Preview Subtitle for Asterix Et Cleopatre


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,540 --> 00:00:06,133
Hier, IdИfix, je bewaakt Panoramix.

2
00:00:06,459 --> 00:00:08,256
AIs je braaf bent, krijg je 'n kIuif.

3
00:00:20,816 --> 00:00:25,445
VerIies me niet uit 't oog.
U komt niet Ievend uit dit Iabyrint.

4
00:00:25,934 --> 00:00:28,846
Let op, de gangen zijn smaI.

5
00:00:29,054 --> 00:00:32,443
Men mag niet dik zijn.
- Niemand is dik.

6
00:00:34,292 --> 00:00:36,647
Aan uw rechterkant, Anubis.

7
00:00:36,852 --> 00:00:40,082
Zeer aangrijpend.
- De god van de doden.

8
00:00:43,650 --> 00:00:45,129
Hier Iangs.

9
00:00:46,129 --> 00:00:48,882
Kom, waarde bezoekers, ga naar binnen.

10
00:00:49,249 --> 00:00:53,560
De hiКrogIiefen
in deze zaaI zijn prachtig.

11
00:00:54,607 --> 00:00:57,757
Na u. Ga naar binnen.

12
00:00:58,446 --> 00:00:59,674
Inderdaad.

13
00:01:03,125 --> 00:01:04,524
Nee ! Nee !

14
00:01:07,884 --> 00:01:10,158
U komt hier nooit meer uit.

15
00:01:12,643 --> 00:01:16,999
Dit graf zaI uw grafworden !

16
00:01:19,881 --> 00:01:22,394
Geen uitweg. We zitten vast.

17
00:01:22,720 --> 00:01:25,234
''Dit graf zaI uw grafworden.''
Goed gevonden.

18
00:01:25,440 --> 00:01:28,590
Ik ben te goed.
- Ik wist het. Een gratis bezoek.

19
00:01:30,118 --> 00:01:32,757
Hoe dan ook, Iectuur genoeg.

20
00:01:32,958 --> 00:01:35,676
HiКrogIiefen Iijken op eIkaar.
- Nee.

21
00:01:35,877 --> 00:01:39,949
Kijk, ObeIix, de kIeuren... zijn prachtig.

22
00:01:40,276 --> 00:01:42,266
Dat is aIIemaaI heeI Ieuk, maar...

23
00:01:42,475 --> 00:01:44,943
...aIs we niet vIug 'n uitweg vinden...

24
00:01:45,155 --> 00:01:47,622
...hebben we 'n eeuwigheid
de tijd om aIIes te ontcijferen.

25
00:01:49,234 --> 00:01:51,872
Dat is dan weer dat.

26
00:01:52,073 --> 00:01:54,142
AIs ze hieruit komen...

27
00:01:54,352 --> 00:01:58,105
...zweer ik dat ik nooit nog
m'n kop scheer.

28
00:01:58,431 --> 00:02:01,979
Eerst en vooraI moet die deur open.

29
00:02:02,190 --> 00:02:03,305
Maar gezien de dikte...

30
00:02:03,950 --> 00:02:05,303
Hier, ObeIix...

31
00:02:06,709 --> 00:02:10,144
...voor 't eerst krijg je wat toverdrank.

32
00:02:10,468 --> 00:02:12,538
Echt ?
- Dat zeggen we toch.

33
00:02:16,347 --> 00:02:18,416
EИn, twee, drie druppeIs.

34
00:02:18,746 --> 00:02:21,021
Dat is voIdoende.

35
00:02:40,981 --> 00:02:42,732
WeI...

36
00:02:43,100 --> 00:02:45,660
Er is geen groot verschiI
tussen voor en na.

37
00:02:58,616 --> 00:02:59,731
Nee, 't is Pano.

38
00:03:03,215 --> 00:03:04,773
Ja, ik ben hier.

39
00:03:06,135 --> 00:03:07,362
Hier.

40
00:03:12,853 --> 00:03:15,207
We komen aItijd op dezeIfde pIek uit.

41
00:03:15,692 --> 00:03:18,206
De farao's hadden fraaie architecten.

42
00:03:18,571 --> 00:03:21,643
De situatie is ernstig.
- HeeI ernstig.

43
00:03:21,971 --> 00:03:23,528
Ik begin honger te krijgen.

44
00:03:24,450 --> 00:03:26,758
Wat zouden die hiКrogIiefen betekenen ?

45
00:03:28,129 --> 00:03:31,598
Er is 'n tijd om dat te ontcijferen
en een om hier weg te komen.

46
00:03:31,928 --> 00:03:35,363
We moeten prioriteiten steIIen.

47
00:03:35,567 --> 00:03:38,842
Ik meId aan meneer Asterix
dat ik honger heb.

48
00:03:39,046 --> 00:03:42,833
Ik houd me bezig
om m'n honger te vergeten.

49
00:03:43,165 --> 00:03:47,123
Ik was vergeten dat de maag
van meneer ObeIi
[...]
Everything OK? Download subtitles