Preview Subtitle for Cat Run


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:57,064 --> 00:00:59,360
ТВЪРДЕ ЛИЧНО 2

3
00:03:25,373 --> 00:03:27,302
Избитите наши хора,

4
00:03:28,750 --> 00:03:30,732
наши братя,

5
00:03:32,188 --> 00:03:33,789
наши деца.

6
00:03:35,876 --> 00:03:39,587
Но те крещяха
"Настояваме за справедливост".

7
00:03:40,323 --> 00:03:43,952
Кълна ви се...

8
00:03:44,673 --> 00:03:47,791
Човекът, който ни отне
любимите за нас хора.

9
00:03:48,064 --> 00:03:51,638
Човекът, който ни донесе
толкова болка и скръб.

10
00:03:53,519 --> 00:03:55,416
Ще го открием.

11
00:03:56,280 --> 00:03:58,833
Ще го доведем тук.

12
00:03:59,762 --> 00:04:01,447
Без почивка,

13
00:04:01,775 --> 00:04:06,384
докато кръвта му
не напои тази земя.

14
00:04:07,656 --> 00:04:10,472
Ще отмъстим за тях.

15
00:04:31,873 --> 00:04:34,559
Сър? Извинете ме.
- Да?

16
00:04:35,576 --> 00:04:38,130
Полирането е включено в цената.

17
00:04:38,402 --> 00:04:42,233
Знам. Предпочитам да го
направя сам. Обсебен съм от това.

18
00:05:24,770 --> 00:05:26,433
Ленор.
- Брайън.

19
00:05:26,713 --> 00:05:29,069
Как си?
- Добре, а ти?

20
00:05:29,494 --> 00:05:31,975
Добре, добре…
- Случило ли се е нещо?

21
00:05:32,334 --> 00:05:36,432
Не, събота 2 часът е.
Време е за уроци по шофиране от Ким.

22
00:05:36,777 --> 00:05:38,841
Урокът по музика беше преместен.

23
00:05:38,962 --> 00:05:43,135
Вторник или петък?
- Нямам представа.

24
00:05:44,352 --> 00:05:45,950
Знаеш колко деца са, нали?

25
00:05:46,070 --> 00:05:47,679
Особено тези, които са отчаяни

26
00:05:47,799 --> 00:05:49,798
да преминат шофьорския
изпит след третия опит.

27
00:05:49,918 --> 00:05:51,105
Тя не е отчаяна.

28
00:05:51,225 --> 00:05:54,678
Но два пъти я скъсаха на изпита,
Лени. Това е важно.

29
00:05:54,966 --> 00:05:57,601
Така че... къде е тя?
Наистина.

30
00:05:58,946 --> 00:06:04,037
Не съм много добра в лъжите.
- Не са ти силна страна.

31
00:06:05,014 --> 00:06:07,293
Ким има приятел.

32
00:06:10,751 --> 00:06:12,666
Тя си има приятел?

33
00:06:13,218 --> 00:06:15,386
Искаш ли нещо за пиене?

34
00:06:15,794 --> 00:06:18,443
Да.
- Да, мисля, че трябва.

35
00:06:20,885 --> 00:06:23,110
Защо не ми е казала за Бога?

36
00:06:23,415 --> 00:06:27,685
Вероятно не искаше да
разследваш всичко, което прави.

37
00:06:31,819 --> 00:06:33,699
Но това е добре, нали?

38
00:06:34,050 --> 00:06:35,651
Да, добре е.

39
00:06:40,098 --> 00:06:43,107
Кажи ми, че не е
моя работа, но...

40
00:06:43,843 --> 00:06:48,787
Добре ли си?
- Не.

41
00:06:49,827 --> 00:06:54,799
Не съвсем. Аз и Стю
се разделихме.

42
00:06:55,359 --> 00:06:59,182
Ако мога да направя нещо...

43
00:07:00,638 --> 00:07:03,878
По-добре... благодаря за виното.

44
00:07:05,016 --> 00:07:09,422
Брайън! Недей.
- Дори не знам къде живее.

45
00:07:09,678 --> 00:07:13,499
Откри я в град с 12 милиона жители
за по-малко от 72 часа.

46
00:07:13,837 --> 00:07:15,697
Обещай ми.
- Току-що ти казах...

47
00:07:15,817 --> 00:07:19,608
Обещавам.
- Ще ви дам нужното пространство.

48
00:07:58,414 --> 00:08:00,015
Здравейте!

49
00:08:01,296 --> 00:08:06,320
Мога ли да ви помогна?
- Ким тук ли е?

50
00:08:06,649 --> 00:08:08,593
Да, а вие сте?
- Баща й, Милс.

51
00:08:09,154 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles