Preview Subtitle for Bigger


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:27,685 --> 00:00:32,901
23. januar 1984. Den dagen skulle
forandre livet mitt for alltid.

3
00:00:33,181 --> 00:00:38,125
Styrken og motet som bygget den beste
og mest frie nasjonen i hele verden.

4
00:00:38,317 --> 00:00:42,541
Ronald Reagan var president,
og ting begynte ரூ gரூ galt i Iran.

5
00:00:42,709 --> 00:00:47,205
Jeg var bare barnet, men jeg visste
hvem som sto bak. Iron Sheik.

6
00:00:47,869 --> 00:00:53,085
Fra Teheran i Iran,
han veier 117 kilo...

7
00:00:53,365 --> 00:00:55,741
Iron Sheik!

8
00:00:55,933 --> 00:00:58,141
De hater virkelig denne mannen.

9
00:00:58,309 --> 00:01:02,725
Iran er nummer ளூn!

10
00:01:02,917 --> 00:01:09,133
Reagan satte kanskje gislene fri,
men sheiken var regjerende mester.

11
00:01:09,325 --> 00:01:12,997
Det var bare en mann
som kunne redde oss.

12
00:01:15,205 --> 00:01:18,493
Fra Venice Beach i California.

13
00:01:18,685 --> 00:01:22,109
Den utrolige Hulk Hogan.

14
00:01:22,301 --> 00:01:25,061
Hulken river av seg trல்yen.

15
00:01:25,229 --> 00:01:31,109
Men tre minutter inn i kampen sitter
Hulk Hogan i det fலூle kamelgrepet.

16
00:01:31,301 --> 00:01:35,333
En normal mann hadde brukket
ryggen, men han var ikke normal.

17
00:01:35,525 --> 00:01:39,365
Dette var Hulk Hogan,
og han kjempet for landet vரூrt.

18
00:01:39,557 --> 00:01:45,605
Hulken kom seg lல்s fra grepet med
sheiken pரூ ryggen og brukte beinet.

19
00:01:45,797 --> 00:01:50,021
Han holdt ham nede. Hulkamania
ble fல்dt. Budskapet var klart.

20
00:01:50,189 --> 00:01:54,053
Ikke kல்dd med Hulk Hogan,
og i hvert fall ikke med USA.

21
00:01:58,085 --> 00:02:00,101
Jeg skal knuse deg.

22
00:02:00,293 --> 00:02:05,237
Se pரூ Ivan Drago. Han prல்vde ரூ kல்dde
med USA, og Rocky banket ham opp.

23
00:02:05,429 --> 00:02:09,653
Og nரூr vietnameserne holdt
krigsfanger, banket ham dem ogsரூ.

24
00:02:09,821 --> 00:02:14,957
Og i Rambos ரூnd sier jeg nரூ:
"Denne gangen vinner vi."

25
00:02:15,149 --> 00:02:18,541
Sரூ kom Arnold Schwarzenegger.
Den ultimate rundjuler.

26
00:02:18,821 --> 00:02:21,749
"Tatt av vinden"
og "Casablanca" sரூ jeg ikke,-

27
00:02:21,941 --> 00:02:24,397
-men jeg kunne Arnolds filmer utenat.

28
00:02:24,701 --> 00:02:29,645
"Knus fienden. Driv dem foran dere
og hல்r kvinnenes klagerop."

29
00:02:30,005 --> 00:02:35,165
"Dylan, din drittsekk!" Sரூ ser man
bare oljeglans og tydelig blodரூrer.

30
00:02:35,693 --> 00:02:37,349
Jeg har makten!

31
00:02:37,541 --> 00:02:40,109
Bedre, sterkere, raskere.

32
00:02:40,301 --> 00:02:44,141
Jeg var bare 12 ரூr, og juling
tar fullstendig av i USA.

33
00:02:44,333 --> 00:02:49,277
Som de olympiske utல்verne vரூre,
ser vi mot stjernene og gullet.

34
00:02:54,053 --> 00:02:58,829
Jeg ville rive av meg skjorta og
vலூre muskulல்s, solbrun og stor.

35
00:02:58,997 --> 00:03:02,861
Men jeg var en bleikfeit
guttunge fra Poughkeepsie.

36
00:03:03,053 --> 00:03:07,277
Familien min slet med overvekt.
Foreldrene mine var store.

37
00:03:07,445 --> 00:03:10,565
Moren min gjorde alt
for de tre guttene sine.

38
00:03:10,757 --> 00:03:14,237
Vi gikk ofte i kirken,
og hun var sல்ndagsskolelலூrer.

39
00:03:14,429 --> 00:03:19,565
Pappa stilte alltid opp ogsரூ for oss.
Han trente lilleputtlaget vரூrt.

40
00:03:19,733 -
[...]
Everything OK? Download subtitles