Preview Subtitle for Death In The Garden


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:52,007 --> 00:02:54,077
Manfredi?

2
00:05:09,927 --> 00:05:13,078
To je sve.

3
00:05:14,287 --> 00:05:19,156
Ovde je kupatilo. Kuhinja i ostale
spavaæe sobe su tamo.

4
00:05:28,647 --> 00:05:32,435
Ko je iveo ovde? -Niko.
Vila je veæ napuštena godinama.

5
00:05:32,487 --> 00:05:35,524
Zato je sad sve tako zapušteno.

6
00:05:35,567 --> 00:05:39,401
Vlasnici ive u Americi i
nije ih briga nizašta.

7
00:05:39,447 --> 00:05:41,517
Ovo je bila èuvareva kuæa.

8
00:05:41,567 --> 00:05:46,357
Moete se smestiti u vili...
moete radi štogod hoæete...

9
00:05:47,327 --> 00:05:52,162
Siguran sam da æete se dobro oseæati.
Treba još da poèistim neke stvari.

10
00:05:52,207 --> 00:05:57,645
Nemaèki institut je isplatio raèune
za ovaj mesec. Ovo mesto je vaše.

11
00:05:59,767 --> 00:06:06,286
Èujete li? Ovo je znak da se u
blizini nalazi jedna košnica.

12
00:06:06,327 --> 00:06:09,399
Zar ovo nije vrana?

13
00:06:09,447 --> 00:06:12,837
Dragi Boe! Nemojte kazati
takvo bogohuljenje.

14
00:06:12,887 --> 00:06:17,199
Hoæete reæi da niste znali...

15
00:06:17,247 --> 00:06:25,882
da je "Medovoğa" ptica iz centralne
Afrike koja ivi i ovom parku?

16
00:06:25,927 --> 00:06:28,566
Nisam nikad èuo.

17
00:06:29,687 --> 00:06:34,203
Šta mislite, zašto sam tu? -Vi ste jedan
èuveni profesor, znate sve o pticama...

18
00:06:34,247 --> 00:06:39,560
A ja znam majstorski da ispeèem
piletinu... -Hajde, krenimo!

19
00:06:40,847 --> 00:06:42,963
Nisam hteo da vas uvredim.

20
00:06:47,287 --> 00:06:49,323
Molim vas, oseæajte se kao kod kuæe.

21
00:06:53,367 --> 00:06:57,076
Upalio sam vatru zbog vlage.

22
00:09:49,327 --> 00:09:51,682
Da umrem?

23
00:09:52,247 --> 00:09:56,399
Da, hoæu da umrem.

24
00:09:56,447 --> 00:09:58,802
I sad umireš.

25
00:09:59,647 --> 00:10:04,880
Slatka smrt, "Frojdijan",
nešto starinski...


26
00:10:04,927 --> 00:10:09,000
kao ti, kao ova kuæa.

27
00:10:09,047 --> 00:10:13,040
I tad je došla ta devojka...
Viola?


28
00:10:13,087 --> 00:10:15,885
Ne znam,
nisam je nikad videla.


29
00:10:15,927 --> 00:10:18,282
Zar ona nije prijateljica tvog brata?

30
00:10:18,327 --> 00:10:21,046
Pa šta?

31
00:10:21,087 --> 00:10:25,683
Ne znam, ti mi reci.
Molim te, nastavi.


32
00:10:26,967 --> 00:10:31,597
Znaš celu prièu,
i ti si bio tamo.


33
00:10:34,407 --> 00:10:38,844
Izgubila je previše krvi,
treba je odvesti u bolnicu. -Ne!

34
00:10:39,687 --> 00:10:42,724
Ja sam joj mu... nema bolnice!

35
00:10:42,767 --> 00:10:46,601
I hoæu da æutiš o ovom "incidentu".

36
00:10:49,607 --> 00:10:53,885
Timoti je delovao strašno zabrinuto.

37
00:10:53,927 --> 00:10:58,637
A tvoj brat Manfredi?

38
00:11:01,367 --> 00:11:06,725
Neæu ti ništa odgovoriti,
inaèe bih još lagala.


39
00:11:08,647 --> 00:11:13,880
Ovo je jedan tipièan stav kada
ljudi prièaju sa psihoanalitièarem...


40
00:11:13,927 --> 00:11:19,240
ali uprkos svemu, saznaæemo istinu.

41
00:11:44,047 --> 00:11:48,757
...ali uprkos svemu, saznaæemo istinu.

42
00:11:50,967 --> 00:11:54,004
Da nastavimo?
-Zašto da ne?


43
00:11:54,047 --> 00:11:59,599
Prièala sam ti veæ kako sam srela
Timotija u Spoletu prošloga leta.

44
00:12:00,967 --> 00:12:04,437

[...]
Everything OK? Download subtitles