Preview Subtitle for Asterix Et Cleopatre


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:39,823 --> 00:00:43,133
Een oud Egyptisch gedicht
gaat als volgt: ""Nijl,

2
00:00:43,343 --> 00:00:47,859
Nijl, Nijl,
onstuimige en bruisende rivier,

3
00:00:48,103 --> 00:00:51,573
je bent zoals onze koningin,
de bron van het leven.

4
00:00:52,863 --> 00:00:59,052
ASTERIX EN CLEOPATRA

5
00:01:48,743 --> 00:01:53,055
Ons verhaal begint
in een ver verleden, in AlexandriК,

6
00:01:53,343 --> 00:01:55,777
of te AlexandriК, beiden zijn mogelijk...

7
00:01:55,983 --> 00:02:00,022
...in Egypte, in het paleis
van de koningin der koninginnen.

8
00:02:00,223 --> 00:02:03,340
De legendarische en elegante Cleopatra.

9
00:02:03,543 --> 00:02:04,532
Genoeg !

10
00:02:07,503 --> 00:02:11,860
Ik zeg dat Egypte
op cuItureeI vIak ook niet echt...

11
00:02:12,183 --> 00:02:15,255
Ik zeg niet dat er geen grote periode was.

12
00:02:15,463 --> 00:02:18,102
Ik zeg gewoon dat je voIk nu decadent is.

13
00:02:19,183 --> 00:02:21,378
En dat Egypte 'n provincie van Rome is.

14
00:02:21,583 --> 00:02:24,097
Een ''provincie'' !
- Ja...

15
00:02:24,823 --> 00:02:27,462
tot nader order, o Caesar...

16
00:02:27,663 --> 00:02:30,257
...zijn het niet de Romeinen
die de piramiden bouwden.

17
00:02:31,783 --> 00:02:34,217
Die puntige dingen ?
- En de sfinx ?

18
00:02:34,583 --> 00:02:37,177
En de toren van Pharos ? Is dat 'n pruI ?

19
00:02:37,543 --> 00:02:39,852
Dat is oude koek.
- Gisteren...

20
00:02:40,223 --> 00:02:44,102
...of vandaag, mijn voIk is superieur.
- In feite is je voIk...

21
00:02:44,303 --> 00:02:47,500
...Grieks, en ik ken betere
rasechte Egyptenaren dan dat.

22
00:02:47,703 --> 00:02:48,931
Genoeg !

23
00:02:51,423 --> 00:02:54,540
Ik kan je bewijzen, o Caesar...

24
00:02:54,743 --> 00:02:57,655
...dat mijn voIk nog aItijd geniaaI is.

25
00:02:57,863 --> 00:03:00,502
Ja ? Hoe ? Door portretten te tekenen ?

26
00:03:01,263 --> 00:03:04,175
Nee, door het bouwen van 'n paIeis.

27
00:03:04,543 --> 00:03:06,261
Ik heb aI 'n paIeis in Rome.

28
00:03:06,623 --> 00:03:10,741
Je krijgt er een in AIexandriК.
AIs je naar de ''provincie'' komt...

29
00:03:10,943 --> 00:03:15,459
...kan je ergens sIapen.
Maar het zaI groter...

30
00:03:15,663 --> 00:03:19,019
...en Iuxueuzer zijn
dan aI de andere paIeizen.

31
00:03:19,983 --> 00:03:23,498
Groter dan ''Caesar's PaIace'' ?
Dat wiI ik zien...

32
00:03:23,703 --> 00:03:24,977
je zaI 't zien.

33
00:03:25,863 --> 00:03:29,139
Rome werd niet op ИИn dag gebouwd.
Wanneer is het af?

34
00:03:29,943 --> 00:03:30,978
Binnen drie eeuwen ?

35
00:03:31,343 --> 00:03:32,298
Drie maanden.

36
00:03:34,383 --> 00:03:36,135
Drie maanden ?
- Drie maanden ?

37
00:03:36,503 --> 00:03:37,572
Drie...
- ...maanden ?

38
00:03:38,023 --> 00:03:40,537
Binnen 3 maanden heb je je paIeis.

39
00:03:40,743 --> 00:03:43,177
Een werf is nooit op tijd kIaar.

40
00:03:44,103 --> 00:03:45,855
Maar goed,
ik aanvaard de weddenschap.

41
00:03:46,183 --> 00:03:48,538
AIs je sIaagt, geef ik in pubIiek toe...

42
00:03:48,743 --> 00:03:52,861
...dat je voIk nog
'n groot voIk is. Maar ik twijfeI eraan.

43
00:04:00,663 --> 00:04:02,619
tot over drie maanden...

44
00:04:02,983 --> 00:04:05,258
Hij drijft mij tot het uiterste.

45
00:04:16,263 --> 00:04:19,300
Nee... waarom is de vIoer aI geIegd ?

46
00:04:19,5
[...]
Everything OK? Download subtitles