Preview Subtitle for Drowning Mona


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,160 --> 00:00:28,039
PRED MNOGO LETl JE BlLO MESTO
VERPLANCK V NEW YORKU lZBRANO

2
00:00:28,320 --> 00:00:31,280
ZA RAZlSKOVANJE TRl
چA
ZA NOVl AVTOMOBlL - YUGO.

3
00:00:31,640 --> 00:00:37,920
A TO JE POVSEM
DRUGA ZGODBA.

4
00:01:14,840 --> 00:01:16,159
Sranje!

5
00:01:17,640 --> 00:01:21,599
KDO JE UBlL MONO?

6
00:02:40,599 --> 00:02:44,240
Razumem... Res?

7
00:02:45,479 --> 00:02:49,039
Si gledala "Starlight
Express"? -Seveda, o*e.

8
00:02:49,319 --> 00:02:52,400
Roko na srce, to ni ravno
""Zgodba z zahodne stranl"".

9
00:02:52,680 --> 00:02:55,479
Ne ve, katere vrste je bil?
-Meanec je bil.

10
00:02:55,840 --> 00:03:00,599
Razne vrste terierjev so.
Angleki, stafordski...

11
00:03:01,120 --> 00:03:03,680
ln ameriki. -To pravi tudi ona,
dolgodlaki pitbull.

12
00:03:03,919 --> 00:03:06,919
Dolgodlakega pitbulla ni.
-To tudi jaz pravim.

13
00:03:07,319 --> 00:03:10,280
Se bo kdo javil?
-Ne napadam te, samo...

14
00:03:12,159 --> 00:03:16,759
Carlucci tukaj. Samo trenutek.
Feeg, klic ima na drugi liniji.

15
00:03:17,879 --> 00:03:21,199
Je vse v redu?
To je samo formalnost.

16
00:03:21,439 --> 00:03:24,199
Mogo*e bom moral vse znova.
-Tukaj poro*nlk Gruman.

17
00:03:24,919 --> 00:03:26,400
Poro*nik?!

18
00:03:32,000 --> 00:03:35,080
Kako lahko re*e kaj takega?
Rita Moreno je bila super.

19
00:03:36,000 --> 00:03:39,280
Vsaj na kotalkah ni bila.

20
00:03:39,520 --> 00:03:41,840
Kaj je? -Pravkar
je klicala.

21
00:03:42,319 --> 00:03:43,719
Pokli*em te pozneje.

22
00:03:47,919 --> 00:03:50,199
Pozna Mono Dearly?
-Kaj je z njo?

23
00:03:50,439 --> 00:03:55,960
Vozila je na jug po cestl 9
in zgodilo se je 2-1 1-0-7.

24
00:04:00,719 --> 00:04:04,800
In? -Zletela je v reko.

25
00:04:07,879 --> 00:04:09,879
Mrtva je, Wyatt.

26
00:04:56,120 --> 00:04:59,759
Kaj si si naredil z roko?
-To? To ni ni*.

27
00:05:00,160 --> 00:05:04,519
Kako lahko... Kako si e rekla,
da se pie? -Marla LaSala.

28
00:05:04,959 --> 00:05:07,199
Lepo ime. -Hvala.

29
00:05:08,079 --> 00:05:11,240
Si poro*ena? -Mogo*e.

30
00:05:24,959 --> 00:05:27,959
1 3 let ima, *lovek!
-Da, kon*no.

31
00:05:30,160 --> 00:05:33,360
Pridem po tebe jutri
ob devetih. -Zakaj?

32
00:05:34,120 --> 00:05:36,839
Kako to misli, zakaj?
Zaradi posla. -Ob devetih?!

33
00:05:37,560 --> 00:05:41,439
To je zgodaj. -Da, a delava
pri Carlsonu. -Pa kaj?

34
00:05:42,120 --> 00:05:46,000
Carlsonov sadovnjak.
-Slial sem te, nisem gluh !

35
00:05:46,160 --> 00:05:48,879
Carlsonov sadovnjak nama
bo prinesel veliko denarja.

36
00:05:49,120 --> 00:05:54,079
Reila bova najin posel.
-Jaz dobim pol. -Vem.

37
00:05:55,040 --> 00:05:57,759
ln dovolj imam tega tvojega
sranja s 50 odstotki.

38
00:06:19,639 --> 00:06:20,560
Dovolj !

39
00:06:37,000 --> 00:06:41,439
Kaj misli, rumeno jabolko 6
ali rumeno jabolko 7?

40
00:06:42,680 --> 00:06:46,959
V *em je razlika? -Rumeno
jabolko 6 vklju*uje vodo.

41
00:06:47,160 --> 00:06:53,920
Cel avto je pod vodo. Kaj ti
misli? -Rumeno jabolko 6.

42
00:06:54,360 --> 00:06:56,920
Mislim, da je to
dobra ideja.

43
00:06:58,560 --> 00:06:59,959
Mrtva je.

44
00:07:01,800 --> 00:07:03,680
Hvala, dr. Schwartz.

45
00:07:22,839 --> 00:07:24,720
Prihaj
[...]
Everything OK? Download subtitles