MILIONERA

3
00:02:21,891 --> 00:02:23,927
"Ljudi, to sam ja, Dvejn Huver!

4
00:02:23,928 --> 00:02:26,571
Kasapimo cene jer smo
poludeli za Havajskom nedeljom.

5
00:02:26,572 --> 00:02:28,745
Dođite na izlaz 11 Motor Vilidža.

6
00:02:28,746 --> 00:02:30,846
Iskasapiću neke cene samo za vas!

7
00:02:30,847 --> 00:02:34,694
Pitajte bilo koga. Možete
da verujete Dvejnu Huveru."

8
00:02:53,472 --> 00:02:56,241
Vaš doručak, gđo Huver.

9
00:03:57,377 --> 00:04:00,489
Doručak šampiona, g. Huver!

10
00:04:30,684 --> 00:04:33,605
Divne vesti, Ijudi. Danas nije taj dan.

11
00:04:33,671 --> 00:04:35,840
Zdravo, Loti.
- Dobar dan, gospodine.

12
00:04:35,841 --> 00:04:38,977
Bela ramena. Znaš koliko to volim.

13
00:04:39,499 --> 00:04:46,085
Dvejn? Otrovni mehurići
zamalo da pobede.

14
00:04:48,275 --> 00:04:52,278
Pričaj sa mnom. Molim te.

15
00:04:53,839 --> 00:04:55,976
Dakle, Havajska nedelja traje.

16
00:04:56,536 --> 00:04:59,805
Videla sam vašu reklamu na TV-u, da!

17
00:05:00,431 --> 00:05:03,226
Molim te, reci nešto.
- Šta da kažem?

18
00:05:03,472 --> 00:05:06,078
Šta god želite. Vi ste Dvejn Huver!

19
00:05:06,272 --> 00:05:08,588
Ljudi znaju ko ste, zar ne?

20
00:05:10,152 --> 00:05:13,722
Tako je, Loti. Zaista znaju ko sam.

21
00:05:15,616 --> 00:05:17,359
Ko sam ja?

22
00:05:17,984 --> 00:05:20,801
Molim te?

23
00:05:28,235 --> 00:05:29,730
Da li ti je žao?

24
00:05:35,358 --> 00:05:38,152
Naravno da mi je žao.

25
00:05:39,396 --> 00:05:42,190
Strašno mi je žao.
- Onda reci nešto.

26
00:05:43,276 --> 00:05:50,052
Šta treba da kažem, Silija?
Ja samo tražim... samo tražim

27
00:05:53,563 --> 00:05:59,232
Znak, Stvarno bilo šta, Silija.

28
00:06:00,743 --> 00:06:07,938
Mislim, ceo dan i... Skoro
ništa, znaš? Mislim...

29
00:06:09,117 --> 00:06:12,906
Čoveče... Ima dana kad mislim,
da li sam to ja ili šta?

30
00:06:12,907 --> 00:06:15,025
Šta?
- Da.

31
00:06:17,997 --> 00:06:21,437
Znam šta možeš da kažeš, Dvejn.
- Šta?

32
00:06:22,548 --> 00:06:26,528
Možeš da kažeš "Zbogom,
tužni ponedeljku."

33
00:06:45,256 --> 00:06:48,916
Ne, ne. Ne, ne Nipi. Ne, ne!

34
00:06:49,928 --> 00:06:53,653
Ne, Nipi, ne! Naoružan
sam, kunem ti se! Pucaću!

35
00:06:55,250 --> 00:06:58,449
Nipi! Nipi!

36
00:07:06,190 --> 00:07:10,954
Eto kako psi ginu.

37
00:07:54,570 --> 00:07:56,339
FONDACIJA ROUZVOTER MIDLEND SITI

38
00:07:56,340 --> 00:08:02,886
Ja sam Eliot Rouzvoter,
a ovo je pismo obožavaoca.

39
00:08:04,604 --> 00:08:07,870
"Kuga na točkovima" je najveći roman...

40
00:08:08,967 --> 00:08:11,519
"Kuga na točkovima" je najveći
roman na engleskom jeziku...

41
00:08:11,520 --> 00:08:14,262
"Obećavam da ću vas
proslaviti. Vi treba da budete

42
00:08:14,263 --> 00:08:18,298
predsednik". Mislim, pogledaj
rukopis. Mora da je klinac

43
00:08:18,467 --> 00:08:21,906
od 14 godina. "Obećavam
vam da ću vas proslaviti".

44
00:08:21,907 --> 00:08:25,896
Moje prvo pismo od fana,
gledaj šta ću da uradim s njim.

45
00:08:25,897 --> 00:08:28,686
Gledaj.

46
00:08:29,604 --> 00:08:33,883
200 romana, 2000 krathih priča,

47
00:08:34,936 --> 00:08:39,441
Nije mi se javio nijedan jedini
izdavač, osim onih bed
[...]
Everything OK? Download subtitles