Preview Subtitle for Step Up


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:19,100 --> 00:00:22,160
Kada odraste u velikom
gradu kao to je Miami

3
00:00:22,161 --> 00:00:24,503
vrlo je lako osjeati
se beznaajnim.

4
00:00:24,504 --> 00:00:29,209
Izvan nebodera i palmi
je moj kvart.

5
00:00:29,210 --> 00:00:32,049
Samo par milja daleko
od South Beacha,

6
00:00:32,050 --> 00:00:35,112
ali kao da je cijeli
svijet izmeu nas.

7
00:00:35,113 --> 00:00:37,114
Kada odraste u ovakvom mjestu,

8
00:00:37,115 --> 00:00:40,416
Vrlo brzo shvati da mora
govoriti glasnije,

9
00:00:40,417 --> 00:00:43,518
ako eli da te uju.

10
00:00:43,519 --> 00:00:46,823
Jer svatko ima pravo glasa.

11
00:00:48,125 --> 00:00:54,429
Onda doe vrijeme kad se mora
boriti za ono to eli.

12
00:00:54,529 --> 00:00:58,531
Za mene i moje prijatelje
to vrijeme je sada.

13
00:00:58,990 --> 00:01:06,000
STEP UP REVOLUTION 4

14
00:01:39,064 --> 00:01:42,769
Kaem ti postoji 50 % anse da
danas zavrimo u zatvoru.

15
00:01:43,770 --> 00:01:45,371
Da, mogue.

16
00:02:12,492 --> 00:02:16,094
Spreman?
-ali se?

17
00:05:32,855 --> 00:05:34,756
MAFIA

18
00:05:39,362 --> 00:05:41,463
Deki, pogledajte.

19
00:05:45,866 --> 00:05:49,368
Hajde! Koliko je to bolesno?
Zakasnit emo.

20
00:05:49,369 --> 00:05:52,570
Na nita ne obraate panju.

21
00:05:54,172 --> 00:05:56,075
Bit emo tamo.
-I bolje vam je.

22
00:05:56,076 --> 00:05:58,978
Novi menader va eka,
ludi na vas.

23
00:06:01,379 --> 00:06:03,380
to ima novo?

24
00:06:05,682 --> 00:06:07,382
Vidite...

25
00:06:07,383 --> 00:06:10,985
Vijesti dana danas,
transformacija na Ocean Drive-u.

26
00:06:10,986 --> 00:06:15,691
Neki to smatraju umjetnou,
neki drutvenim nemirom.

27
00:06:15,692 --> 00:06:19,193
Bilo je uobiajeno dok se nisu
pojavili auti i plesai niotkuda.

28
00:06:19,194 --> 00:06:22,895
Nadam se da e ih policija nai
i da e ih zatvoriti.

29
00:06:22,896 --> 00:06:26,398
Ovo je neto najbolje
to sam ikada vidjela.

30
00:06:26,399 --> 00:06:29,701
Volimo te, tko kod da si.

31
00:06:29,801 --> 00:06:33,705
I ja tebe! -Bilo je ludo!
-Gdje su mi konobari?

32
00:06:33,706 --> 00:06:36,307
Imam dva stola koja ve
ekaju 10 minuta.

33
00:06:36,308 --> 00:06:41,310
Ovo je moj.
Klijenti ne oekuju Dimonta.

34
00:06:41,311 --> 00:06:44,813
Ti si sigurno novi menader.
Ja sam Sean.

35
00:06:46,815 --> 00:06:50,017
Ja sam ti ef, ne prijatelj!

36
00:06:50,219 --> 00:06:53,822
Ako pustite muterije da ekaju,
ti leti.

37
00:06:55,223 --> 00:06:58,926
Ne brini,
jo sam uvijek tvoj prijatelj.

38
00:06:59,926 --> 00:07:03,628
Trebamo ga otpustiti zbog te
majice koju nosi. -to ele?

39
00:07:03,629 --> 00:07:07,130
Bilo da ih volimo ili mrzimo,
svi se pitamo...

40
00:07:07,131 --> 00:07:09,635
Tko je MAFIA?

41
00:07:13,338 --> 00:07:15,839
Imamo kaos danas.
-Dobro! Hajde ovjee!

42
00:07:15,840 --> 00:07:18,440
Uzmite pie. Djevojke ekaju...
Vidi li to to pie?

43
00:07:18,441 --> 00:07:21,643
ZABRANJEN ULAZ! samo za,
osoblje bara na plai.

44
00:07:21,678 --> 00:07:23,645
to si rekao?

45
00:07:43,961 --> 00:07:46,765
Pogledaj te radnike!

46
00:07:46,766 --> 00:07:48,767
to ima novo?

47
00:07:56,872 --> 00:07:58,273
Oprostite!

48
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles