Preview Subtitle for Higher Ground


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:12,779 --> 00:00:14,321
Det er en vakker dag.

2
00:00:14,531 --> 00:00:16,903
Det er en vakker dag.

3
00:00:17,117 --> 00:00:20,153
Det er Guds fine dag.
Det er en vakker dag.

4
00:00:20,370 --> 00:00:24,414
إ forsvare Gud er ikke enkelt.

5
00:00:24,624 --> 00:00:26,949
Ingen sa det var enkelt, -

6
00:00:27,168 --> 00:00:31,082
- men Jesus, Jesus reddet livet mitt.

7
00:00:31,673 --> 00:00:33,250
Han reddet livet mitt.

8
00:00:33,466 --> 00:00:36,087
Jeg relaterer det til
salmisten David, som sa:

9
00:00:36,302 --> 00:00:38,840
Han dro meg opp av fordervelsens grav,
av den dype gjrmen.

10
00:00:39,055 --> 00:00:41,807
Han satte mine ftter pم en klippe.

11
00:00:42,016 --> 00:00:43,641
Og Jesus...

12
00:00:43,851 --> 00:00:46,936
Jesus lftet meg opp fra en fنl grop-

13
00:00:47,146 --> 00:00:50,562
- og vasket rent hjertet mitt
og renset meg-

14
00:00:50,775 --> 00:00:54,440
- fra alle mine synder,
og alle mine onde gjerninger.

15
00:00:54,654 --> 00:00:57,773
Jeg er helt ren og det er
en fantastisk flelse.

16
00:00:57,990 --> 00:01:01,573
Det er flott.
Han ga meg dette budskapet.

17
00:01:01,786 --> 00:01:04,111
Han ga meg det
sم dere kan fم det i dag.

18
00:01:04,330 --> 00:01:05,528
I dag sier Han:

19
00:01:05,748 --> 00:01:09,959
Gم ut i hele verden og forkynn
det gode budskap.

20
00:01:10,169 --> 00:01:14,498
Den som tror og blir dpt,
skal bli frelst.

21
00:01:14,715 --> 00:01:17,751
Amen.

22
00:01:23,015 --> 00:01:27,012
I dمpen dr din gamle sjel,
og du gمr med Ham inn i et nytt liv-

23
00:01:27,227 --> 00:01:29,469
- med vمr Herre, Jesus Kristus.

24
00:01:32,524 --> 00:01:33,805
Amen, sster.

25
00:01:49,207 --> 00:01:50,322
Halleluja.

26
00:01:55,839 --> 00:01:57,997
Vمr Herre, Jesus Kristus.

27
00:02:05,390 --> 00:02:07,133
Igjen!

28
00:02:10,395 --> 00:02:12,186
- Corinne?
- Ja.

29
00:02:12,397 --> 00:02:14,685
I dمpen dr din gamle sjel...

30
00:02:14,899 --> 00:02:15,895
Halleluja.

31
00:02:16,109 --> 00:02:20,854
...og du gمr med Ham inn i et nytt liv,
med vمr Herre Jesus Kristus.

32
00:02:40,466 --> 00:02:44,677
Corinne. Du har plikter م gjre.

33
00:02:44,887 --> 00:02:47,722
Han lنrte dem م svmme og dykke.

34
00:02:47,932 --> 00:02:51,976
Kall

35
00:02:52,186 --> 00:02:53,680
Hei, elskede.

36
00:02:53,938 --> 00:02:57,188
Du er til mye hjelp.

37
00:02:57,399 --> 00:03:00,685
Jeg hمpet م fم litt hjelp selv.
Jeg har et problem, kvinne.

38
00:03:00,903 --> 00:03:03,820
Jasم? Pم et eller annet vis
blir problemene dine mine.

39
00:03:05,157 --> 00:03:07,695
Jeg har en bolle i ovnen.
Ting jeg mم gjre.

40
00:03:07,910 --> 00:03:08,905
- Har du det?
- Ja.

41
00:03:09,119 --> 00:03:10,661
Jeg ogsم.

42
00:03:10,871 --> 00:03:13,492
- Kiler det?
- Slutt, ikke kil der.

43
00:03:13,707 --> 00:03:17,041
- Jeg sa jo at du ikke skulle gjre det.
- Forsiktig, elskede.

44
00:03:17,252 --> 00:03:19,292
Forsiktig, elskede.

45
00:03:23,133 --> 00:03:27,178
Hopp opp, vennen.
Sمnn. Og sم den andre. Sمnn, ja.

46
00:03:27,387 --> 00:03:29,261
Rette armer.

47
00:03:29,473 --> 00:03:32,094
Plukk opp og gم. Se der.

48
00:03:32,309 --> 00:03:35,179
Oi. Jeg passer pم.

49
00:03:35,687 --> 00:03:39,186
- Du er som en gigantisk monsterjente.
- Ja.

50
00:03:39,399 --> 00:03:42,
[...]
Everything OK? Download subtitles