Preview Subtitle for No Movie Title Yet Click On Report And Insert Imdb Link 0 Slo 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,003 --> 00:00:05,638
Joe!
Torres!

2
00:00:05,640 --> 00:00:07,306
Vzali poruka Torresa,
a ja ho musm privies sp.

3
00:00:07,308 --> 00:00:08,741
Je mtvy.

4
00:00:08,743 --> 00:00:10,476
Kde by som naiel svjho brata, pane?
Cu, Evan!

5
00:00:10,478 --> 00:00:12,678
Randall Kersey.
Oni prenasledovali jeho, f.

6
00:00:12,680 --> 00:00:14,897
Odtlail som ich tak silno, ako som len vldal
aby som mohol ods, a...

7
00:00:14,899 --> 00:00:16,365
Vtedy poruk
Torres spadol?

8
00:00:16,367 --> 00:00:17,516
Viem o som videl!

9
00:00:17,518 --> 00:00:19,735
Post-traumatick ok
je komplikovan choroba.

10
00:00:19,737 --> 00:00:21,787
Nieo sa v t noc so mnou
stalo, agent Gibbs.

11
00:00:21,789 --> 00:00:23,088
Torres nemal by nikdy odtiahnut,

12
00:00:23,090 --> 00:00:25,191
bol jeden z mojich chlapov
v tom prepade.

13
00:00:25,193 --> 00:00:26,959
Bol som sp v Arghande
a stle dookola.

14
00:00:26,961 --> 00:00:29,712
Bol som presveden
e ten chlap tam bol.

15
00:00:29,714 --> 00:00:32,131
I.J.I.
Nieo to pre kapitna Westcotta znamen.

16
00:00:32,133 --> 00:00:33,249
Zistite preo.

17
00:00:33,251 --> 00:00:35,468
Hlsenie z akcie
o prepadnut v Arghande

18
00:00:35,470 --> 00:00:38,420
identifikovalo skupinu zodpovednu za prepad,
ako Ijil Rebelov.

19
00:00:38,422 --> 00:00:39,388
Randall Kersey naozaj

20
00:00:39,390 --> 00:00:40,723
bojoval s nepriatemi.

21
00:00:40,725 --> 00:00:42,591
Co je to?
Pln budovy.

22
00:00:42,593 --> 00:00:44,844
Vyzer to tak, e n John Walker Lindh
mal nieo na plne.

23
00:00:44,846 --> 00:00:46,562
Nie mal. M.

24
00:00:46,564 --> 00:00:48,714
Njdite ho.

25
00:00:49,000 --> 00:00:52,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

26
00:01:02,412 --> 00:01:04,363
Ou, nie!

27
00:01:04,365 --> 00:01:05,831
Vid to, McCartney?

28
00:01:05,833 --> 00:01:07,750
Znovu si prehral.?

29
00:01:07,752 --> 00:01:09,084
Nie, kmo.

30
00:01:09,086 --> 00:01:10,619
Ona pozer po mne.

31
00:01:10,621 --> 00:01:12,171
Hej.
S jej malmi sexy atokami,

32
00:01:12,173 --> 00:01:13,455
a jej vekmi oami smerom k spni.

33
00:01:13,457 --> 00:01:16,125
O, no.
To dieva ma chce trochu zlho.

34
00:01:19,045 --> 00:01:22,047
Pjdete na dnen non
hliadku, kapitn Westcott?

35
00:01:22,049 --> 00:01:24,717
Nu, ak Hall nebude plaka e
sa vzdiali od jeho novej frajerky.

36
00:01:25,887 --> 00:01:28,103
Pane, nem na moju Sru.

37
00:01:28,105 --> 00:01:30,523
Predtm ako som odiiel, jej
bruko bolo niekde tu,

38
00:01:30,525 --> 00:01:31,690
ale moja Sra bola stle...

39
00:01:31,692 --> 00:01:33,943
najkrajie dieva
v slnench ttoch.

40
00:01:33,945 --> 00:01:35,311
Ano, no, no.

41
00:01:38,365 --> 00:01:40,199
Ak moje dievatko bude
chcie by baletkou?

42
00:01:40,201 --> 00:01:41,700
Otecko jej kpi sukniku.

43
00:01:41,702 --> 00:01:43,202
Bude chcie hra football?

44
00:01:43,204 --> 00:01:44,937
Otecko ju nau
ako treba kukova.

45
00:01:44,939 --> 00:01:47,122
Pohyb! Pohyb! Pohyb! Pohyb!

46
00:01:50,945 --> 00:01:52,378
Kapitn!

47
00:01:52,380 --> 00:01:55,481
"Ocko."

48

[...]
Everything OK? Download subtitles